English version – OpenOffice

Programinformasjon #

Apache OpenOffice, er en kontorprogramvare som inneholder tekstbehandlingsprogram, regneark, presentasjonsprogram, tegneprogram og et databaseprogram. AOO benytter ODF som sitt primære dokumentformat. Dette er en ISO-standard som blant annet er tatt i bruk av offentlig sektor i Norge og EU for utveksling av digitale dokumenter. I tillegg støttes formatene til Microsoft Office og en rekke andre kontorprogrammer. AOO er multiplattform programvare, tilgjengelig for mange forskjellige operativsystemer, deriblant Microsoft Windows, macOS, Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD og OS/2.

Lisensinformasjon #

Gratis: Tilgjengelig for Microsoft Windows, MacOS, Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD og OS/2.

Benyttes av noen fakultet ved NTNU.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om OpenOffice hos The Apache Software Foundation


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1773 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)