Omsorg for nære pårørende

Du har rett til ulønnet permisjon i inntil 10 dager for å ta deg av nære pårørende som har et nødvendig pleie- eller omsorgsbehov. Nære pårørende er foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner.

English version - Care for close family members

Temaside om permisjon | Sider merket permisjon

Søk om permisjon for nære pårørende i HR-portalen

Typiske situasjoner er hvor den som trenger omsorg ikke klarer seg selv, trenger følge til lege/ tannlege, spesialist eller til sykehus ved akutt sykdom eller for prøver. Dagligdagse gjøremål som husarbeid og innkjøp faller utenfor.

Etter arbeidsmiljøloven har man ikke en lovfestet rett til lønn ved denne type permisjon. Hovedtariffavtalen åpner likevel for at permisjon ved omsorg for nære pårørende det i noen tilfeller kan innvilges som velferdspermisjon.

De samme rettigheter gjelder for pårørende til funksjonshemmede eller kronisk syke barn etter fylte 18 år.

Kilder og lovverk #

Arbeidsmiljøloven §12-10

Statens personalhåndbok §20 og §22

NTNUs retningslinjer for velferdspermisjon

Kontakt #

Har du spørsmål om denne permisjonen?  Kontakt din HR-medarbeider

0 Vedlegg
9145 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)