Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH

Denne portalen om profesjonsstudiet i medisin er primært for undervisere og andre ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) ved NTNU. Hensikten er å samle relevant informasjon knyttet til medisinstudiet på en side. Portalen kan også være av interesse for studenter og andre. Tilbakemelding kan sendes MH-ADM Medisinstudiet. Portalen ble etablert august 2017, og krever ikke FEIDE-pålogging. Sist endret april 2021.

Skisse av studieplanen ved medisinstudiet er herOverview of the medical curriculum is here.

A. Undervisning våren 2021; føringer og smittevern 

 1. Undervisning ved medisinstudiet fra mandag 19. april (uke 16): a) plenum = digital med de unntak som det er planlagt/informert om, og b) øvrig undervisning = fysisk (uketjeneste, kurs, ferdighetstrening, PBL etc). Følg med på Blackboard i det emnet du underviser i, eller epost fra studiekonsulent/ emneansvarlig. 
 2. Om korona-pandemien ved NTNU (siste nytt, regler og retningslinjer)
 3. St. Olavs hospital (StOH): Informasjon til studenter inkludert knyttet til reise til/fra områder med mye smitte (gjelder fra 22.03.21).
 4. Retningslinjer for medisinstudentene med pasientkontakt ved symtomer på/kontakter med mulig Covid-19 smitte. Se diagram (oppdatert 20. februar)
 5. Smittevern - forelesers ansvar (NTNU). Digital registrering av oppmøte .
 6. Retningslinjer for smittevern ved timeplanfestet ferdighetstrening og simuleringsøvelser i MH-arealer (Re-godkjent uendret 2. desember 2020)
 7. Retningslinje for praksisstudier og klinisk undervisning ved St. Olavs hospital (juni 2020)
 8. Veileder for praksisstudier i HMN. Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning (Helse Midt Norge og universitet/høgskole i regionen). I medisinstudiet gjelder dette praksis i 5. studieår 
 9. Om smittevern ved St. Olavs hospital
 10. Koronavirus (COVID-19): Retningslinjer og råd. Denne informasjonssiden ved NTNU er også lenket øverst på Innsida.
 11. All informasjon fra A. Undervisning høsten 2020; smittevern og føringer samlet i en PDF-fil

B. Studieledelse, organisering og dokumenter 

 1. Ledelse av medisinstudiet (inkludert eksamenskommisjoner og arbeidsgrupper)
 2. Dokumentbibliotek for medisinstudiet
 3. Tidslinje for endringer i medisinstudiet, aktuelle hendelser og gjennomførte endringer
 4. Administrasjon av eksamen
 5. Undervisningsenheter - oversikt 
 6. Studiekonsulenter ved MH - alle studieprogram
 7. Medisinskfaglig utvalg (MFU) - medisinstudentenes underutvalg av studentrådet
 8. Fakultetets årsplan om utdanning m.m. 2019 (2020 ikke tilgjengelig)

C. Om studiet

 1. Læringsmål
 2. Om LPK (legepasient-kurset)
 3. Om praksis på sykehus i 5. studieår
 4. Om praksis i primærhelsetjenesten på 6. studieår
 5. Om hovedoppgaven
 6. Om forskerlinja
 7. Om utenlandsopphold, og informasjon om hvert utvekslingsuniversitet 
 8. Informasjon til medisinstudenter ved MH (relevant også for undervisere)
 9. Om medisinstudiet (primært for nye studenter)

D. Undervisningsressurser

Her er det lenker til ressurser som kan brukes ved forberedelse til undervisning, i eksamensarbeid og i videreutvikling av undervisning. 

 1. FVO-database (MH)
 2. Tidligere eksamenoppgaver (MH)
 3. Studieplaner ("Studiehåndboka") - se profesjonsstudiet i medisin
 4. DelRett - om opphavsrett i undervisning (utarbeidet av Diku og Utdanningsdirektoratet)
 5. Blackboard - generell info og opplæring (NTNU)
 6. Digital kompetanse for fremtidsrettet utdanning (NTNU Drive)
 7. Pedagogisk merittering ved NTNU

E. Undervisningsformer og læringsverktøy

Studentene har ulike læringsarenaer (undervisningsformer) i plenum eller grupper. Plenum er forelesninger, seminarer, klinikker, og TBL (teambasert læring). Grupper er PBL (problembasert læring), kurs og øvinger, uketjeneste (praktisk klinisk undervisning), og praksis på sykehus og i allmennpraksis. Disse læringsarenaene beskrives i første lenke nedenfor. Dette supplerer innholdet i lenken Læringsstøtte for undervisere ved NTNU. NTNU har lisens for ansatte og studenter for bruk av Mentimeter og Padlet.

 1. Undervisningsformer i medisinstudiet (med lenker til digitale verktøy)
 2. Læringsstøtte for undervisere (NTNU), også om opphavsrett
 3. Mentimeter - et studentresponssystem
 4. Padlet - en virtuell interaktiv tavle for undervisere og studenter

F. Læremidler og FoU

Nedenfor er det bl.a. lenker til en nasjonal e-læringsportal og bibliotekets fagside. Eksempler på andre læremidler er omtalt i avsnittet om undervisningsformer. Informasjon om hvordan laste opp læremidler i Blackbord er tilgjengelig på alle medisinemnene i Blackboard.

 1. Fagside for medisin og helse (nyttige elektroniske bøker og oppslagsverk for studenter og ansatte) 
 2. E-læring for helseutdanning (UiT, NTNU, UiB og UiO)
 3. NTNU Toppundervisning
 4. CAME - utviklingsprosjekt ved MH finansiert av NTNU Toppundervisning

G. Desentralisert studieløp

Høsten 2016 økte opptaket av studenter fra 120 til 135. Et studieløp med base i Levanger ble derfor utredet. Fakultetsstyret vedtok etableringen av studieløpet 15. mars 2017. Høsten 2018 begynte de første 8 studentene på dette studieløpet etter at de hadde studert de to første årene i Trondheim. Studieløpet har en kapasitet på 16 studenter, og har fått navnet Link. 

 1. NTNU Link - desentralisert legeutdanning (primært til studentene)
 2. NTNU Link - blogg (ansvarlig NTNU Link)
 3. Om Link - fra Læringsfestivalen NTNU 2020 
 4. NTNU Link - studentenes egen Instagramkonto
 5. NTNU Link - Statusrapport til Fakultetstyret 11. juni 2020
 6. Etablerte og planlagte desentrale studieløp i Norden, og
 7. Planlagte studieløp som Vestlandslegen.

H. Kvalitetsarbeid og Skikkethet

Både det løpende kvalitetsarbeidet med årlige rapporteringer, og det mer langsiktige arbeidet er forankret i NTNUs utdanningsstrategi om at all utdanning skal være preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå faglig og pedagogisk. Skikkethetsvurderinger er hjemlet i forskrift om skikkethet i høyere utdanning, og er en del av den totale kvaliteten i et helseprofesjonsstudium.

 1. Retningslinjer for vurdering av praksis i studieprogram ved MH-fakultetet
 2. Evaulere emne på medisinstudiet 
 3. Kvalitetssystem for utdanning (NTNU)
 4. Utdanningskvalitet (NTNU)
 5. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga)
 6. Skikkethetsvurdering (NTNU)

I. Om denne portalen

Denne portalen er satt sammen av studieprogramleder. Den er åpent tilgjengelig. Studieprogramleder er ansvarlig for denne samlesiden og de undersidene som er etablert sammen med samlesiden:

 • ledelse av medisinstudiet
 • dokumentbibliotek
 • tidslinje for endringer medisinstudiet
 • undervisningsformer
 • samt NTNU Link - desentralisert legeutdanning
15 Vedlegg
23631 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)