Nyheter på nett

På denne siden finner du redaksjonelle retningslinjer for håndtering av nyhetssaker og informasjon innad i og fra NTNU. 

Se også Internkommunikasjon og Kanaler for informasjon og nyheter

Grunnleggende prinsipp:

  • Viktige nyhetssaker kommuniseres internt før de kommuniseres eksternt.
  • Ved kriseinformasjon blir det satt en egen kommunikasjonslinje.

Type nyhetssak #

Hvilke nyheter skal hvor? Under finner du oversikt over ulike typer nyheter og beste praksis for kanalplassering.

Forskningsnyhet #

Type innhold: Forskningsnyhet, nye funn/resultat, om forskningsaktivitet og forskningsprosjekter.
Målgruppe: Allmenheten, presse og fagpresse
Aktuelle kanaler: Gemini, forskning.no, blogg, sosiale medier og medietipsing nasjonalt og internasjonalt

Hva er en god forskningssak:

  • Nye forskningsresultater
  • Kommentar fra forsker til en aktuell sak i nyhetsbildet

Det formidles flere forskningssaker fra NTNU hver dag, via mange kanaler. En forsker kan gå rett til Geminiredaksjonen, til kommunikasjonsrådgivere for fagområdet eller rett til et ekstern medie. Det viktigste er at saken blir planlagt og koordinert slik at saken får den oppmerksomhet som den fortjener, derfor bør forskeren eller kommunikasjonsrådgiveren kontakte Geminiredaksjonen for å informere om at saken er på gang eller for å få hjelp til å formidle den. Geminiredaksjonen har god oversikt over internasjonale, nasjonale og lokale medier i tilegg til alle fagmedier.

Formidlingen bør skje i et tett samarbeid mellom forskeren og den som hjelper til med å formidle den. Det bør lages en medieplan for saken. Og kanskje skal ikke saken ut som tekst, men som en video eller podcast? Kanskje kan den lages som infografikk?

Er du kommunikasjonsrådgiver og på jakt etter gode forskningssaker? Jevnlig overvåking av publikasjoner i Cristin kan være en god tipskilde til kommunikasjonsmedarbeiderne på institutt/fakultet. Forsøk også å koble på forskere i dagsaktuelle saker, men husk også her å ha kontakt med Geminiredaksjonen for informere slik at vi unngår dobbeltarbeid.

Tips: For et lynkurs i medietrening, se: Tips til deg som vil formidle din forskning

Kontakt:Pressekontakter ved NTNU. Ditt kontaktpunkt er pressekontakten for ditt fagområde.


Informasjon fra ledelse #

Type innhold: Viktige beslutninger, saksliste og referat fra ledermøter, medvirkningsprosesser med mer.
Målgruppe: Ansatte
Aktuelle kanaler: Innsida meldingskanal

For god medvirkning og informasjonsflyt anbefaler vi flittig og systematisk bruk av enhetens meldingskanal til å informere fra ledermøter og medvirkningsprosesser. Innsida er mer velegnet enn e-postlister til dette siden ansatte kan kommentere, diskutere og stille spørsmål i meldingskanalen. Plukk ut de viktigste sakene, fremhev disse i meldingen og henvis med link til saksdokument referat. Informasjon fra øverste ledelse og som gjelder alle skal i meldingskanalen til alle ansatte. 

Tips: For å få oversikt over alle meldinger med samme tema: Husk at du kan tagge meldingen f.eks. med "ledermøtefysikk" og slik få opp alle referater fra ledermøtene ved Institutt for fysikk.


Disputaser #

Type innhold: Om disputasen, hvem, når og hvor
Målgruppe: Ansatte og eksterne
Aktuelle kanaler: Innsidamelding, Kalender, vurder lokale sosiale medier

Alle fakultet har som ansvar å annonsere disputas og NTNUs mal for publisering av disputaser skal følges. Lag innsidamelding, krysspubliser eventuelt denne i meldingkanalene til aktuelle enheter og legg den i kalenderen på ntnu.no. Da får du en url som du kan dele i sosiale medier eller via andre kanaler.


Arrangement #

Type innhold: Utstillinger, gjesteforelesninger, konferanser, åpninger, kurs med mer.
Målgruppe: Ansatte og studenter, eksterne
Aktuelle kanaler: Kalender, innsidamelding, sosiale medier, vurder medietipsing og streaming

Alle arrangement – såvel store som små – kan publiseres i NTNUs kalender. Kalenderen ligger åpent tilgjengelig. Arrangementet legges som melding på Innsida og man haker så av for om man ønsker det publisert i NTNUs kalender. Hvordan publisere arrangement i kalenderen.

Er det et større arrangement som mange ved NTNU har interesse av, ta kontakt med din nettredaktør som hjelper deg å vurdere hvilke meldingskanaler det skal publiseres i. Nettredaktøren kontakter kommunikasjonsavdelingen hvis det er et arrangement som kan være interessant for alle studenter og ansatte. Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet.

Vi lager kun forhåndsomtaler av arrangement for å dra folk til arrangementet. Det er sjelden folk leser oppsummeringer og etteromtaler av arrangement. Unntaket er hvis det under arrangementet kommer opp noe med nyhetsverdi.

Tips: Har du et arrangement som kan være nyttig for mange, vurder om det skal streames slik at ansatte og studenter på andre av NTNUs campuser kan få det med seg. Ta kontakt med Multimediesenteret i god tid.


Priser #

Type innhold: Priser, utmerkelser etc.
Målgruppe: Ansatte, i noen tilfeller eksterne og studenter.
Aktuelle kanaler: Innsidamelding. Vurder sosiale medier, fagpresse og medietipsing.

Informer om priser i lokale meldingskanaler for fakultet og institutt, samt aktuelle studieprogram hvis det er en kjent foreleser. Ta gjerne kontakt med relevant fagpresse og vurder fakultetet/instituttets lokale sosiale mediekanaler.

Er det en større utmerkelse kan kanalen "Alle ansatte" vurderes, samt uttipsing til medier.


Sponsorat #

Type innhold: Sponsorat, tildelinger, samarbeid
Målguppe: Ansatte, samarbeidspartnere, tildelende part, eksterne
Aktuelle kanaler: Innsidamelding, fagpresse, sosiale medier

Bruk gjerne enhetens sosiale medier til å formidle sponsorat og samarbeid. Nettsider om sponsorat har som regel liten effekt.

Tips: Hvis det er behov for å plassere eksterne logoer og presentere samarbeidet/sponsoratet på nettsider, gjøres det på det nivået samarbeidet foregår (institutt, faggruppe, forskningsprosjekt,fakultet).


Medieomtale (presseklipp) #

Type innhold: Omtale av prosjekt, forsknings og lignende i mediene.
Målgruppe: Ulikt.
Aktuelle kanaler:Sosiale medier, Innsida.

Ofte er det bedre at andre snakker pent om en enn at man gjør det selv. Gode medieomtaler kan være gull verdt og kan godt spres i sosiale medier hvis saken er god. Husk også intern målgruppe, publiser gjerne saken til aktuelle kanaler på Innsida.

Tips: Det er liten vits i å plassere medieomtaler på enhetenes nettsider siden folk ikke går til enhetene for å lese nyheter, men løse andre oppgaver.


Kronikk #

Type innhold: Kronikk, debattbidrag
Målguppe: Allmenheten, presse og fagpresse
Aktuelle kanaler: Presse og fagpresse

Pågangen av kronikker i mediene er stor. For å få gjennomslag hos debattredaktørene og få kronikken publisert, er det viktig å ha et klart og tydelig budskap.

Tips: Hvordan skrive en god kronikk


Administrere nyhetsformidling #

Oversikt over kanaler #

Gemini: Gemini er NTNU og SINTEFs forskningsmagasin og er en viktig kanal for å nå Forskningsrådet, ledere i offentlig og privat sektor, media og politikere. NTNUs redaksjon sitter i Kommunikasjonsavdelingen. Det publiseres stoff både på norsk og engelsk og Gemini har en rekke samarbeidsavtaler med nasjonale og internasjonale medier. En undersøkelse fra 2014 viser at etter omtale i Gemini fikk 76%  av forskerne medieomtale, 50% fikk nye kontakter, 9% fikk nye kontrakter eller forskningsmidler og 15% fikk nye samarbeidsparterne.

forskning.no: NTNU er medeier i forskning.no, flere av sakene som publiseres i Gemini, publiseres også i forskning.no.

Blogg: NTNU tilbyr blogg til den som vil formidle faglig og orginalt innhold.

Sosiale medier: Sosiale medier er ofte den mest effektive måten å spre gode nyhetssaker på. 

Nettsider: Nettsider for en enhet egner seg sjelden som kanal for å publisere nyhetssaker. Dette blir som regel mye arbeid for lite vinning siden folk ikke oppsøker enhetssider for å lese nyheter. Heller ikke ntnu.no og ntnu.edu er velegnet for å vise nyhetssaker siden folk ikke går til et nettsted for å lese nyheter – med unntak av viktige hendelser hvor det er naturlig at nettsidene besøkes aktivt. Bruk sosiale medier for eksterne nyheter og Innsida til interne.

Universtitetsavisa:Universitetsavisa utgis av NTNU og redigeres etter Redaktørplakaten og pressens Vær varsom-plakat.

Innsida meldingskanaler

Kalender: NTNU har en egen arrangementskalender hvor terskelen er lav for å publisere innhold som kan ha ekstern interesse.

Pressemelding: Pressemelding Brukes sjelden og kun etter grundig vurdering. Utkast til pressemeldinger sendes til Kommunikasjonsavdelingen som sender pressemeldingen ut via Meltwater og legger på aktueltsidene på ntnu.no/ntnu.edu.

Fagpresse og medier: Kommunikasjonsavdelingen har god oversikt over nasjonal og internasjonal presse/fagpresse.

Medieovervåking #

Kommunikasjonsavdelingen har oversikt over det som blir skrevet om NTNU i aviser og nett.

Kontakt #

Fakultetenes kommunikasjonsrådgivere

Kommunikasjonsavdelingen

0 Vedlegg
6077 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)