Programvareprodukter

NAG numeriske subrutinebibliotek

NAG numeriske subrutinebibliotek er en omfattende samling av subrutiner for løsing av matematiske og statistiske oppgaver. Subrutinene kan benyttes fra programmeringsspråkene Fortran, C, C ++, Python og Java, fra programmene Matlab, R, Labview og Excel og fra Microsoft .NET


English version - NAG numeric subroutine library

Ser du etter noe annet?  Temaside om programvare for studenter og programvare for ansatte  | Temaside om IT-hjelp | Sider merket med programvare 


Last ned bibliotekene #

Program Lenke Operativsystem
NAG Fortran Library Gå til nedlastingsside Windows og Linux
NAG C Library Gå til nedlastingsside Windows og Linux
NAG .NET Library Gå til nedlastingsside Windows
NAG Library for Java Gå til nedlastingsside Windows og Linux
NAG Library for Python Gå til nedlastingsside Windows og Linux

Programmene kan installeres på egne maskiner av både studenter og ansatte.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntekstgivende oppdragsforskning.

Orakeltjenesten kan hjelpe studenter med installasjon av programmet.

Om programmene #

NAG Fortran Library #

NAG Fortran Library er en omfattende samling av Fortran subrutiner for løsning av matematiske og statistiske problem. Mark 26 inneholder  1855 subrutiner. Programbiblioteket er inndelt i kapitler etter fagemne. Merk at biblioteket regner i dobbel nøyaktighet. Les om Mark 26

NAG C Library #

NAG C library inneholder mer enn  1500 subrutiner i Mark 26. Merk at dette biblioteket inneholder omtrent de samme numeriske løsningsmulighetene som Fortran biblioteket.

Dymamic Link Library (DLL) #

Både Fortran og C-Library har en DLL-utgave for Windows. For mer informasjon om denne utgaven, se NAG Dynamic Link Libraries

NAG Library for Python #

NTNU har anskaffet NAG Library for Python. Dette er en nyutviklet utgave som gir brukere av Python tilgang til det store utvalget av matematiske løsningsalgoritmer i NAG Library på en enkel og  effektiv måte.  Med biblioteket  leveres  god dokumentasjon, bl. annet programeksempler som viser bruk av biblioteksprogrammene.

«The naginterfaces Python Package»  inneholder koplingen mellom Python og «NAG Library Engine» med alle beregningsprogrammene i NAG Library. Alt vi trenger fra NAG blir installert – det er ikke nødvendig å installere NAG C Library som for forrige utgave av biblioteket for Python.

For mer om dette biblioteket, se:

NAG Fortran Library for .NET #

NAG Fortran Library for .NET

NAG Library for Java #

NAG Library for Java er en samling Java "wrappers" for å kunne benytte subrutiner i NAG C Library fra Java-program. Java-biblioteket  finnes for 64-bit  Windows og Linux. 

C Library må være installert for å bruke Java-biblioteket.   Det er viktig at det er samme versjon av både C-biblioteket og Java-biblioteket som er installert. Gjeldende versjon av Java-biblioteket er v. 26.2, og denne brukes sammen med v. 26.2  av C-biblioteket (utgave CLL6I26CL for Linux og CLW6I262EL for Windows).

For mer om informasjon, se

Samspill med andre program #

Bibliotekene  kan også benyttes sammen med  program som brukes ved NTNU - som Excel, R, Matlab og LabVIEW.

NAG Toolbox for Matlab #

NTNU får "NAG toolbox for Matlab" sammen med Fortran Library. Denne lar deg bruke alle NAGs subrutiner i Matlab. Denne utgaven av NAG-biblioteket inneholder alle subrutinene i Fortran biblioteket, slik at du ikke trenger å installere Fortranbiblioteket i tillegg.

NAG Toolbox for Matlab er tilgjengelig fra  software.ntnu.no som tilleggsprogram ved installasjon av  Matlab

For mer informasjon, se

Dokumentasjon #

Alle utgavene kommer med dokumenter kalt Installer's Note og Users' Note. Dokumentene finnes som filer i alle installasjoner i mappene doc/in og doc/un.  Users' Note inneholder informasjon spesielt for hver utgave.

Se: Installer's Note and Users' Note for NAG products

Bruk av bibliotekene #

NAG bibliotekene har en meget omfattene og god brukerinformasjon tilgjengelig på NAG sin nettjener både for lesing på nettet og for nedlasting til egen PC - se: NAG Documentation

Lenker #

Produsentinformasjon #

Navn: Numerical Algorithms Group (NAG)

Epost: infodesk@nag.co.uk

Maskinplattform #

Fortran og C-Library: For Windows og Linux.

NAG Fortran Library for .NET: For Windows.

NAG Library for Java: For Windows og Linux.

NAG Library for Python; For Windows og Linux

NAG Toolbox for Matlab: For Windows og Linux.'

Nyeste utgave #

Fortran Library:

Mark 26, 26.1, 26.2 for Linux og Windows  32- og 64-bit Intel Fortran.
Windows 32-bit DLL Library

C-Library: 

Mark 26.2  for Linux og Windows 64-bit Intel C/C++.

NAG Fortran Library for .NET:

Release 2

NAG Library for Java:

Brukes sammen med  C Library Mark 26,2

NAG Library for Python:

Mark 26.2 for Windows og Linux 64-bit.

NAG toolbox for Matlab:

Mark 25 for Windows 32- og 64 bit, Linux 64 bit


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
24306 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)