NAG numeriske subrutinebibliotek

NAG numeriske subrutinebibliotek er en omfattende samling av subrutiner for løsing av numeriske og statistiske oppgaver. 


English version - NAG numeric subroutine library

Ser du etter noe annet?  Temaside om programvare for studenter og programvare for ansatte  | Temaside om IT-hjelp | Sider merket med programvare 


Last ned bibliotekene #

Program Lenke Operativsystem
NAG Fortran Library Gå til nedlastingsside Windows og Linux
NAG C Library Gå til nedlastingsside Windows og Linux
NAG .NET Library Gå til nedlastingsside Windows
NAG Library for Java Gå til nedlastingsside Windows og Linux

Programmene kan installeres på egne maskiner av både studenter og ansatte.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntekstgivende oppdragsforskning.

Orakeltjenesten kan hjelpe studenter med installasjon av programmet. Ansatte må kontakte lokal IT-ansvarlig.

Om programmene #

NAG Fortran Library #

NAG Fortran Library er en omfattende samling av Fortran subrutiner for løsning av numeriske og statistiske problem. Mark 24 inneholder ca. 1700 subrutiner. Programbiblioteket er inndelt i kapitler etter fagemne. Merk at biblioteket regner i dobbel nøyaktighet. Les om Mark 26

NAG C Library #

NAG C library inneholder mer enn  1500 subrutiner i Mark 26. Merk at dette biblioteket inneholder omtrent de samme numeriske løsningsmulighetene som F77 biblioteket.

Dymamic Link Library (DLL) #

Både Fortran og C-Library har en DLL-utgave for Windows. For mer informasjon om denne utgaven, se Enhancing the Numerical Capability of Your Application.

NAG Library for Python #

NAG tilbyr "NAG Library for Python", et set av det de kaller "bindings" for å bruke programmeringsspråket Python sammn med NAG C Library - for 64-bit Windows, Mac og Linux. Det betyr at brukere av  Python kan benytte matematikk- og statistikksubrutinene i C-Library.  C-Library må også være installert  på maskina. For mer om dette og nedlasting av "bindings", se NAG and Python  Se også Anag4py update

NAG Fortran Library for .NET #

NAG Fortran Library for .NET

NAG Library for Java #

NAG Library for Java er en samling Java "wrappers" for å kunne benytte subrutiner i NAG Fortran Library fra Java-program. Fortran Library finnes for Windows og Linux.   Følgende utgaver av Intel Fortran Library benyttes: For Windows 32-bit: FLW3224DCL, Windows 64-bit: FLW6I24DCL, Linux 32-bit: FLLUX24DCL og Linux 32-bit: FLL6I24DCL

For mer om informasjon, se NAG Library for Java

NAG C Library kan også benyttes fra Java. For mer informasjon, se Calling C Library Routines from Java

Samspill med andre program #

Bibliotekene benyttes i program skrevet i språkene Fortran, C og C++, men kan også benyttes sammen med andre programmeringsspråk og fra program NTNU har lisensavtale for. Dette inkluderer språkene Python, R og Java, og programmene Excel, Maple, Matlab og LabVIEW.

NAG Toolbox for Matlab #

NTNU får "NAG toolbox for Matlab" sammen med Fortran Library. Denne lar deg bruke alle NAGs subrutiner i Matlab. Denne utgaven av NAG-biblioteket inneholder alle subrutinene i Fortran biblioteket, slik at ikke trenger å installere Fortranbiblioteket i tillegg.

NAG - MATLAB  toolbox finnes i campus\Matlabprogdist. Se filen campus\Matlab\NAG_Installasjon.txt for installasjonsveiledning.

For mer informasjon, se

Dokumentasjon #

Alle utgavene kommer med dokumenter kalt Installer's Note og Users' Note. Dokumentene finnes som filer i alle installasjoner i mappene doc/in og doc/un.  Users' Note inneholder informasjon spesielt for hver utgave.

Filene kan også hentes fra NAG:  Mark 25 og Mark 26 for Fortran Library, samt  Mark 25  og Mark 26 for C Library. For .NET Library kan du se under Documentation på NAG Library for .NET.

Bruk av bibliotekene #

NAG bibliotekene har en meget omfattene og god brukerinformasjon tilgjengelig på NAG sin nettjener både for lesing på nettet og for nedlasting til egen PC - se: NAG Documentation

Lenker #

Se også #

Produsentinformasjon #

Navn: Numerical Algorithms Group (NAG)

Epost: infodesk@nag.co.uk

Maskinplattform #

Fortran og C-Library: For Windows og Linux.

NAG Fortran Library for .NET: For Windows.

NAG Library for Java: For Windows og Linux.

NAG Toolbox for Matlab: For Windows og Linux.

Nyeste utgave #

Fortran Library:

Mark 26 for Linux og Windows  32- og 64-bit Intel Fortran.
Windows 32-bit DLL Library

C-Library: 

Mark 26  for Linux og Windows 64-bit Intel C/C++.

NAG Fortran Library for .NET:

Release 2

NAG Library for Java:

Brukes sammen med Fortran Library Mark 24.

NAG toolbox for Matlab:

Mark 25 for Windows 32- og 64 bit, Linux 64 bit

0 Vedlegg
16314 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)