Minor i arkitektur

Minor i arkitektur er et tilbud til studenter ved 5-årig master i bygg- og miljøteknikk, studieretningen konstruksjon.

Høsten 2019 gjennomførte Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) et pilotprosjekt med etablering av en minor-ordning for 5-årig master i teknologi. Minor-ordningen skal gi en tilleggsfordypning i sivilingeniørutdanningen, og består av følgende emner fra studieplanen for 5-årig master i teknologi:

  • Obligatorisk K-emne, 7. semester
  • Ingeniøremne fra annet studieprogram, 8. semester
  • Eksperter i Team, 8. semester
  • Obligatorisk K-emne, 9. semester

En av pilotene med oppstart fra høsten 2019 er en minor i arkitektur, som gjennomføres i samarbeid med Fakultet for arkitektur og design (AD). Ordningen videreføres høsten 2020 ved at et nytt studentkull får tilbud om minor i arkitektur.

Minor i arkitektur - bakgrunn #

Fra arkitektprofesjonen er det stor etterspørsel etter konstruksjonsingeniører som ikke bare dimensjonerer gitte løsninger, men som også ønsker å bidra til konstruksjonsløsninger og konstruksjonsutforming integrert i arkitekturprosjektering. Dette gjelder både i tidligfase prosjektering, hvor bygningsform og handlingsrom for videre utforming i stor grad fastlegges, og i detaljprosjektering. 

Ingeniører er gjennom undervisning opplært til å håndtere laster og deres virkninger på konstruksjonselementer og konstruksjonssystemer. I masterprogrammer legges det stor vekt på grunnleggende statikk og mekanikk og hvordan dette anvendes i detaljert konstruksjonsutforming og konstruksjonsdimensjonering. Sammenliknet med arkitektutdanningen, er det derimot lite fokus på det å utvikle og evaluere alternative løsninger og å håndtere irregulære eller komplekse bygnings- og konstruksjonsgeometrier. Å bedre dette vil øke nyutdannede ingeniørers grunnlag for produktivt og kreativt samarbeid med arkitekter og dermed også økes deres bidrag i bygningsprosjektering.

Ved å etablere en «minor i arkitektur» for ingeniørstudenter ønsker NTNU å styrke en etterspurt og viktig del av ingeniørfaget.

Oppbygging av minor i arkitektur #

Følgende emner inngår i minor i arkitektur for studenter som begynner høsten 2020:

7. semester (høst 2020):

8. semester (vår 2021):

9. semester (høst 2021):

  • Undervisnings- og vurderingsmelding til tredje semester av AAR4208 Introduksjon til arkitekturprosjektering for ingeniører (nytt emne fra høsten 2020)

Hvem kan søke? #

Minor i arkitektur er et tilbud for studenter ved 5-årig master i Bygg- og miljøteknikk, som har valgt studieretning Konstruksjon og som starter i 4. årskurs.

Hvordan kan jeg søke? #

Opptak til Minor i arkitektur er knyttet til undervisningsopptak i AAR4208 som er adgangsbegrenset med 12 plasser. For å søke om plass på emnet høsten 2020 må du undervisningsmelde deg innen 1. juni 2020 (egen frist for oppmelding til adgangsbegrensede emner). Dersom det er flere studenter som ønsker emnet enn det er plasser, rangeres studentene etter opptaksforskriftens §21. Det er kun de studentene som får tilbud om plass på undervisningen og takker ja til denne som kan gjennomføre minor i arkitektur og få merknad om dette på vitnemålsvedlegget

Veiledning - hvordan søke opptak til minor i arkitektur (PDF)

Hvordan dokumenteres fullført minor i arkitektur? #

Studentene som fyller kravene til minor i arkitektur som beskrevet over, får en merknad på vitnemålsvedlegget sitt om at de har fullført Minor i arkitektur.

Kontaktpersoner: #

Studieveileder, Fakultet for arkitektur: Camilla Skjold Ødegaard

Faglig kontaktperson, Fakultet for arkitektur: Bendik Manum

Studieveileder, Fakultet for ingeniørvitenskap: Linda Fjølstad

Faglig kontaktperson, Fakultet for ingeniørvitenskap: Nils Erik Anders Rønnquist

1 Vedlegg
6448 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)