Permisjon ved militær- og sivilarbeidstjeneste

(Videresendt fra Militær- og sivilarbeidstjeneste)

Informasjon om permisjon ved militær- og sivilarbeidstjeneste for ansatte på NTNU.

Engelsk versjon – Leave for military and civilian national service

Du har krav på permisjon hvis du blir innkalt til pliktig eller frivillig militærtjeneste. Frivillig tjenestegjøring i inntil 24 måneder i internasjonale fredsoperasjoner gir også rett til permisjon.

Du må ha vært ansatt ved NTNU i minst 6 måneder før du har har rett på lønn mens du avtjener militær- eller sivilarbeidstjenesten.

Kontakt din HR-medarbeider for å søke om permisjon til militær- eller sivilarbeidstjeneste

Pliktig militærtjeneste regnes som pensjonsgivende tjenestetid.

Kilder og lovverk #

Arbeidsmiljøloven §12-12

Arbeidsmiljøloven §15-10

Statens personalhåndbok § 21

Se også #

Temaside om permisjon 

Sider merket med permisjon 

Kontakt #

Ved spørsmål om permisjon til militær- og sivilarbeidstjeneste, kontakt din HR-medarbeider.

0 Vedlegg
4107 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)