Permisjon ved militær- og sivilarbeidstjeneste

(Videresendt fra Militær- og sivilarbeidstjeneste)

Informasjon om permisjon ved militær og sivilarbeidstjeneste.

Engelsk version – Leave for military and civilian national service

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon

Når har du krav på permisjon? #

Du har krav på permisjon hvis du blir innkalt til pliktig eller frivillig militærtjeneste. Frivillig tjenestegjøring i inntil 24 måneder i internasjonale fredsoperasjoner gir også rett til permisjon.

Du må kontakte din nærmeste leder og Human Resources divisjonen så tidlig som mulig og lenge før du begynner tjenesteperioden.  

Betaling under tjeneste #

Du må ha vært ansatt ved NTNU i minst 6 måneder før du har har rett på lønn mens du avtjener militær- eller sivilarbeidstjenesten.

Kontakt din HR-medarbeider for å søke om permisjon til militær- eller sivilarbeidstjeneste

Pliktig militærtjeneste regnes som pensjonsgivende tjenestetid.

Kilder og lovverk #

Kontakt #

Ved spørsmål om permisjon til militær- og sivilarbeidstjeneste, kontakt din HR-medarbeider.

Redigert 20.04.18

0 Vedlegg
12839 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)