Masteroppgave ved MH

Her finner du informasjon om innlevering, eksamen og sensur, samt skjema og retningslinjer for masteroppgaven ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH).

English version - Master's Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences (MH)   

Temaside for å skrive masteroppgave

Hvis du har spørsmål, må du gjerne sende en e-post til studier@mh.ntnu.no

Retningslinjer for masteroppgave ved MH #

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) har utarbeidet retningslinje for masteroppgaven som alle studenter skal følge:

Informasjon om innlevering og sensur av masteroppgave

Masteravtale #

Masteravtale (inkludert en kort prosjektbeskrivelse) skal leveres innen en angitt frist, normalt i løpet av første studieår. Studiekonsulenten ved ditt institutt vil gi deg nærmere informasjon om hvilken frist som gjelder for deg.

Veiledning for utfylling av masteravtale

Oppmelding til eksamen #

Masteroppgaven regnes som et ordinært emne, og du må melde deg opp til eksamen på StudentWeb innen de fastsatte fristene; 15. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Trykking #

Det er ulike ordninger for trykking av masteroppgave. Ta kontakt med din studieveileder for informasjon om masterprogrammet som du går på. Eventuell trykking av masteroppgaven skal gjøres i formatene A4 eller B5. Oppgaven skal fortrinnsvis trykkes ved NTNU Grafisk senter.

Innlevering #

Du må ha bestått samtlige obligatoriske og valgfrie emner som inngår i masterprogrammet før du kan levere masteroppgaven. (Det er gjort unntak for emnene NEVR3040 og NEVR3050 for masterstudenter i nevrovitenskap.)

Masteroppgaven leveres i Inspera Assessment. Det er viktig at du setter deg godt inn i hvordan du ferdigstiller oppgaven før du laster den opp i Inspera.

I tillegg til innlevering i Inspera, må du levere to skjemaer:

 Oppmelding til avsluttende mastergradseksamen

Masteroppgaven regnes som innlevert når du har levert oppgaven i Inspera, i tillegg til de to skjemaene.

Utsatt innlevering av masteroppgave #

 Skjema for søknad om utsatt innlevering av masteroppgave

Muntlig presentasjon/eksamen #

Muntlig eksamen avholdes så snart det er praktisk mulig, og senest tre måneder etter innlevering. Du vil få beskjed om tid og sted. 

Muntlig eksamen er åpen for publikum. Du kan søke om tilrettelegging (lukket eksamen) dersom du på grunn av sykdom eller andre forhold ikke ønsker offentlig eksamen.

Sensur #

Masteroppgaven skal vurderes av to sensorer, som oppnevnes av ditt institutt. Av disse kan kun én være ansatt ved NTNU. Sensorene setter en foreløpig karakter på det skriftlige arbeidet ditt i forkant av muntlig eksamen. Du som student får ikke vite den foreløpige karakteren.  Endelig karakter skal foreligge umiddelbart etter muntlig eksamen.

Klage på karakter #

Du har rett til å klage på karakteren du har fått. Klagen fremmes skriftlig til instituttet ditt innen tre uker etter muntlig eksamen. Ved en eventuell klage vil masteroppgaven din bli sendt til to nye sensorer. Disse setter en ny karakter, som kan være bedre, dårligere eller uendret i forhold til opprinnelig karakter. Dersom ny karakter er uendret, vil det ikke bli innkalt til ny muntlig eksamen. Hvis ny karakter er bedre eller dårligere, vil du derimot bli innkalt til muntlig eksamen.

Hvis du velger å klage, vil du ikke få tilsendt vitnemål før klagesensuren er avsluttet.

Se egen temaside om klage på karakter

Vitnemål #

Etter muntlig eksamen sendes vitnemålet som rekommandert brev til hjemstedadressen som du har registrert i StudentWeb. Sammen med vitnemålet sendes karakterutskrift og et "Diploma Supplement". Sistnevnte er en engelskspråklig, standardisert beskrivelse av mastergraden og det norske utdanningssystemet, som du kan bruke hvis du skal søke jobb i utlandet.

Karakterene fra emner som er avlagt eksternt vil ikke fremgå på karakterutskriften som følger med vitnemålet. I slike tilfeller må karakterutskrift fra den eksterne institusjonen legges ved vitnemålet fra NTNU.

Studieveiledere #

StudieprogramStudieveileder
Aktivitet og bevegelseNora Ford
Barn og unges psykiske helseKari Meli
BevegelsesvitenskapNora Ford
Exercise PhysiologyPer-Erling Movik 
FarmasiKirsti Haave Singsaas
Folkehelse - GjøvikGro Jeppestøl Vatne
Folkehelse - TrondheimSindre Aasheim Norås
Global HealthVibeke Kaspersen
HelseinformatikkNora Ford
HelseledelseRigmor Janne Eik
HelsevitenskapGeorgie Nardot 
JordmorfagKirsti Margrethe Olsen
Klinisk helsevitenskap - anvendt klinisk forskningGeorgie Nardot 
Klinisk helsevitenskap - fedme og helseMarit Barstad
Klinisk helsevitenskap -smerte og palliasjonPer-Erling Movik 
Klinisk sykepleie - GjøvikGro Jeppestøl Vatne
Klinisk sykepleie - TrondheimInger Finserås
Klinisk sykepleie - ÅlesundRigmor Janne Eik
Medisinsk bildeteknologiTonje Christin Svendsen
Medisinsk MR-avbildningTonje Christin Svendsen
Molecular MedicineMarit Barstad
NeuroscienceMussie Debesai
Physical Activity and Health - Exercise PhysiologyPer-Erling Movik 
Physical Activity and Health - Movement ScienceAnni Bjerkhagen
Physical Activity and Health - Occupational ScienceAnni Bjerkhagen
Psykisk helseAnne Kristin Bratlie
21 Vedlegg
38842 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)