Student ved IDI

Masteroppgave i informatikk - IDI

På denne siden finner du informasjon for studenter ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI).

Ser du etter noe annet? Se sider merket med IDI | Se sider merket med MITSe sider merket med MSIT

 

Masteroppgave i informatikk (MSIT) består av ett forberedende prosjekt på 15 studiepoeng i høstsemesteret og et emne på 30 studiepoeng i vårsemesteret som utgjør masteroppgaven:

Masteroppgave i informatikk (MIT, med opptak før 2020) består av ett emne, som utgjør 60 studiepoeng over to semester:

Praktisk gjennomføring

  1. Finn en masteroppgave du ønsker å skrive 
  2. Signere masterkontrakt i samråd med veilder
  3. Levere masteroppgave (frist 1. juni

 

1. Finn en masteroppgave du ønsker å skrive

Oversikt over masteroppgaver gitt av faglærere ved institutt for datateknologi og informatikk (IDI) finner du på siden "masteroppgaveforslag".

Databasen oppdateres 1. april hvert år.

Du må selv ta kontakt med den veilederen som gir en masteroppgave du er interessert, for å avtale et samarbeid. Instituttet anbefaler at du avtaler masteroppgave med en faglærer før sommerferien. Masteravtalen kan registreres i SharePoint med en gang avtale er gjort med veileder (se punkt 2 på denne siden).

Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en bedrift, men du er avhengig av å ha en hovedveileder ved instituttet. Les mer dette på siden "Skrive og levere masteroppgave".

 

2. Signere masterkontrakt i samråd med veileder

I 2. semester (vår 1. år) av graden må du signere en masterkontrakt med IDI. Kontrakten registreres, signeres og leveres digitalt.

Masterkontrakten fyller du ut i SharePoint og signeres digitalt

Spørsmål om masterkontrakt? Ta kontakt på studier@idi.ntnu.no

 

3. Levere masteroppgave

Fristen for å levere masteroppgave er normalt 1. juni, kl. 14.00.

Om innleveringsdato faller på en lørdag eller søndag, vil innleveringsfrist være påfølgende mandag. 

Masteroppgaven leveres digitalt som pdf-fil i Inspera.

 

Utsettelse av innlevering

Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret eller andre forhold, kan du søke om forlenget frist.

Skriftlig søknad om utsettelse sendes IE-fakultetet (studier@ie.ntnu.no) etter avtale med veileder. Det kreves skriftlig dokumentasjon eller redegjørelse, samt ny plan for fullføring.

For å få utsatt frist i forbindelse med sykdom eller stud.ass.-stilling hos NTNU ta kontakt med administrasjon ved IDI (studier@idi.ntnu.no).

Dersom du ikke overholder innleveringsfristen, uten å ha søkt om og fått innvilget forlenget frist, kan dette medføre at masteroppgaven vurderes som ikke bestått. (Se §5-9 i utfyllende regler til forskrift om studier ved NTNU for realfagstudier av 15.08.2017 – pdf)

 

Sensur

Sensurfristen er 3 måneder etter innlevering.

 

Les mer

For mer informasjon og ressurser i forbindelse med skriving av masteroppgave anbefales siden «Skrive og levere masteroppgave»

 

0 Vedlegg
27250 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)