Møtereferat ved IFY

Dette er en samleside med møteinnkallinger, saksdokumenter, referater og protokoller for møter i styret,  ledermøtet og andre råd og utvalg ved Institutt for fysikk.

Instituttstyret #

Styret ved Institutt for fysikk

Ledermøtet #

Ledermøtet IFY

Formidlingsutvalget #

Formidlingsutvalget ved Institutt for fysikk

Studieprogramråd #

Studieprogramråd ved NT-fakultetet

Undervisningsutvalget #

Referater #

Medlemmer i Undervisningsutvalget #

11 Vedlegg
20130 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)