Møteplasser for læring

Her er en oversikt over møteplasser og kompetansehevinstilbud innen læring, undervisning og teknologi, som kan være nyttig for deg som er involvert i undervisning ved NTNU.  

Til Læringsstøtte - for undervisere


Ved NTNU  #

NTNU har flere initiativ for å løfte lærings og undervisning. 


Møteplasser og arrangementer #

NTNU har flere møteplasser og kompetansehevingstilbud for læringsstøtte på NTNU. Hold deg oppdatert i Læringsportalen, og abonner gjerne på Læringsstøttesenterets nyhetskanal. 

Nettfora #

Facebookgruppa Innovativ utdanning - NTNU - en aktiv side hvor man kan holde seg oppdatert og diskutere læring og utdanning. 


Nasjonale og internasjonale møteplasser #

Læringsfestivalen #

Læringsfestivalen ble for første gang arrangert i 2015, og er en nasjonal konferanse for universitets- og høyskolesektoren om læring og teknologi. NTNU er arrangør, og arrangementets mål er å inspirere og motivere, vise gode og spennende tilnærminger til undervisning og læring, med refleksjon rundt de teknologiske mulighetene som eksisterer. Læringsfestivalen er også en fin anledning til å knytte kontakter og etablere nettverk.  

Læringsfestivalen 2017 arrangeres på NTNU i Trondheim 8.-9. mai 2017 i Realfagsbygget.

Les mer om Læringsfestivalen


Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø #

Universell arrangerer en årlig konferanse med tema inkluderende læringsmiljø. Hovedmålgruppe for konferansen er ansatte i UH-sektoren som har arbeidsoppgaver knyttet til tilgjengelighet for studenter med funksjonsnedsettelser.    

Les mer om konferansen


MOCCAHUSET  #

MOOCAHUSET er en nettbasert portal som deler erfaringer, ressurser, ulike møteplasser og kompetansehevingstiltak innen pedagogikk og teknologi. Initiativtakerne er fra høgskolene i Volda og Oslo/Akershus, Gyldendal Akademisk Forlag og den sentrale utdanningsenheten i Vegvesenet.  

Les mer om Moccahuset


Fleksibel utdanning Norge #

Fleksibel utdanning Norge er en nasjonal medlemsorganisasjon for institusjoner som tilbyr fleksibel utdanning i form av nettstudier, nettstudier kombinert med samlinger og andre fleksible tilpasninger.  

Sammen med universitetet i Bergen lanserer Fleksibel utdanning Norge "Kvalitet i nettundervisning" - en veileder" torsdag 16. februar 2017 i Bergen. 

Les mer og meld deg på her. 


Online Educa Berlin, OEB #

En global konferanse om teknologistøttet læring og undervisning, hvor både privat, offentlig og utdanninssektoren er representert. Stor konferanse med flere tusen deltakere fra over 100 land.  

Neste konferanse arrangeres 6.-8. desember 2017.

Les mer om konferansen og meld deg på her. 


BETT  #

Bett er et verdensledende arrangement om læringsteknologi, og ønsker å inspirere og skape innovasjon i utdanningssektoren. Nettverksbygging og siste nytt innen læringsteknologi.

Siste konferanse ble holdt i London 24.-27. januar 2016. 

Les mer om konferansen og hold deg oppdatert på Bett 2018 her


Research and Eductaional Network, REN #

Research and Educational Network (REN) er et samarbeidsforum for kompetanseheving innen IKT-basert opplæring. REN er en del av Innovasjon Norge og arbeider med problemstillinger og analyser knyttet til forskning og utvikling innen distribuerte læringsformer og utvikling innen e-læringsmarkedet.  

Les mer om RENs arrangementer og møteplasser for 2017


European Conference On Games Based Learning, ECGBL #

Et europeisk akademisk forum for forskere og undervisere som omhandler spillbasert læring. ECGBL bidrar med diskusjon, utforskning og utvikling av både teoretiske og praktiske aspekter av spillbasert læring, og legger til rette for nettverksbygging innen feltet.

Neste konferanse er i Graz, Østerrike, 5.-6. oktober 2017.

Les mer konferansen og meld deg på her

Følg ECGBL på Facebook


European Conference on e-Learning, ECEL #

Et europeisk akademisk forum for forskere og undervisere som jobber med e-læring på mikro- og makrinivå. ECEL bidrar med diskusjon, utforskning og utvikling av både teoretiske og praktiske aspekter av e-læring, og legger til rette for nettverksbygging innen feltet.

Neste konferanse er i Porto, Portugal, 26.-27. oktober 2017

Les mer om konferansen og meld deg på her


International Conference on e-Learning, ICEL #

Et internasjonalt akademisk forum for forskere og undervisere som jobber med e-læring på mikro- og makronivå. ICEL bidrar med diskusjon, utforskning og utvikling av både teoretiske og praktiske aspekter av e-læring, og legger til rette for nettverksbygging innen feltet. 

Neste konferanse holdes i Florida 1.-2. juni 2017

Les mer om konferansen og meld deg på her


The European Association of Distance Teaching Universities, EADTU #

The European Association of Distance Teaching Universities, EADTU, er en stor institusjonell organisasjon om nettbasert, åpen og fleksibel høyere utdanning, og har modernisering av de Europeiske universitetene på agendaen.

Neste konferanse holdes 25.-27. oktober 2017, i Milton Keynes, UK.

Les mer om EADTU


European Distance and E-Learning Network, EDEN #

European Distance and E-Learning Network, EDEN, arbeider med å dele kunnskap og bedre forståelse blant fagfolk i fjernundervisning og e-læring, og til å fremme politikk og praksis over hele Europa og utenfor. På deres nettsider får du en oversikt over konferanser og workshops. 

Neste årskonferanse, Diversity Matters, holdes i Jönköping, Sverige, 13.-16. juni 2017.

Les mer om konferansen og meld deg på her

Les mer om EDEN


International Council for Open and Distance Education, ICDE   #

En global medlemsorganisasjon for åpen, fjern-, fleksibel og nettbasert utdanning, inkludert e-læring. Holder en solid oversikt over webinarer og konferanser, og arrangerer flere av dem selv.

Sjekk ut kalenderen for 2017


EDUCAUSE #

"EDUCAUSE provides a variety of professional development experiences, both face-to-face and online, that address the networking and learning needs of the higher education IT community".

Få en oversikt over alle møteplassene i regi av EDUCAUSE her.  


eMOOCs og Open edX Conference #

To konferanser som arrangerers i uke 21 2017 i Madrid, Spania, altså fra 22.-26. mai. De tar for seg siste utvikling og erfaringsdeling innen "Open Online education".

Les mer og meld deg på eMOOCs 2017 og/eller Open edX 2017


Media & Learning Association #

En en internasjonal organisasjon som ønsker å promotere og stimulere til bruk av media som en måte å øke innovasjon og kreativitet i undervisning og læring i alle nivå av utdanning i Europa.

Besøk deres ressursportal

Neste konferanse ble arrangert i Brussel, Belgia 6.-7. april2017.

De arrangerer også ulike webinarer. Få en oversikt her


Tips oss #

Mer som burde stå på denne listen? 

Kontakt Tonje Mogstad Høivik

2 Vedlegg
8900 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)