Digital...

Møteplasser for læring

Her er en oversikt over møteplasser og kompetansehevingstilbud innen læring, undervisning og teknologi, som kan være nyttig for deg som er involvert i undervisning ved NTNU.  

Til Læringsstøtte - for undervisere

Undervisere som deler erfaringene sine


Ved NTNU  #

Her er en oversikt over NTNUs interne initiativ.


Møteplasser og arrangementer #

NTNU har flere møteplasser og kompetansehevingstilbud om læring og utdanning på NTNU. Hold deg oppdatert i Læringsportalen, og abonner gjerne på Læringssenterets meldingskanal

Nettfora #

Facebookgruppa Innovativ utdanning - NTNU er en aktiv side hvor man kan holde seg oppdatert og diskutere læring og utdanning. 


Nasjonale og internasjonale møteplasser #

Læringsfestivalen #

Læringsfestivalen ble for første gang arrangert i 2015, og er en nasjonal konferanse om læring og undervisning i universitets- og høyskolesektoren. NTNU er arrangør, og arrangementets mål er å inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring. Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i utdanning møtes og utveksler kunnskap, erfaringer og forskningsresultater. Her kan du også knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid.   

Læringsfestivalen 2020 arrangeres i realfagsbygget på NTNU i Trondheim 4.-5. mai 2020.

Les mer om Læringsfestivalen


Universell utforming, læringsmiljø og inkludering #

Universell har en oversikt over arrangement og forum som tar for seg universell utforming, læringsmiljø og inkludering i høyere utdanning. 

Til Universells arrangementsoversikt


Fleksibel utdanning Norge #

Fleksibel utdanning Norge er en nasjonal medlemsorganisasjon for institusjoner som tilbyr fleksibel utdanning i form av nettstudier, nettstudier kombinert med samlinger og andre fleksible tilpasninger.  

Til Fleksibel utdanning Norge


Online Educa Berlin, OEB #

En global konferanse om teknologistøttet læring og undervisning, hvor både privat, offentlig og utdanningssektoren er representert. Stor konferanse med flere tusen deltakere fra over 100 land.  

Til Online Educa Berlin


BETT  #

Bett er et verdensledende arrangement om læringsteknologi, og ønsker å inspirere og skape innovasjon i utdanningssektoren. Nettverksbygging og siste nytt innen læringsteknologi.

Til BETTs konferanseside


Research and Eductaional Network, REN #

Research and Educational Network (REN) er et samarbeidsforum for kompetanseheving innen IKT-basert opplæring. REN er en del av Innovasjon Norge og arbeider med problemstillinger og analyser knyttet til forskning og utvikling innen distribuerte læringsformer og utvikling innen e-læringsmarkedet.   

Til RENs nettside og arrangementsoversikt


European Conference On Games Based Learning, ECGBL #

Et europeisk akademisk forum for forskere og undervisere som omhandler spillbasert læring. ECGBL bidrar med diskusjon, utforskning og utvikling av både teoretiske og praktiske aspekter av spillbasert læring, og legger til rette for nettverksbygging innen feltet.

Til ECGBL sin konferanseside


European Conference on e-Learning, ECEL #

Et europeisk akademisk forum for forskere og undervisere som jobber med e-læring på mikro- og makronivå. ECEL bidrar med diskusjon, utforskning og utvikling av både teoretiske og praktiske aspekter av e-læring, og legger til rette for nettverksbygging innen feltet.


International Conference on e-Learning, ICEL #

Et internasjonalt akademisk forum for forskere og undervisere som jobber med e-læring på mikro- og makronivå. ICEL bidrar med diskusjon, utforskning og utvikling av både teoretiske og praktiske aspekter av e-læring, og legger til rette for nettverksbygging innen feltet. 


The European Association of Distance Teaching Universities, EADTU #

The European Association of Distance Teaching Universities, EADTU, er en stor institusjonell organisasjon om nettbasert, åpen og fleksibel høyere utdanning, og har modernisering av de Europeiske universitetene på agendaen.


European Distance and E-Learning Network, EDEN #

European Distance and E-Learning Network, EDEN, arbeider med å dele kunnskap og bedre forståelse blant fagfolk i fjernundervisning og e-læring, og til å fremme politikk og praksis over hele Europa og utenfor. På deres nettsider får du en oversikt over konferanser og workshops. 


International Council for Open and Distance Education, ICDE   #

En global medlemsorganisasjon for åpen, fjern-, fleksibel og nettbasert utdanning, inkludert e-læring. Holder en solid oversikt over webinarer og konferanser, og arrangerer flere av dem selv.


EDUCAUSE #

"EDUCAUSE provides a variety of professional development experiences, both face-to-face and online, that address the networking and learning needs of the higher education IT community".

Få en oversikt over alle møteplassene i regi av EDUCAUSE her.  


Media & Learning Association #

En en internasjonal organisasjon som ønsker å promotere og stimulere til bruk av media som en måte å øke innovasjon og kreativitet i undervisning og læring i alle nivå av utdanning i Europa.

Besøk deres ressursportal


Tips oss #

Mer som burde stå på denne listen? 

Kontakt Tonje Mogstad Høivik

2 Vedlegg
19258 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)