Linjeleders brannansvar

Linjeleders ansvar ved brannalarm og brann

Brannvern

Ansvar før brannalarm #

  • Utarbeide en oppdeling av bygget som områdeansvarlige har ansvaret for
  • Utpeke områdeansvarlig
  • Oppdatere lister med områdeansvarlige
  • Arbeidsplasser til medarbeidere med funksjonsnedsettelse skal tilrettelegges for rask evakuering (eventuelt ved bruk av hjelpemidler).
  • Sørge for at områdeansvarlig har oversikt over eventuelle personer med funksjonsnedsettelse og som dermed trenger ekstra hjelp ved evakuering.
  • Sørge for at områdeansvarlige har brannvester

Ansvar under brannalarm #

  • Forholde seg til evakueringsansvarlig og områdeansvarlig
  • Svare på eventuelle spørsmål fra media

Etter brannalarm (uten skader) #

Etter brannalarm (med skader) #

  • Gjennomføre evalueringsmøte der hendelse, avvik og tiltak oppsummeres. Evakueringsansvarlig skal alltid delta. Hvem som videre skal delta på møtet avhenger av skaden

Evakueringsøvelse #

Brannkort #

Skriv ut brannkort og bruk som veiledning ved brann.

Kontakt #

5 Vedlegg
10041 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)