Studieplanlegging...

Lever emnerapport i nytt studieplanleggingsverktøy

IT-info: programvare Målgruppe: Medarbeidere Studenter Tema: Administrativt

Du kan starte emneevalueringen ved å logge deg inn i verktøyet.

Logg inn i verktøyet

Hvordan bruke verktøyet #

Bilde av Emneansvarlig - Emnerapporter

Emneansvarlig - mineemnerapporter steg 1 g 2

 1. Når du har kommet deg inn i verktøyet på siden Mine emnerapporter vil du se en oversikt over emner hvor du har en rolle som emneansvarlig. Eksempelet nedenfor viser emnet (1) Profesjonskunnskap og yrkesetikk 2.  Emnekoden er 4TOLK3E12, terminen som evalueres er HØST 2019. Det er for øyeblikket ingen oppgaver knyttet til dette emnet. 
 2. Rolle og enhet (arbeidssted) styrer hvilken informasjon som gjøres tilgjengelig for deg som emneansvarlig. Her ser du (2) emnerapporter knyttet til den enheten du jobber ved. Det er for øyeblikket ingen oppgaver knyttet til disse rapportene.  

Skrive emnerapporten #

Bilde av Emneansvarlig - Emnerapporter. Emnet Profesjonskunnskap og yrkesetikk 2. 

Mine emnerapporter link

Klikk på emnets navn for å komme til emnerapporten.

Lagre og publiser emnerapporten #

Lagre og publiser emnerapport

 1. Til høyre på siden finner du informasjon om emnet: navn på emnet, emnekode, undervisningssemester, ansvarlig enhet, emnets antall studiepoeng, undervisningssted, hvem som er emneansvarlig og hvilke studieprogram emnet inngår i. I feltet emne-/rapportansvarlig kan du legge til nye personer. 
 2. Datagrunnlag: Her kan du legge til lenker og laste opp relevant datagrunnlag. 
  Dette kan for eksempel være noe som bygger opp under din begrunnelse for hvorfor du ønsker å utføre endringer i gjennomføringen av emnet ditt, endringer i læringsaktiviteter, endring av nye digitale verktøy, flytte undervisning til nye læringsarealer., osv.  
 3. Til venstre finner du feltene genereltlæringsutbytteundervisningsformer og vurderingsformer. Hjelpetekster under hver av overskriftene gir deg god informasjon om formålet med feltene. Det er her du skriver emnerapporten. NB! Husk å lagre. 
 4. Oppgaver. Her legger du til oppgaver og tiltak du vil gjennomføre for forbedring av emnet. Du legger til ny oppgave ved å klikke på (+) tegnet. Se kapittelet om oppgaver lenger ned. 
 5. Trykk på publiser når du har fullført emnerapporten.   

Registrere og utføre oppgave #

Ny oppgaveTrykk på (+) tegnet for å legge til ny oppgave.

Eksempel oppgave stort bilde

 1. Gi oppgaven en tittel. I dette eksemplet ser vi på muligheter for å endre læringsarealer.
 2. Gi oppgaven en beskrivelse. Vårt eksempel: et rom som ikke egnet seg for forelesninger. 
 3. Du kan velge mellom flere kategorier ved å bruke nedtrekksmenyen. 
 4. Du kan velge tilstand ved å bruke nedtrekksmenyen. Foreslått, Iverksatt eller Ferdig. 
 5. Du kan velge å sette inn en ansvarlig i dette feltet. Du kan sette deg selv som ansvarlig eller gi oppgaven til en annen. Dersom du setter en annen som ansvarlig vil denne personen bli varslet med epost. 
 6. Du kan velge å sette en frist for når oppgaven skal være ferdig. 
 7. Trykk lagre når du har lagt inn tekst i feltene. 

Når du har trykket på (7) Lagre så kommer du til dette bildet. 

Her finner du oppgaven - emnerapport

Trykk på publiser når du er ferdig og har fullført evalueringen av emnet. 

Opprette referansegruppe #

På forsiden i studieplanverktøyet finner du de forskjellige rollene man har i verktøyet. Under rollen emneansvarlig kan du opprette referansegruppe.  

Opprette referansegruppe

referansegruppe for emneevaluering

I bildet over finner du en liste over emner du er ansvarlig for. Velg emnet du ønsker å opprette referansegruppe for.  

Medlemmer og mal

 1. Medlemmer. Her legger du inn de studentene som skal være med i referansegruppen.
 2. Velg en mal for referansegrupperapporten.
 3. Opprett referansegruppe.

Status opprettet

Åpne i Teams #

Åpne i Teams

Gi referansegruppen tilgang til å skrive rapporten #

Prosesstøtte

 1. Trykk på prosesstøtte
 2. Trykk på set up tab

Save

Skrive referansegrupperapport i Teams #

Når emneansvarlig har satt inn medlemmer og opprettet referansegrupper i studieplanverktøyet vil disse gruppene bli opprettet i Microsoft Teams. Medlemmene får invitasjon i e-post.

Microsoft Teams ligger i Office365. 

Office365

Lagt til i Teams

refgr prodtest3-2 

Bildet over viser siden til Team (1) REFGR-PRODTEST3. På toppen av siden finnes (2) verktøy for å skrive innlegg, lagre filer og annet innhold, registrere avvik, mal for referansegrupperapport, info om referansegrupperapport, info om emnet og prosesstøtte.   

Posts

Denne siden kan brukes til diskusjon, spørsmål, kommentarer og samskriving. 

Files

Her kan dere jobbe med dokumenter og filer. 

registrere avvik

Referansegrupperapport

Her skriver dere referansegrupperapporten.

Les om referansegrupperapport

Prosesstøtte #

Under prosesstøtte finner du funksjonen for å sende rapport til emneansvarlig.

Emneansvarlig vil bli varslet via epost når eferansegrupperapporten er levert.

Offentlighetsvurdering  #

Inntil vi får på plass løsning for vurderingskomiteer som beskrevet under så rettes slike henvendelser til deres fakultetskontakt for studieplanverktøyet.   

Alle fakultet skal ha en vurderingskomite for referansegrupperapporter. Dersom emneansvarlig mener det er personsensitive opplysninger i referansegrupperapporten som ikke bør offentliggjøres, sender emneansvarlig rapporten til fakultetets vurderingskomite. 

Dersom vurderingskomiteen finner at form eller innhold ikke er egnet for offentliggjøring, returneres denne til emneansvarlig og/eller referansegruppen sammen med en uttalelse fra vurderingskomiteen. En referansegrupperapport som vurderes untatt offentlighet, kan ikke publiseres åpent. Referansegruppen kan velge å levere ny rapport eller melde tilbake at de ønsker det sensitive innholdet fjernet før offentliggjøring.

Denne funksjonen vil ligge under prosesstøtte i Teams, men er ikke levert enda. 

  Kvalitetssystem for utdanning

Kontakt #

Studieplanleggingsverktøy - kontaktpersoner
Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

38 Vedlegg
7337 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)