Levende bilder

Levende bilder er et prosjekt og lavterskeltilbud hvor vi tilbyr hjelp og opplæring i strømme-tjenester, og kurs i enkel i videoproduksjon for selvbruk.

|English|

Om Levende bilder #

Prosjektet Levende bilder er eid av multimediesenteret og kommunikasjonsavdelingen ved NTNU. Det er for tiden tre ansatte som jobber i prosjektet, og våre tilbud gjelder for alle ansatte i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Prosjektet er med på å tilby video-opplæring på flere områder. Det kan for eksempel være dokumentasjon av egen forskning for senere publisering, strømming av konferanser, eller produksjon av videoer til ekstern og internt bruk.

Opplæringen i bruk av strømmingsutstyr, gjennomføring av produksjoner og videokurs vil gjøres etter avtale og etter det behovet som ligger hos hvert fakultet og institutt.

Levende bilder skal på sikt ikke være en ren leverandør av produksjoner, men en støttefunksjon for dem som ønsker å ta eierskap til egne prosjekter og øke egen kompetanse og kunnskap om videoproduksjon.

Mer informasjon om strømming og videokurs i Levende bilder: #

 Strømming i Levende bilder            Videokurs i Levende bilder

GDPR i Levende bilder #

Som hovedregel i GDPR skal det innhentes skriftlig samtykke fra alle som fotograferes/ er med på video- eller lydopptak. Et elektronisk samtykkeskjema skal fylles ut, og finnes her: Samtykkeerklæring.
Det er derfor svært viktig at brukere av Levende bilders strømmingtilbud og dagskurs i videoproduksjon og redigering leser seg opp på de reglene og retningslinjene som gjelder for dette. 

Mer informasjon om GDPR i foto/video/lyd-opptak, og de regler og unntak som gjelder, finner du her: Samtykke ved foto - video - lyd. 

Ta kontakt for booking av avtaler, eller om det skulle være noen spørsmål.

Kontaktpersoner: Synnøve Aune, Thomas Høstad eller Geir Wennberg

5 Vedlegg
3958 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)