Leseplasser og grupperom ved biblioteket

På denne siden finner du informasjon om de ulike rommene du kan bruke ved NTNU Universitetsbiblioteket; regler for bruk og hvordan du reserverer rom. Biblioteket har et variert tilbud av lese- og studieplasser. Det finnes arbeidsplasser både med og uten PC. De fleste arbeidsplassene har strømuttak.

English version - Reading rooms and group rooms in the library

Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


Reservere grupperom og studieceller #

Bibliotekets rom må i mange tilfeller reserveres. Se ditt bibliotek for detaljer.

Problemer med rombestilling? Kontakt Studieavdelingen


Arkitektur- og byggbiblioteket #

Studentarbeidsplasser #

Det er ca 116 leseplasser på biblioteket, fordelt på lesesaler, grupperom og enkeltplasser.
Rommene kan reserveres for tre timer pr. dag i bibliotekets åpningstid.

Biblioteket har to lesesaler, den ene er universelt tilgjengelig.

Grupperom #

Biblioteket har tre grupperom i 3. etasje, med adgang via biblioteket.

Reservere grupperom og studieceller

Rom og utstyr ved Arkitektur- og byggbiblioteket


Bibliotek for medisin og helse #

Studentarbeidsplasser #

Det finnes 300 arbeids- og leseplasser på biblioteket. Se også oversikt over studentarbeidsplasser på Øya.

Grupperom #

Det er 12 grupperom i biblioteket i 2. og 3. etasje i Kunnskapssenteret. 

 • Syv grupperom for 12 personer, med PC og veggskjerm eller projektor/lerret
 • Fem av de store grupperommene er tilgjengelig fra korridor utenom bibliotekets åpningstid, med St Olavs Hospitals adgangskort og kode.
 • Fem grupperom for seks personer, med veggskjerm og tilkoblingsmulighet for egen bærbar PC/Mac.
 • Grupperom kan ikke reserveres - førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder.

Regler for bruk av rommene #

 • Rommene er beregnet for gruppearbeid, minst to personer.
 • For at flest mulig skal kunne benytte grupperom, skal rommene skal forlates kl.12 slik at nye grupper kan få plass.
 • Grupperom med dobbeltdør kan brukes også utenom bibliotekets åpningstid.
 • Rommene er stengt for renhold mellom kl. 7:00 og 8:30.
 • I åpningstida er dørene til grupperommene åpne fra bibliotekarealet. Ved bibliotekets stengetid blir døra mot biblioteket låst og døra mot korridor åpnes. Adgang fra korridor med St. Olavs-kort og kode.
 • Husk at alle bibliotekbøker som skal brukes på grupperommet etter bibliotekets stengetid må lånes.

Rom og utstyr ved Bibliotek for medisin og helse


Biblioteket Dragvoll #

Studentarbeidsplasser #

Det er ca. 400 arbeidsplasser i biblioteket. De fleste arbeidsplassene har strømuttak. Kart over leseplasser

Grupperom og studieceller #

Biblioteket har 14 grupperom og fire studieceller. 

 • Grupperommene har plass til inntil seks personer.
 • De fleste av grupperommene er utstyrt med whiteboard.
 • Studiecellene har plass til to personer.
 • Rommene kan reserveres for to timer pr. dag i bibliotekets åpningstid.

Regler for bruk av rommene og studieceller #

 • Grupperom kan reserveres for en gruppe - minimum to eller flere personer inntil to timer pr. dag.
 • Studieceller kan reserveres for en eller to personer inntil to timer pr. dag.
 • Samme gruppe kan bare reservere ett rom to timer pr. dag.
 • Reserveringen strykes for hele perioden hvis rommet ikke er tatt i bruk innen 15 min. etter reserveringstidens start.
 • Rommene kan ikke holdes av med klær og bøker, uten at personer er tilstede.
 • Rommet skal ryddes etter bruk.
 • Benytt kun whiteboardtusjer til tavle.

Reservere grupperom og studieceller

Stille leseplasser #

Disse finnes både i bygg 8 og 6B. Bruk av bærbar PC, nettbrett, mobiltelefon eller musikkspillere er ikke tillatt.

Rom og utstyr ved Biblioteket Dragvoll


Biblioteket Gjøvik #

Studentarbeidsplasser #

Biblioteket har 42 arbeidsplasser.

Grupperom og studieceller #

Biblioteket har 6 grupperom. Du finner individuelle arbeidsplasser og gruppearbeidsplasser både i biblioteket og i M-bygget, der det også er en stille lesesal. Flere grupperom finnes ved atriet i A-bygget, med gjennomgang fra biblioteket via M-bygget.

Enkelte grupperom har storskjerm, andre har tavle. Whiteboardpenner kan kjøpes i bokhandelen. Studenter og ansatte kan reservere rom via TimeEdit.

Rom og utstyr ved Biblioteket Gjøvik


Biblioteket ILU Moholt #

Studentarbeidsplasser #

Det er 15 leseplasser på biblioteket. Du kan ikke reservere leseplass. Førstemann-til mølla-prinsippet gjelder.

Rom og utstyr ved Biblioteket ILU Moholt


Biblioteket Kalvskinnet #

Studentarbeidsplasser #

Det er 25 arbeidsplasser i biblioteket.

Grupperom #

Biblioteket har ingen grupperom tilgjengelig.

Rom og utstyr ved Biblioteket Kalvskinnet


Biblioteket Kunstakademiet #

Studentarbeidsplasser #

Biblioteket har fem ordinære leseplasser og fem arbeidsplasser med stasjonær PC/Mac.

Grupperom #

Det er to gruppearbeidsplasser i biblioteket. Det er et grupperom (ROM613) med 10-14 plasser. Bærbar projektor og tavle finnes i rommet.

Reservere grupperom

Rom og utstyr ved Biblioteket Kunstakademiet


Biblioteket Rotvoll #

Studentarbeidsplasser #

Biblioteket har 26 arbeidsplasser.

Grupperom #

Biblioteket har et grupperom som kan reserveres av studenter ved oppmøte.

Rom og utstyr ved Biblioteket Rotvoll


Biblioteket Tungasletta #

Studentarbeidsplasser #

Biblioteket har 22 leseplasser.

Grupperom #

Biblioteket har ingen grupperom.

Rom og utstyr ved Biblioteket Tungasletta


Biblioteket Ålesund #

Studentarbeidsplasser  #

Biblioteket har ca. 230 arbeidsplasser. I 3. etasje er to lesesaler med ca. 150 leseplasser, den ene er en stille lesesal. I 2. etasje er det 12 gruppebord med ca 75 arbeidsplasser. I tillegg har biblioteket 6 sofaer og enkeltplasser.

Rom og utstyr ved Biblioteket Ålesund


Dorabiblioteket #

Lesesalsplasser og grupperom #

Dorabiblioteket ligger i Arkivsenteret Dora som har 60 arbeidsplasser fordelt på tre rom.

 • I det største rommet er det lov å snakke sammen. Her kan små og store grupper sitte, eller de som gjerne vil snakke med andre under arbeidets gang.
 • I det mindre rommet skal det være stille.
 • Det tredje rommet har DIS-Sør-Trøndelag innredet til et slektsverksted. På tirsdager er DIS-medlemmer tilstede og kan hjelpe deg med din slektsforskning!

Alle arbeidsplasser har strømuttak, uttak for nettverkskabel og tilgang til trådløst nettverk for bærbar PC. Du kan låne nettverkskabel i lesesalskranken.

Forskerceller finnes i tilknytning til lesesalen. Nøkkel til disse får du i skranken.

Rom og utstyr ved Dorabiblioteket


Gunnerusbiblioteket #

Studentarbeidsplasser #

Lesesalen i 2. etasje har 76 leseplasser og kan benyttes av alle som har behov for en studieplass. I tillegg er det fem leseplasser i 1. etasje.

Fast lesesalsplass #

Alle hovedfag- og mastergrad-studenter ved NTNU, som har betalt semesteravgift, har anledning til å reservere fast plass.

Andre studenter som ønsker fast plass, kan komme i betraktning når ønsket er godt begrunnet. Faste plasser til denne kategorien tildeles ikke før i siste halvdel av semesteret, når det begynner å bli fullt fra morgenen av. Skriftlig søknad med begrunnelse må leveres.

Grupperom #

Biblioteket har et kollokvierom og et undervisningsrom i 1. etasje og fire i 2. etasje som kan reserveres av grupper inntil tre timer per dag. Ved ledig kapasitet kan også andre bruke grupperommene.

Reservere grupperom

Forskerkontor #

Biblioteket har et kontor i 1. etasje for forskere, som kan reserveres for en uke om gangen. Henvend deg i skranken for søknad eller send en epost for å reservere forskerkontor. Rommet har hev-/senkbord.

Spesialsamlingenes lesesal #

Ved Spesialsamlingene i 3. etasje finnes en lesesal med fire plasser for de som vil bruke spesialsamlingsmateriale. Legg merke til spesielle vilkår for tilgang til og bruk av materialet.

Tilgang avtales med Spesialsamlingene

Rom og utstyr ved Gunnerusbiblioteket


Marinbiblioteket #

Studentarbeidsplasser #

Det er ca. 64 leseplasser, fordelt på lesesaler, grupperom og enkeltplasser. Biblioteket har to døgnåpne lesesaler, og tilbyr en sittegruppe med sofaer og bord i publikumslokalet.

Grupperom #

Biblioteket har et grupperom (A2.022) med plass til seks personer og med adgang via biblioteket.

Rom og utstyr ved Marinbiblioteket


Musikkbiblioteket #

Studentarbeidsplasser #

Biblioteket har en stille lesesal med seks leseplasser, og tilbyr sittegrupper i publikumslokalet.

Grupperom #

Biblioteket har et kollokvierom med plass til fem-seks personer og et stort gruppe- og undervisningsrom med plass til ca. ti personer. Divarommet (stort grupperom) har TV-skjerm, DVD-spiller og PC. Divarommet må reserveres i skranken, kollokvierommet kan reserveres i romres.

Regler for bruk av rommene #

 • Divarommet kan, etter avtale, brukes av instituttets ansatte og studenter utover normal åpningstid. (Gjelder Utøvende musikk og Musikkteknologi. Krever nøkkelkort til Olavskvartalet).       
 • Lite grupperom kan brukes av instituttets ansatte og studenter utover normal åpningstid. (Egen avtale ikke nødvendig. Kun for Utøvende musikk og Musikkteknologi).
 • Andre rom og fasiliteter ved Musikkbiblioteket kan kun benyttes i bibliotekets åpningstid.

Bibliotekbøker som skal brukes på grupperommene etter stengetid må lånes.

Reservere grupperom

Rom og utstyr ved Musikkbiblioteket


Realfagbiblioteket #

Studentarbeidsplasser #

Det finnes ca. 400 arbeidsplasser i biblioteket.

Grupperom og studieceller #

Biblioteket har åtte grupperom og 11 studieceller. Grupperommene har plass til åtte til ti personer, studiecellene er beregnet for en til to personer og finnes i 1. etasje og i U1.

Reservere grupperom

Rom og utstyr ved Realfagbiblioteket


Teknologibiblioteket #

Studentarbeidsplasser #

Biblioteket har 116 arbeidsplasser, hvorav 96 på lesesalen i biblioteket. Biblioteket har 14 PC-plasser, tre av disse er gjestePCer.

Grupperom #

Det er to grupperom på biblioteket (M68A + M68B) med plass til 6-8 personer. Begge er utstyrt med Whiteboard.

Reservere grupperom

Rom og utstyr ved Teknologibiblioteket


Økonomibiblioteket #

Studentarbeidsplasser #

Det er 50 arbeidsplasser i biblioteket.

Grupperom #

Biblioteket har ingen grupperom for studenter, kun et møterom som kan reserveres av ansatte.

Rom og utstyr ved Biblioteket Handelshøyskolen i Trondheim


Kontakt #

Kontakt ditt lokale bibliotek.

Idun Knutsdatter Østerdal hvis du har endringsforslag til siden.

1 Vedlegg
11421 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)