Webinnholdsvisnin...

Legge til tekst i Liferay

Slik formatterer og strukturerer du tekst i Liferay. Veiledningen er for nettmedarbeidere med publiseringsrettigheter i Liferay. 

Denne veilednignen forutsetter at du har en widget du skal redigere. Trenger du en innholds-widget, se veiledning for å legge til artikkel eller notis i Liferay.

Du må være innlogget i Liferay og se redigeringsknappen, de tre prikkene til høyre i widgeten.

(Skjermbilde)

Formattering av tekst #

Er teksten du skal publisere ferdig skrevet i for eksempel word, Google docs, eller lignende, må du formattere teksten før du limer den inn i tekstfeltet i widgeten. Hvis du glemmer dette, kan teksten du limer inn dra med seg kildekode som påvirker teksten. Du kan for eksempel få innrykk du ikke får gjernet, mellomrom som låser seg, eller i verste fall gjøre at siden ser tom/hvit ut.

Du kan formattere tekst på flere måter:

 1. Lim inn teksten via lim inn som ren tekst-knappen du finner i verktøylinja i redigeringsmodus i en widget.
 2. Marker teksten du har limt inn og trykk på tx-knappen i verktøylinja. Dette vil fjerne mesteparten av eventuell uønsket kildekode.
 3. Åpne notisblokk/notepad i Windows og lim inn teksten din der, kopier den så derfra og lim inn i tekstfeltet i widgeten din.

Overskriftsnivåer/mellomtitler #

Innholdet på en side bør struktureres med overskriftsnivåer/mellomtitler.

Lenker #

Kontakt #

Trenger du hjelp? Kontakt din nettredaktør

---

Veiledning for gammel versjon av Liferay, gyldig til 5. november 2019.

Formatere og strukturere tekst i Liferay. Veiledningen er for nettmedarbeidere med publiseringsrettigheter til Liferay.

Sørg for at du er innlogget i Liferay og ser redigeringsknappene. Du slår redigeringsknappene av og på ved å klikke F2.

Du må først legge til en portlet (innholdsboks) for å kunne legge til en tekst på ei nettside.

 1. Klikk på +-tegnet til venstre på skjermen din.
 2. Velg Applikasjoner.
 3. Klikk på web-innholdsvisning og dra portleten inn på nettsiden. Du kan slippe den når en blå hjelpelinje dukker opp.
 4. Klikk Legg til i portleten for å få opp artikkelen.

Formatere tekst #

Skriver du tekster som skal på ei nettside i Word, Google doc etc. først, må du renske (formattere) teksten din før du limer den inn på nettsiden. Merk at hovedteksten din skal limes inn i innholdsfeltet, og ikke i ingressfeltet på siden.

Det hender at tekster fra Word fører med seg koder i kildekoden som gjør at teksten får et merkelig utseende (innrykk som du ikke har bedt om, mellomrom som låser seg etc). Du kan formattere tekst på flere måter i Liferay.

Lim inn som ren tekst #

Lim inn som ren tekst-knappen finner du i verktøylinjen når du er i redigeringsmodus i en portlet.

Rensk tekst med tx-knappen #

Fjern mesteparten av formatteringen med å markere teksten din og klikke på tx-knappen


Et annet alternativ er å lime inn teksten din i Notisblokk/Notepad i Windows før du legger den til nettsiden din.

Strukturere tekst med mellomtitler #

Tekster på nett skal ha en god struktur med korte avsnitt og gjerne en mellomtittel for hvert tredje avsnitt. Bruk overskriftsnivåene i Liferay når du skal sette inn en mellomtittel.

Klikk på Normal

Velg Heading 2 for hvert nye tema du introduserer. Ønsker du en underoverskrift kan du bruke Heading 3.

NB! Ikke bruk fet skrift som overskrift eller ha STORE BOKSTAVER i overskriftene. Dette bryter med kravene om at innhold på nett skal være universelt tilgjengelig

Legge til lenketekster #

 1. Kopier lenken til en nettside du ønsker å lenke til.
 2. Skriv en knakende god lenketekst
 3. Marker setningen du vil legge lenken til
 4. Klikk på lenkesymbolet
 5. Lim inn url-en i det tomme feltet og klikk OK

Lenke til anker på siden  #

Du kan legge til en lenke som fører leseren til et punkt lenger ned på siden din. Dette punktet kaller vi et "anker". 

 1. Gå i redigeringsmodus og klikk på stedet du ønsker at ankeret skal lede brukeren til.
 2. Klikk på flagg-symbolet i verktøylinja (like ved lenkesymbolene). Skriv inn et ankernavn.
 3. Skriv en lenketekst som skal føre til ankeret. Marker denne teksten og klikk på lenkesymbolet som vanlig.
 4. Nå skal du klikke på Lenketype og velge Lenke til anker i teksten.
 5. Nå får du opp 2 nedtrekksmenyer. Velg menyen Anker etter navn og velg ankernavnet du skrev inn på steg 2.

Sitat i tekst #

Marker teksten du ønsker å ha som sitat, klikk Normal  og velg enten Pull out right eller Pull out left.

4 Vedlegg
8320 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)