Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved SU

Ledige stillinger ved SU for studenter ved NTNU #

Institutt for lærerutdanning søker læringsassistenter til MGLU3505 og MGLU3105 #

Ved Naturfagseksjonen på Institutt for lærerutdanning er det to ledige stillinger som studentassistent/læringsassistent, en i hvert av emnene MGLU3505 og MGLU3105 for høstsemesteret 2020. Emnene har sitt hovedfokus på naturvitenskapene fysikk, kjemi og geologi i skolen samt naturfagdidaktikk. 

Arbeidsoppgaver og timeomfang #

Arbeidsoppgaver vil være veiledning i arbeid med øvingsoppgaver, laboratoriearbeid, vurdering og tilbakemelding på obligatoriske arbeidskrav og noe studentoppfølging på Blackboard/per e-post. Timeomfang er 60 timer i hvert av emnene. Stillingen lønnes etter NTNU sine satser. Det kan være aktuelt å slå sammen stillingene til en stilling. Det kan også være aktuelt å forlenge engasjementet for senere semester.

Kvalifikasjoner #

De aktuelle kandidatene har god kunnskap innenfor flere av følgende tema: generell fysikk og kjemi (dynamikk, Newtons lover, konserveringslover, svingninger, atomenes elektronstruktur og periodesystemet, bindinger mellom atomer og molekyler, kjemiske reaksjoner og termodynamikk), grunnleggende geologi, samt naturfagdidaktikk. Assistentene må kunne kommunisere godt med faglærere og studenter, og bidra til å stille klare faglige krav og forventninger til studentene. Kjennskap til og interesse for lærerutdanning vil bli vektlagt.

Søknad #

Interesserte oppfordres til å sende inn en kortfattet søknad (maks. èn side). CV (maks. to sider) og karakterutskrift legges ved. Spørsmål om stillingene ønskes velkommen på e-post til førsteamanuensis Jan Tore Malmo [MGLU3505] (jan.t.malmo@ntnu.no) og/eller førsteamanuensis Camilla Berge Vik [MGLU3105] (camilla.berge.vik@ntnu.no).

Søknadsfrist #

Fredag 14. august 2020. Søknad sendes på e-post til førsteamanuensis Jan Tore Malmo [MGLU3505] (jan.t.malmo@ntnu.no) og/eller førsteamanuensis Camilla Berge Vik [MGLU3105] (camilla.berge.vik@ntnu.no). 

Institutt for lærerutdanning søker læringsassistenter til arkiv- og samlingsforvaltning #

Er du 3-årsstudent ved Arkiv- og samlingsforvaltning? Ønsker du interessant og verdifull erfaring? Institutt for lærerutdanning søker etter to læringsassistenter som kan veilede studenter i 1. og 2. studieår i emnene, LBAS1002, LBAS1004, LBAS2002 og LBAS2004.

Arbeidsoppgaver #

Læringsassistentene skal

  • (primært) forberede og lede kollokvier hvor studentene møtes for å diskutere og jobbe med øvinger.
  • (sekundært) veilede studenter individuelt, etter behov.

Krav til søker #

  • Må ha fullført 2. studieår i Arkiv- og samlingsforvaltning, med karakteren C eller bedre i emnene det skal veiledes i.
  • Må ha evnen til å kommunisere godt, både med medstudenter og faglærere.

Varighet og omfang #

Stillingens varighet: 01.09.20 – 01.06.21. Hver læringsassistent blir lønnet for 60 timer per semester.

Søknad #

Vi ønsker CV og et kort søknadsbrev hvor du forteller litt om deg selv og om hvorfor du søker. Send dette via e-post til studieprogramleder Ingeborg Stensrud innen fredag 21. august.

Ta kontakt med Ingeborg Stensrud også ved spørsmål om stillingen. Tlf.: 993 85 979

0 Vedlegg
49128 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)