Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved SU

Ledige stillinger ved SU for studenter ved NTNU #

Læringsassistenter for førsteårsstudentene i grunnskolelærerutdanninga 1-7, høsten 2020 #

Fagenhet for norsk søker etter læringsassistenter for førsteklassene på Grunnskolelærerutdanninga 1-7 med oppstart ca. 1. september 2020. Som læringsassistent får du en unik mulighet til å være med på å styrke og videreutvikle norskfaget på grunnskolelærerutdanninga. Arbeidsoppgavene innebærer å organisere åtte seminarer gjennom høsten. Her skal dere blant anna arbeide med analyse av skjønnlitterære tekster og analyse av elevtekster, og dessuten jobbe med fagtekstskriving (inkl. bruk av referanser og litteraturlister). Videre vil arbeidet innebære noen møter med ansvarlige faglærere på emnet. Høsten 2020 trenger vi 3-4 læringsassistenter. Arbeidsperioden strekker seg fra starten av september til slutten av november 2020, og hver læringsassistent får 60 timer til arbeidet. Lønn per time: 157,28 (lønnstrinn 22) eller 161,23 (lønnstrinn 24 for de som har gjennomført LAOS-kurs eller har fullført to år lærerutdanning).  

Hvem kan søke? #

  • Du som går på masterstudiet for 1-7, 
  • Du som har fullført norsk 2 på 1-7 (3. studieår),
  • Du som har fullført norsk 1, emne 2 på 1-7 (2. studieår) og nå skal begynne på norsk 2 på 1-7 (3. studieår).

Søknad sendes til Brita Ramsevik Riksem, brita.riksem@ntnu.no, innen 1. juni 2020. Skriv en kort begrunnelse for hvorfor du søker på stillinga og legg ved dokumentasjon på karakterer for de norskemnene du har tatt. 

Ledig stilling som studentambassadør #

Er du stolt av å være lærerstudent? Da kan du være den vi leter etter – vi har nå ledige stillinger som studentambassadører

Institutt for lærerutdanning (ILU) søker nye studentambassadører i arbeidet med rekruttering til grunnskolelærerutdanning 1-7 (GLU1-7) og grunnskolelærerutdanning 5-10 (GLU5-10), samt lektorutdanningen (5LU) (8-13). Som studentambassadør ved ILU vil du jobbe i team med andre studenter, der sammensetningen vil være 2 studenter fra GLU1-7, 2 studenter fra GLU5-10 og 2 studenter fra 5LU, samt 3-4 ansatte som jobber med rekruttering ved ILU.

I denne utlysningen søker vi etter 1 student ved lektorutdanningen (5LU), 1 student ved grunnskolelærerutdanningen trinn 5-10, og 2 studenter ved grunnskolelærerutdanningen trinn 1-7.

Ansettelse er fra høstsemesteret 2020. Jobben er i stor grad selvstyrt, noe som betyr at du får jobbe når du kan, men i gjennomsnitt er det snakk om ca 2-3 timer i uken/semester. Innimellom vil du måtte jobbe mye for å klare jobben.

Lønn:

Oppgavene som studentambassadør er variert, og innebærer blant annet planlegging og gjennomføring av «Åpen dag» ved instituttet, der vi i flere år på rad har fått besøk av over 100 elever fra videregående skoler fra hele landet. Vi reiser rundt på skolebesøk i distriktet, og vi tar imot skoleklasser på campus. Vi er populære som samarbeidspartnere når statsråder kommer til Trondheim for å snakke varmt om lærerutdanning, og vi har bidratt på rekrutteringsstunt på videregående skoler i byen. En annen stor oppgave som studentambassadørene jobber kontinuerlig med er å nå og rekruttere nye lærerstudenter via sosiale media, og til nå har vi brukt instagram med kontoen «Bli lærer» https://www.instagram.com/bli_laerer/, men vi jobber med ideer om flere kanaler som kan nå nye studenter og dette vil du kunne være med å påvirke om du blir en av oss.  

Søknad sendes til studier@ilu.ntnu.no merk eposten: søknad på stilling som studentambassadør. CV, attester, vitnemål etc kan tas med på et evt intervju (ikke legg dette sammen med søknaden).

Søknadsfrist: 1. juni 2020

Har du spørsmål? Spør våre studentambassadører www.ntnu.no/ilu/studentambassadorene, eller ta kontakt med Marit Elin Magnarsdatter

0 Vedlegg
44283 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)