Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved AD

(Videresendt fra Ledige stillinger for studenter ved AB)

Er du student som vil jobbe med psykososialt læringsmiljø på kullet ditt i høstsemesteret? #

Vi ser etter deg som ønsker å tilrettelegge for gode møtearenaer, både fysiske og digitalt, med fokus på studenters psykososiale læringsmiljø.
·10 stillinger for arkitektur ved IAP og IAT opptil 100 timer, høst 2021 fra og med studiestart
·6 stillinger for eiendomsutvikling og forvaltning á 56 timer, høst 2021 fra og med studiestart
·4 stillinger for fysisk planlegging á 45 timer, høst 2021 fra og med studiestart
·2 stillinger for Urban Ecological Planning á 43 timer, høst 2021 fra og med studiestart
·2 stillinger for Sustainable Architecture á 43 timer, høst 2021 fra og med studiestart

Formål med stillingene
Som en del av en større tiltakspakke har universiteter og høyskoler fått en ekstra tildeling fra Kunnskapsdepartementet. Midlene skal gå til å lønne studenter som kan bidra til å organisere samlinger for å få til bedre faglig støtte av studenter for å sikre godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon.

Vi søker derfor etter studentassistenter som ønsker å bidra til fellesskap og samhold i undervisningen på hvert klassetrinn. Det er ikke forventet at du skal gi faglig veiledning i hvert enkelt emne.

Arbeidsoppgaver
·Sette opp grupper i ulike emner på årstrinnet som teamet får ansvaret for
·Samarbeid gjerne med linjeforeningene om vennegrupper/kollokvier  
·Arrangere fysiske møter i mindre grupper  
·Arrangere digitale møter i større og/eller mindre grupper  
·Kombinere digitale møter med gruppeaktiviteter
·Praktiske gjøremål i grupper  
·Opprette uformelle digitale møtearenaer, eks før og etter forelesning/læringsaktivitet
·Ta initiativ til ulike sosiale samlinger – enten fysisk eller digitalt
·Eventuelt komme med egne innspill til hvordan psykososialt læringsmiljø kan stimuleres

Betingelser
Gjennomføre LAOS-kurs for læringsassistenter i uke 24 eller uke 32.
Antall timer i hver stilling inkluderer obligatorisk LAOS-kurs og lønnes i Ltr 22 – 24.

Søknadsfrist: 22. juni

Søknader sendes til: desiree.brigg@ntnu.no
Oppgi hvilket årstrinn du vil være studentassistent for.

Påmeldingsfrist LAOS-kurs gjennom Læringsportalen: 2. august

Læringsportalen: https://studntnu.sharepoint.com/sites/kurs/Sider/Kurskatalogen.aspx


Læringsassistenter søkes høsten 2021 og våren 2022: Søknadsfrist 27.6  #

Det lyses ut stillinger som læringsassistenter ved institutt for arkitektur og teknologi kommende studieår. #

Læringsassistentene bistår lærerteamene i
gjennomføring av emnene. Eksempler på arbeidsoppgaver er veiledning av
studenter, forberedelser til oppgaver og administrasjon av øvinger.
Stillingene innebærer LAOS-kurs på cirka 24 timer i timeantallet. Det er et
kurs for læringsassistenter ved NTNU om pedagogiske prinsipper og
pedagogisk praksis.

Stillingene, evalueringsgrunnlaget og kontaktperson for disse er:

AAR4300 Arkitektur 1 og AAR 4415 Arkitektur 2
5 stillinger, 60t høst + 60t vår
Å bistå lærerteamet med gjennomføring av oppgaver,
veilede studenter og dele egne erfaringer fra studiet. Du
bør inneha interesse og ferdigheter innen
arkitekturfaget, og evner og interesse for undervisning
og pedagogikk. Det forutsettes at du selv har fullført
emnene.
Kontakt: Nina Haarsaker, nina.haarsaker@ntnu.no

AAR4400 Form og farge 1
2-3 stillinger, opp til 60t
Uke 36-37 og 42. Praktisk gjennomføring av
oppgaveinnlevering, opp- og nedrigg av utstillinger,
veiledning av studenter og samarbeidsprosesser. Det
forventes tegneriske ferdigheter, pedagogisk interesse
og kunnskap om bearbeiding med farger i analoge og
digitale medier. Det forutsettes at du selv har fullført
emnet. Det vil tilbys et lærerrikt miljø og mixed media
workshop som en del av det pedagogiske opplegget.
Legg ved pdf med 4-5 eksempler på arbeider som
illustrerer din relevante kompetanse.
Kontakt: Nina Holtan, nina.holtan@ntnu.no

AAR4405 Konstruksjonslære
3 stillinger, 120t
Å bistå med veiledning og administrasjon av emnets
øvinger i samarbeid med lærerteamet. Du bør ha
kunnskap om og være interessert i konstruksjonslære,
og vise evner og interesse for undervisning og
pedagogikk. Les mer her: bit.ly/klære2021
Kontakt: Bendik Manum, bendik.manum@ntnu.no

AAR4435 Form og farge 2
2-3 stillinger, opp til 60t
Uke 39-40. Praktisk gjennomføring av
oppgaveinnlevering, opp- og nedrigg av utstillinger,
veiledning av studenter og samarbeidsprosesser. Det
forventes tegnerise ferdigheter, pedagogisk interesse
og kunnskap om bearbeiding med farger i analoge og
digitale medier. Det vil tilbys et lærerrikt miljø og mixed
media workshop som en del av det pedagogiske
opplegget.
Legg ved pdf med 4-5 eksempler på arbeider som
illustrerer din relevante kompetanse.
Kontakt: Nina Holtan, nina.holtan@ntnu.no

AAR4609 og AAR4619 3Houses
3 stillinger, 70t
Å behandle bilder og sette sammen forelesninger, gjøre
klart for forelesninger, samt å organisere
gjennomganger og kritikker i samarbeid med professor
Fredrik Lund. Det forventes at du behersker
Adobe-programmene, samt lyd- og bildeutstyr.
Kontakt: Fredrik Lund, fredrik.lund@ntnu.no

MSc of sustainable architecture
2 positions, 60t
Helping in the use of digital tools for environmental
design and energy modeling; assisting students in the
development of analyses, concept development and
integration of results in architectural design projects
going on in the first and third semester of the program
(climate adaptive design and integration of renewable
energy systems).
Contact: Tommy Kleiven, tommy.kleiven@ntnu.no

-

Avlønning knyttes til fullført videregående skole, fullført bachelor eller et
3-årig løp av et 5-årig masterløp, eller fullført mastergrad. For
læringsassistentene er lønn som følger:
• fullført videregående skole lønnes etter lønnstrinn 24
• fulført bachelor lønnes etter lønnstrinn 26
• fullført master lønnes etter lønnstrinn 28

-

Søknad skal inneholde noen setninger om din motivasjon og kompetanse for å arbeidet, og sendes til kontaktperson for emne du søker på per epost med emnefelt «læringsassistent emne» (eks. «læringsassistent form og farge 1»)  #

Søknad må sendes **innen søndag 27. juni.** #


Arkitektur 5: By-og tettstedsforming søker to engasjerte læringsassistenter og to coacher til å veilede studentene høstsemesteret 2021. #

Læringsassistenter, omfang 50-80 timer etter avtale. Søkere må ha bestått alle grunnkurs til og med ARK6.

Coacher, omfang 50 timer. Det er en fordel om du har coaching-kurs fra før dersom du søker på denne stillingen, men ikke krav, opplæring vil bli gitt. Søkere må ha bestått alle grunnkurs til og med ARK6.

Skriv en e-post med navn, kontaktinfo og et par setninger om din motivasjon til:
jorgen.t.relling@ntnu.no innen 1.juli med emnet “Søknad læringsassistent til ARK5” eller “Søknad coach til ARK5”.

Stillingene ligger under Institutt for arkitektur planlegging og lønnes etter lønnstrinn 21 ved fullført LAOS-kurs eller etter lønnstrinn 19 uten LAOS-kurs.

#

#

2 Vedlegg
24170 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)