Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved AD

(Videresendt fra Ledige stillinger for studenter ved AB)

ARKITEKTUR 3 SØKER LÆRINGSASSISTENTER TIL HØSTSEMESTERET 2020 #

Vi søker læringsassistenter for å bidra i gjennomføringen av Arkitektur 3 Boliger i høstsemesteret 2020. #

**Søknadsfrist: 8. juni 2020** #

LÆRINGSASSISTENTER
Vi søker læringsassistenter som kan veilede og bidra i undervisningen.
Det forutsettes at søker har gjennomført Arkitektur 3
og eventuelt masteremne bolig med godt resultat.
Erfaring som læringsassistent, datakunnskaper og LAOS-kurs vektlegges.
Søknad sendes i epost til: Amund Lyngstad
Merkes: ARK 3 Læringsassistent

CAD-STUDASSER
Vi søker også etter læringsassistenter som kan bidra i
undervisningen av dataverktøy.
Søker må være erfaren bruker av AutoCAD, Revit eller ArchiCAD.
Eventuelle andre datakunnskaper vektlegges.
Søknad sendes i epost til: Amund Lyngstad
Merkes: ARK 3 CAD-studass

#

#

0 Vedlegg
19263 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)