Lagringsguide

Denne lagringsguiden skal hjelpe deg å velge riktig løsning for hvor du kan lagre og behandle informasjon. Lagringsguiden gir deg en oversikt over hvilke lagringsområder som er vurdert av NTNU, til hvilke formål du kan bruke områdene og informasjon til hvordan du kan ta i bruk områdene. I tillegg gir datainnsamlingsguiden og  lagringsguiden deg utfyllende informasjon til bruk i arbeid med datahåndteringsplaner

English version: Data storage guide

Temaside om informasjonssikkerhet | Sider merket med informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet og klassifisering #

Ved NTNU er det innført retningslinjer for klassifisering av informasjon. All informasjon du behandler og deler har ulike behov for sikring og skjerming, ut fra hvor verdifull den er. For å identifisere verdinivå og hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige, må informasjonen klassifiseres.

Les mer om:

Hvilke fysiske lagringsmedier kan jeg bruke?  #

Med fysiske lagringsmedier mener vi behandling og lokal lagring av informasjon, feks lagring på egen maskin (Mac, PC eller harddisk).  

Informasjonsklassifisering:ÅpenInternFortroligStrengt fortrolig
Privat-eid bærbar datamaskinOKNEINEINEI
Privat-eid hjemmemaskinOKNEINEINEI
NTNU-anskaffet hjemmemaskin (egenadministrert)OKOKNEINEI
NTNU-anskaffet bærbar datamaskin (egenadministrert)OKOKNEINEI
NTNU-administrert desktop – kryptertOKOKOK NEI
NTNU-administrert bærbar datamaskin – kryptertOKOKOK NEI
Minnepinne/ekstern harddiskOKOKNEINEI
Minnepinne/ekstern harddisk – kryptertOKOKOK(1)OK(2)

(1) Dataene må ligge kryptert på lagringsmediet og passordet oppbevart et annet sted. Les mer om kryptering.

(2) Hele disken må være kryptert med et godt passord (les mer om hvordan lage passord). Passordet må være oppbevart et annet sted.

Lagringstjenester og samhandlingsplattformer #

Med lagringstjenester og samhandlingsplattformer mener vi lagring i skytjenester eller servere på NTNU. Les mer om de ulike tjenestene og plattformene ved å klikke på dem. 

Informasjonsklassifisering:ÅpenInternFortroligStrengt fortrolig
Personlig skytjeneste (dropbox, google drive ++) OKNEINEINEI
NTNU Hjemmeområde («M:-disk»)OKOKOKOK(1)
NTNU Fellesområde (T:-enhet, gruppe, prosjekt, osv)OKOKNEINEI
NTNU-administrert Dropbox (kontakt orakel)OKOKNEINEI
NTNU-BoxOKOKNEI NEI
Office 365 (SharePoint, Teams, Onedrive)OKOKOK(1)NEI
NTNU NICE-1 - Lagringsområde med økt sikkerhetOKOKOKOK(1)
HUNT CloudOKOKOKOK(2)
UiO TSDOKOKOKOK
NIRD (tidligere Norstore, driftes av Uninett)OKOKNEINEI

(1) Dataene må ligge kryptert på lagringsmediet. Les mer om hvordan du kan kryptere O365 filer med AIP  eller andre filer med 7-Zip her.

(2) Risikonivå vurderes individuelt, se nærmere informasjon på HUNTs informasjonssider

Se også #

Kontakt #

Kontakt orakel@ntnu.no hvis du har spørsmål om lagringsguiden eller innspill til hvordan vi kan gjøre denne siden bedre. 

1 Vedlegg
15095 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)