Kvalitetssystem...

Lage spørreskjema - kvalitetssystemet

NTNU har tatt i bruk ny løsning for spørreundersøkelser ved NTNU: Nettskjema

SelectSurvey som system for spørreundersøkelser fases ut, leverandøren har avsluttet all support for den versjonen som SelectSurvey ved NTNU er basert på. Det ytes begrenset brukerstøtte for SelectSurvey.


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning
English version: Create a survey about educational quality for students


Nettskjema #

Bruk ny løsning for spørreundersøkelser ved NTNU: 

Nettskjema

Du skal bruke Nettskjema til å lage spørreundersøkelse om utdanningskvalitet til studenter.

SelectServey fases ut #

SelectServey som system for spørreundersøkelser fases ut, leverandøren har avsluttet all support for den versjonen som NTNUs bruk er basert på. Det ytes begrenset brukerstøtte for SelectSurvey.

Du kan bruke verktøyet SelectSurvey til å lage og distribuere en digital spørreundersøkelse. Spørreundersøkelser med emneevalueringer som formål, er meldt til Datatilsynet. Ved  andre undersøkelser ved hjelp av SelectSurvey, kan du kontakte orakel@ntnu.no som vil være behjelpelig så langt kapasiteten rekker.

Som emneansvarlig kan du bruke resultatet fra en spørreskjemaundersøkelse som grunnlag for en studentevaluering. 

Logg på SelectSurvey

Logg på SelectSurvey med samme brukernavn og passord som på Innsida. 

Bruke spørreundersøkelser om igjen

Du kan bruke undersøkelser du har gjennomført tidligere. Dersom du ikke har slettet den gamle undersøkelsen, vil den komme opp på siden «Manage Surveys» når du logger deg på. Denne kan du kopiere for å lage en ny undersøkelse.

1. Klikk på Create Survey øverst i høyre hjørne.

""

2. Nå ser du siden Create Survey. Skriv tittel på den nye spørreundersøkelsen.

3. Kryss av for Copy Existing. Klikk på Please Select og velg spørreundersøkelsen du ønsker å kopiere.

""

Du vil nå komme til siden Modify Survey der du finner det opprinnelige spørreskjemaet.

Se informasjon om å sende ut spørreundersøkelse og analysere resultater fra spørreundersøkelser.

Lag ny spørreundersøkelse basert på standardskjema

Det er laget et anbefalt sett av spørsmål som du kan bruke til evaluering av et emne. Spørsmålene vektlegger sammenhengen mellom emnet og læringsmålene.

1.Når du har logget deg på, kommer du til siden Manage Survey

2.Klikk på Create Survey øverst i høyre hjørne

""

3. På siden «Create Survey» setter du inn tittel på den nye spørreundersøkelsen.

4. Kryss av From Scratch

5. Klikk Save

""

6. Du kommer nå til «Modify Survey». Klikk på insert for å komme til siden «Edit Survey Item»

""

7. Klikk på Insert From Library.

""

8.I feltet «Library» skal det stå KVASS-bibliotek. I feltet «Item» velger du Emneevaluering

9. Klikk Continue. Nå kommer du til siden «Edit Survey Item».

""

10. Klikk Save som du finner i bunnen av vinduet. Nå kommer du tilbake til siden «Modify Survey»

""

11. Klikk på Page 1 øverst til venstre på siden. Da vil du få opp standardskjemaet.

12. Klikk Done nederst på siden og du kommer tilbake til «Manage Surveys»

""

Slik sender du ut spørreundersøkelser.

Bruk standardskjemaet med egendefinerte spørsmål

Du har muligheten til å opprette en ny undersøkelse med en kombinasjon av standardskjema og egendefinerte spørsmål. Etter at du har gjennomført operasjonen over, kan du endre på det anbefalte spørsmålssettet ved å:

1. Gå tilbake til «Manage Survey» ved å klikke på Surveys den øverste menylinjen

2. Rediger skjemaet ved å klikke på ikonet Design (blå pensel) til høyre for navnet på undersøkelsen din.

""

3. Til høyre for standardspørsmålene ser du en rekke knapper. Klikk på edit-knappen. Nå kommer du til siden Edit Survey Item.

""

4. Rull nedover til du finner feltet Rows. Her ligger standardspørsmålene.

5. Du legger til egne spørsmål ved å skrive ditt/dine spørsmål nederst i feltet «Rows». NB: Hvert spørsmål må være på egen linje.

""

6. Klikk på Save nederst til høyre på sida når du har formulert tilleggsspørsmålene Du kommer da til tilbake til «Modify Survey» der du finner det reviderte skjemaet.

Du må slette eventuelle svar (responser) for å gjøre denne operasjonen.

Tips til gode spørsmål i spørreundersøkelsen #

Lag spørsmål basert på læringsmål for emnet. Ikke bruk de samme spørsmålene du alltid gjør uansett emne.

 • Spør om ting du faktisk vil vite. Ikke spør om noe du ikke kan gjøre noe med.
 • Vær konkret i utforming av spørsmål – ikke vag eller generell.
 • Hvilke pensumtekster mener studentene er:
  • mest lærerike
  • vanskeligst å forstå
  • lettest å fordøye (og gjerne hvorfor de synes det).
 • Ikke spør om pensum er vanskelig/passe/lett.
 • Hvilke elementer av undervisningen (pensum, grupper, forelesning, oppgaver) mener studentene er de viktigste/nyttige for sin faglige utvikling? Spør ikke om forelesningene er bra, middels eller dårlige.
 • I hvilken grad synes studentene at det er sammenheng mellom dette emnet og de øvrige emnene på studiet? Spør ikke om emnet er interessant eller aktuelt.
 • Oppmuntre medlemmene av referansegruppa til å stille spørsmål om opplegg, gjennomføring, pensumvalg etc. Be dem ikke bare komme med ros eller ris.
 • Be studentene vurdere i hvilken grad de selv har oppnådd læringsmålene for emnet. Ikke be dem om å vurdere utbyttet av forelesningene.
 • Få studentene til å formulere flere svar med egne ord. Ikke gjør evalueringsskjemaet til en tippekupong.
 • Bruk studentenes evaluering (referansegrupper, spørreskjemaer, referater) som grunnlag for rapporten. Ikke gjengi skjemaer og svar i sin helhet.
 • Tenk på hva du kan få ut av evalueringsprosessen og ikke hva evalueringsprosessen kan få ut av deg.
 • Evalueringsprosessen er et verktøy, ikke en popularitetskonkurranse.

Tipsene er utarbeidet av Nina Lager Vestberg, Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU.

Forhåndsvisning av skjemaet

Klikk Design dersom du ønsker å se på skjemaet før det sendes ut.

""

Du kommer da til siden Modify Survey. Klikk på Preview øverst på siden.

""

Merk at du registreres som en respondent når du klikker på forhåndsvisning. Du må derfor slette dine data ved å trykke på Clear helt til høyre ut for den valgte evalueringen når du står på hovedsiden «Manage Surveys». «Clear»-knapper er symbolisert med X.

""

Send ut spørreundersøkelse til studentene

1. Når du står i «Manage Survey», klikk på Surveys-knappen i toppfanen

2. Sett statusen til Open. Statusknappen finner du helt til venstre for tittelen på undersøkelsen.

3. Klikk på ikonet Deploy til høyre for tittel på undersøkelsen. Dette ser ut som en blå konvolutt.

""

4. Nå står du på siden «Deploy Survey». I feltet Email Link finner du lenken til skjemaet som du kan sende til de som skal svare på spørreundersøkelsen. Kopier og lim lenken inn i for eksempel; Itslearning, epost, din emnekanal eller lignende. Du finner samme lenke formatert for å legges direkte på en nettside eller som «popup» i feltene nedenfor.

""

5. Nå er du ferdig med å sende ut spørreundersøkelsen. For å komme deg tilbake til «Manage Surveys», klikk på Survey List.

""

Noen fakultet vil sende ut skjemaet selv til alle studenter som tar emner ved fakultet.

Analyser resultatene

Resultatene lagres på en server etter at studentene har fylt ut skjemaet. Du får tilgang til resultatene slik:

1. Gå tilbake til Manage Surveys ved å klikke på Surveys øverst på siden.

2. På Manage Surveys, klikk Analyze (ser ut som et lite, blått stolpediagram)

""

3. Du kommer til en side med overskriften Analyze

4. Du finner resultatene ved å klikke på Result overview

""

5. Du lager en utskriftsfil ved å klikke på Print Overview øverst på siden. Skriv ut filen ut på vanlig måte.

""

Fakultetene som sender ut skjemaene samlet, vil distribuere resultatene til de emneansvarlige.

«Analyze» er et relativt enkelt verktøy som først og fremst presenterer resultatene som frekvenser på svaralternativene i hvert spørsmål.

Ønsker du mer avanserte analyser, klikk på Export data enten til SPSS eller Excel når du er inne på Analyze-siden.

"" 

Bruk SPSS for avanserte analyser

SVT-IT har et eget system for uthenting av data i SPSS-format som for de fleste formål gir en bedre fil å arbeide med enn de øvrige eksportmulighetene i SelectSurvey.

Følgende bruksanvisning for å få dataene ut i en SPSS-datafil forutsetter at du har SPSS/PASW v.16 eller høyere installert på maskina.

 1. Gå inn i SelectSurvey
 2. På Survey-sida klikker du på «Analyze» til høyre for undersøkelsen din (et lite, blått stolpediagram). Du kommer til en side som har overskriften «Analyze».
 3. Klikk på «Export data to SPSS or Excel (NTNU)» (oppe til høyre på «Report»-lista). Du kommer til en side som heter «Export Data».
 4. I feltet «SPSS version 16 (or newer)» ser du en lenke som heter --> SPSS file (.sps). Klikk på denne lenken. Nå får du opp en boks som heter File Download.
 5. I boksen File Download er det 3 knapper; «Open», «Save» og «Cancel». Klikk på Open. Dette fører til at fila åpnes i SPSS (eller "PASW" som det heter i noen versjoner). Det kan ta litt tid å starte SPSS, så ikke bli utålmodig.
 6. Fila åpnes i et såkalt «syntaxvindu». Det du ser i syntaxvinduet er ikke data, men en mengde linjer med tekst hvorav den øverste starter med DATA LIST FREE (";") / osv. osv. Dette er normalt.
 7. Gå på menyen i «syntaxvinduet» og velg «Run» – «All». Dette fører til at dataene dukker opp i SPSS-datavinduet (datamatrisen). Dette vinduet har 2 visningsmoduser som kan velges nede til venstre: «Data view» (selve datamatrisen med 1 respondent per rad) og «Variable view», en oversikt over variablene i datamatrisen.
 8. Sørg for at datavinduet (datamatrisen) er «i fokus»/«aktivt» om det ikke har skjedd av seg selv. Velg så «File» - «Save as» og gi fila et passende navn. Dette er din datafil!

Framgangsmåten for SPSS v.15 og eldre ligner på dette, men her er det 2 filer, en «syntaxfil» og en rådatafil" der begge må først lagres på din egen maskin (Save i trinn 5 ovenfor). Deretter må du åpne syntaxfila og kjøre kommandoene som forklart over i punkt 8.

Forskyvninger i dataene

Når du har fulgt veiledningen for v.16 og nyere ovenfor, er det viktig at du kontrollerer at du ikke har fått forskyvninger i dataene. Det kan skje dersom du har åpne spørsmål i spørreskjemaet.

Dette kontrollerer du ved å se nedover variabelen "v00", som inneholder et løpenummer som respondentene får av SelectSurvey. Variabelen skal ha ensartede tall (5- eller 6-sifrede) hele veien nedover. Ser du noe annet i variabelen "v00", f.eks. mindre tall eller SYSMIS (bare en prikk), har du fått forskyvning i dataene.

Da må du hente ut data på nytt, med metoden for v.15 eller eldre. Denne metoden er litt mer omstendelig, men den fjerner normalt problemet med forskyvning i dataene.

Hjelp

Trenger du hjelp til uttak av data, eller til mer avansert funksjonalitet i SelectSurvey, kan du kontakte orakel@ntnu.no

22 Vedlegg
44690 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)