LOSAM for bibliotek og utdanning

(Videresendt fra LOSAM for Utdanning 2015)

Møteinnkallinger og -referater 2020

Innkalling Referat
19.02.2020
Innkalling med sakspapirer - 
-Økonomigjennomgang pr 19.02.2020

Referat

Protokoll sak 1/20, Sammenslåing av fagrupper

Ekstraordinært møte 17.03.2020

 

Referat

26.03.2020
Innkalling

Notat: Status midlertidig//vikar/deltid pr 22/1-20
Notat: Representanter rådgivende gruppe ved ansettelser ved utdanningsseksjonen
Referat
 

Representanter i rådgivende grupper ved ansettelser ved utdanningsområdet – gjeldende fra 26. mars 2020


 

20.04.2020
Innkalling

Referat
Økonomi utdanningsområdet

06.05.2020
Innkalling

Søknad om utvidet overtid

Referat
Avtale om utvidet ramme for overtid (1/5-1/8 2020)

27.05.2020
Innkalling

Referat

24.06.20
Innkalling


Referat

 

Møteplan våren 2020

Møteplan høsten 2020


AKTUELLE SAKER
Rapport UB utredning Gregersen-utvalget_2019
Organisering av NTNU Universitetsbiblioteket_Brumo-utvalget_2016

 

Tidligere møtedokumenter

LOSAM - dokumenter og møtereferater 2011-2019

 

272 Vedlegg
26891 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)