LOSAM for bibliotek og utdanning

(Videresendt fra LOSAM for Utdanning 2015)

LOSAM for bibliotek og utdanningsområdet er et lokalt samarbeidsutvalg ledet av prorektor for utdanning. Det består av representanter fra arbeidsgiver, lokale hovedverneombud og lokale fagforeningsrepresentanter fra fagforeningene ved NTNU. Området omfatter avdelinger og stab under utdanningsområdet.

Se også: Alle LOSAM ved NTNU.

Møteinnkallinger og referater 2020

Fra august 2020 blir alle sakslister og møtereferat publisert fortløpende i NTNUs møteverktøy: Se sakslister og møtereferat

Møteplaner

Møteinnkallinger og referater fra februar - juni 2020

Innkalling Referat
19.02.2020
Innkalling med sakspapirer - 
-Økonomigjennomgang pr 19.02.2020

Referat

Protokoll sak 1/20, Sammenslåing av fagrupper

Ekstraordinært møte 17.03.2020

 

Referat

26.03.2020
Innkalling

Notat: Status midlertidig//vikar/deltid pr 22/1-20
Notat: Representanter rådgivende gruppe ved ansettelser ved utdanningsseksjonen
Referat
 

Representanter i rådgivende grupper ved ansettelser ved utdanningsområdet – gjeldende fra 26. mars 2020


 

20.04.2020
Innkalling

Referat
Økonomi utdanningsområdet

06.05.2020
Innkalling

Søknad om utvidet overtid

Referat
Avtale om utvidet ramme for overtid (1/5-1/8 2020)

27.05.2020
Innkalling

Referat

24.06.20
Innkalling


Referat

 

AKTUELLE SAKER
Rapport UB utredning Gregersen-utvalget_2019
Organisering av NTNU Universitetsbiblioteket_Brumo-utvalget_2016

 

Tidligere møtedokumenter

LOSAM - dokumenter og møtereferater 2011-2019

 

Sist redigert 18.08.2020

272 Vedlegg
30494 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)