Lønn - ofte stilte spørsmål

Temaside lønn |  Sider merket med lønn

English version – Salary - frequently asked questions

Når får jeg utbetalt overtid?  #

 • Overtid til teknisk-administrativt ansatte skal føres I Min Tid, og hvis timene blir godkjent av den ansatte innen 1. i hver mnd. blir det utbetalt på hovedlønna den 12. i hver mnd. 
 • Overtid som føres I HR-Portalen (hovedsakelig vitenskapelig ansatte) kan bli utbetalt både på hovedlønnutbetaling eller på ekstralønnskjøringen (25. hver måned).   

Når får jeg utbetalt reiseutlegg?  #

Reiseregninger og honorar blir utbetalt både på hovedlønnskjøringen (den 12. i hver mnd.) og på ekstralønnskjøringen (25. hver måned). Det er avhengig av når reiseregningen blir sendt inn og godkjent av leder i HR-Portalen. 

Spørsmål om reiseregning: Tlf. 73 41 31 40 (man-fre) kl. 10.00-14.00

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har fått korrekt lønn? #

Ta kontakt med din HR-medarbeider. De kan hjelpe deg med å finne ut hva som er feil. Du må passe selv om du har fått riktig lønn eller ikke, og melde selv feil til HR-medarbeider. 

Hvordan endrer jeg personalia i HR-portalen? F.eks. kontonummer og adresse.  #

Dette endrer du selv i HR-Portalen i Min mappe. Bruk skjema Person og familieinformasjon, skriv inn Ny verdi på opplysningen du ønsker å endre og trykk til slutt Send.  

Hvor finner jeg skjemaene mine (reiseregning, ferie, fravær, etc.)?  #

Skjemaene finner du i HR-Portalen under registrering (skjemaet ligger kun til den ansatte og blir ikke behandlet før den sendes videre til registreringskontroll).

Hva betyr de forskjellige statusmeldingene i HR-portalen når jeg sender inn skjema?  #

 • Under registrering - skjema ligger i din egen innboks og er ikke sendt til behandling. 
 • Registreringskontroll - skjemaet er sendt fra den ansatte og vil bli behandlet av Bot-Anna/Laila Robot
 • Retur registrering - skjemaet er sendt i retur til den ansatte. Du finner skjemaet i HR-Portalen under Venter på deg
 • Manuell kontroll lønn - skjemaet kunne ikke behandles maskinelt og blir nå behandlet av en attestant i Økonomiavdelingen
 • Retur HR konsulent/Retur variabellønnsattestant - skjemaet er sendt til en HR-konsulent/lønnsattestant som vil behandle det
 • Behandling variabellønnsattestant - skjema under behandling av en attestant og venter på avklaringer
 • Til kontroll leder - skjemaet er sendt fra attestant og til leder for kontroll og godkjenning
 • Overført - skjemaet er godkjent av leder. Der skjema medfører betaling ligger oppgaven i «kø» til utbetaling på neste mulige lønnsutbetaling (lønnskjøringsplan)

Skjermbildet av HR portalen

(åpne bildet i ny fane)

Kontakt   #

Spørsmål om lønn og reiseregning, kontakt Økonomiavdelingen:

 • E-post: kontakt@okavd.ntnu.no | Sak vil bli opprettet og behandlet i NTNU Hjelp.
 • Servicetelefon for lønn og reiseregning: 73 41 31 40 | Man-fre: kl. 10.00-14.00
1 Vedlegg
8024 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)