Lønn -...

Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Stillingsandeler i tabell nedenfor gjelder kun ved tiltredelsesdato fra og med 01.09.år for høstsemesteret og 01.01.år for startdato i vårsemesteret. Sluttdato til og med 31.12.år for høstsemesteret og 30.04.år i vårsemesteret.

Systemet regner stillingsandel med 2 desimaler. Bruk oppgitte stillingsandel for å få korrekt utbetaling.

Tabellen under skal brukes for alle studentassistenter og læringsassistenter uavhengig av fagforeningstilknytning.

 

Lønnsramme 02 alt. 1 Lønnstrinn 20 YS/UNIO/LO, kr 150,92 pr. time (høst/vår 2017/2018)

Stillingsandel i % antall timer beløp pr. mnd totalbeløp
9,22 60 2263,85 9055,39
9,99 65 2452,50 9810,00
10,75 70 2641,15 10564,62
12,29 80 3018,46 12073,85
15,36 100 3773,08 15092,31
17,67 115 4339,04 17356,16
18,44 120 4527,69 18110,77
19,20 125 4716,35 18865,39
21,51 140 5282,31 21129,23
23,05 150 5659,62 22638,46
24,58 160 6036,92 24147,70
30,73 200 7546,15 30184,62
33,80 220 8300,77 33203,08
46,09 300 11319,23 45276,93
Lønnsramme 02 Alt. 3 Lønnstrinn 22 YS/UNIO/LO, kr 154,67 pr. time (høst/vår 2017/2018)
Stillingsandel i % antall timer beløp pr. mnd totalbeløp
10,75 70 2706,67 10826,67
12,29 80 3093,33 12373,33
15,36 100 3866,67 15466,67
18,44 120 4640,00 18560,00
21,51 140 5413,33 21653,34
23,05 150 5800,00 23200,00
24,58 160 6186,67 24746,67

30,73

200 7733,33 30933,34

 

Utregning av riktig prosentandel

Fant du ikke riktig prosentandel for stillingen her, kan du regne ut selv på følgende framgangsmåte:

Antall timer * timesats = totalbeløp / 4 = beløp pr. mnd/månedslønn for lønnstrinn = sum * 100, som gir stillingsandel i %.

Eksempel: 200 * 150,92 = 30184,62 som er total utbetaling

Totalbeløp kr 30184,62 ,-/4 = 7546,15 som gir månedlig utbetaling

7546,15-/24558,33,-= 0,307274 månedlig beløp delt på månedslønn for lønnstrinn gir stillingsandel i % når det blir multiplisert med 100.

0,307274*100=30,7274 - med to desimaler = 30,73

Gjeldende for skoleåret 2017/2018.

Registrering av lærings- og studentassistenter.

Kontakt

Økonomiavd, Seksjon for økonomitjenester - Lønn e-post: kontakt@okavd.ntnu.no

 

0 Vedlegg
35491 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)