Lønn -...

Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Stillingsandeler i tabell nedenfor gjelder kun ved tiltredelsesdato fra og med 01.09.år for høstsemesteret og 01.01.år for startdato i vårsemesteret. Sluttdato til og med 31.12.år for høstsemesteret og 30.04.år i vårsemesteret.

Systemet regner stillingsandel med 2 desimaler. Bruk oppgitte stillingsandel for å få korrekt utbetaling.

For medlemmer av YS/UNIO/LO

 

Lønnsramme 02 alt. 1 Lønnstrinn 20 YS/UNIO/LO, kr 151,13 pr. time (høst/vår 2017/2018)

Stillingsandel i % antall timer beløp pr. mnd totalbeløp
9,23 60 2266,92 9067,69
10,00 65 2455,83 9823,33
12,31 80 3022,56 12090,26
15,38 100 3778,21 15112,82
17,69 115 4344,94 17379,74
18,46 120 4533,85 18135,38
19,23 125 4722,76 18891,03
21,54 140 5289,49 21157,95
23,08 150 5667,31 22669,23
24,62 160 6045,13 24180,51
30,77 200 7556,41 30225,64
33,85 220 8312,05 33248,21
46,15 300 11334,62 45338,46
Lønnsramme 02 Alt. 3 Lønnstrinn 22 YS/UNIO/LO, kr 154,87 pr. time (høst/vår 2017/2018)
Stillingsandel i % antall timer beløp pr. mnd totalbeløp
12,31 80 3097,44 12389,74
15,38 100 3871,79 15487,18
18,46 120 4646,15 18584,62
21,54 140 5420,51 21682,05
23,08 150 5807,69 23230,77
24,62 160 6194,87 24779,49

30,77

200 7743,59 30974,36

 

For medlemmer av Akademikerne

Lønnsramme 02, alt 1, Akademikerne, Årslønn 288300,00(høst/vår 2017/2018)

Stillingsandel i % antall timer beløp pr. mnd totalbeløp
9,23 60 2217,69 8870,77
10,00 65 2402,50 9610,00
12,31 80 2956,92 11827,69
15,38 100 3696,15 14784,62
17,69 115 4250,58 17002,31
18,46 120 4435,38 17741,54
19,23 125 4620,19 18480,77
21,54 140 5174,62 20698,46
23,08 150 5544,23 22176,92
24,62 160 5913,85 23655,38
30,77 200 7392,31 29569,23
33,85 220 8131,54 32526,15
46,15 300 11088,46 44353,85
Lønnsramme 02, alt 3 Akademikerne, Årslønn 295500,00  (høst/vår 2017/2018)
Stillingsandel i % antall timer beløp pr. mnd totalbeløp
12,31 80 3030,77 12123,08
15,38 100 3788,46 15153,85
18,46 120 4546,15 18184,62
21,54 140 5303,85 21215,38
23,08 150 5682,69 22730,77
24,62 160 6061,54 24246,15
30,77 200 7576,92 30307,69

 

Utregning av riktig prosentandel

Fant du ikke riktig prosentandel for stillingen her, kan du regne ut selv på følgende framgangsmåte:

Antall timer * timesats = totalbeløp / 4 = beløp pr. mnd/månedslønn for lønnstrinn = sum * 100, som gir stillingsandel i %.

Eksempel: 200 * 151,13 = 30226,- som er total utbetaling

Totalbeløp kr 30226,-/4=7556,5,- som gir månedlig utbetaling

7556,5,-/24558,30,-=0,307696 månedlig beløp delt på månedslønn for lønnstrinn gir stillingsandel i % når det blir multiplisert med 100.

0,307696*100=30,769 - med to desimaler = 30,77

Gjeldende for skoleåret 2017/2018.

Registrering av lærings- og studentassistenter.

Kontakt

Økonomiavd, Seksjon for økonomitjenester - Lønn e-post: kontakt@okavd.ntnu.no

 

0 Vedlegg
26761 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)