Lønn -...

Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Stillingsandeler i tabell nedenfor gjelder kun ved tiltredelsesdato fra og med 01.09.år for høstsemesteret og 01.01.år for startdato i vårsemesteret. Sluttdato til og med 31.12.år for høstsemesteret og 30.04.år i vårsemesteret.

I Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 til 30. april 2020 er alternativ 1 og 2 fjernet fra LR02, så alternativ 3 og 5 er de som skal brukes for avlønning av læringsassistenter og studentassistenter (jfr.lønnspolitikkens retningslinjer)

Systemet regner stillingsandel med 2 desimaler. Bruk oppgitte stillingsandel for å få korrekt utbetaling.

Tabellen under skal brukes for alle studentassistenter og læringsassistenter uavhengig av fagforeningstilknytning.

 

Lønnsramme 02 alt. 3 Lønnstrinn 22, kr 159,38 pr. time (høst/vår 2019/2020)

Stillingsandel i % antall timer beløp pr. mnd totalbeløp      
9,23 60 2 390,70 9 562,80
12,31 80 3 187,60 12 750,40
15,38 100 3 984,50 15 938,00
18,46 120 4 781,40 19 125,60
19,23 125 4 980,63 19 922,50
21,54 140 5 578,30 22 313,20
23,08 150 5 976,75 23 907,00
24,62 160 6 375,20 25 500,80
30,77 200 7 969,00 31 876,00
33,85 220 8 765,90 35 063,60
46,15 300 11 953,50 47 814,00
Lønnsramme 02 Alt. 5 Lønnstrinn 24, kr 163,38 pr. time (høst/vår 2019/2020)
Stillingsandel i % antall timer beløp pr. mnd totalbeløp
9,23 60 2 450,70 9 802,80
12,31 80 3 267,60 13 070,40
15,38 100 4 084,50 16 338,00
18,46 120 4 901,40 19 605,60
21,54 140 5 718,30 22 873,20
23,08 150 6 126,75 24 507,00
24,62 160 6 535,20 26 140,80
30,77 200 8 169,00 32 676,00

 

Utregning av riktig prosentandel 

Gjeldende for studieåret 2019/2020
Fant du ikke riktig prosentandel for stillingen her, kan du regne ut selv på følgende framgangsmåte:

Antall timer * timesats = totalbeløp / 4 = beløp pr. mnd/månedslønn for lønnstrinn = sum * 100, som gir stillingsandel i %.

Eksempel: 200 * 159,38 = 31 876,00 som er total utbetaling

Totalbeløp kr 31 876,00 / 4 = 7 969,00 som gir månedlig utbetaling

7969,00 / 25 900 = 0,307683 (månedlig beløp delt på månedslønn for lønnstrinn gir stillingsandel i % når det blir multiplisert med 100).

0,307683 * 100 = 30,7683  avrundet til to desimaler = 30,77

Relatert

For HR-/Lønnsmedarbeidere: Hvordan registrere av lærings- og studentassistenter i HR-portalen.

Kontakt

Økonomiavdelingen, Seksjon for økonomitjenester, e-post: kontakt@okavd.ntnu.no

0 Vedlegg
54776 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)