Kvalitetssystem for utdanning

NTNUs kvalitetssystem for utdanning beskriver mål for kvalitetssikringsarbeidet og definerer roller, ansvar, oppgaver og oppfølgingsprosesser. Her er en oversikt over roller og oppgaver i dette arbeidet, hvilke verktøy som er tilgjengelige og hvilke dokumenter som hører med i arbeidet. 


Se også: Alle roller - kvalitetssystem for utdanning
In English: Quality assurance of education


For studenter #

For emneansvarlig #

For studieprogramleder #

For faglærer #

For ledelsen #

For råd og utvalg #

Finn tidligere rapporter #

Undersøkelser og statistikk #

Applikasjonen for karakterdata (karstat) er nå lagt ned da løsningen ikke tilfredsstiller krav til sikkerhet og GDPR. Andre kilder til karakterstatistikk og relevante data:

Kvalitetssystemet i pdf-format #

NTNUs kvalitetssystem for utdanning (pdf) vedtatt 9.3.2016, revidert 10.3.2017

NTNU's Quality System for Education

Lenkeliste kvalitetssystemet

  1. Bestemmelser med relevans for kvalitetssikring av utdanning
  2. Felles standard for NTNUs ph.d.-utdanning
  3. Lede studieprogram
  4. Referansegruppemetodikk - for studenter
  5. Skrive emnerapport
  6. Evaluere studieprogram
  7. Råd og utvalg

Presentasjon av kvalitetssystemet #

Presentasjon av kvalitetssystemet (ppt)

Presentation of the Quality System for Education (ppt)

Kontakt #

For spørsmål om kvalitetssystemet - kontakt studieseksjonen ved ditt fakultet. 

5 Vedlegg
106558 Visninger