Kvalitetssystem for utdanning

(Videresendt fra Kvalitetssikring av utdanning)

NTNUs kvalitetssystem for utdanning beskriver mål for kvalitetssikringsarbeidet og definerer roller, ansvar, oppgaver og oppfølgingsprosesser. Her er en oversikt over roller og oppgaver i dette arbeidet, hvilke verktøy som er tilgjengelige og hvilke dokumenter som hører med i arbeidet. 


Se også: Alle roller - kvalitetssystem for utdanning
In English: Quality assurance of education


For studenter #

For emneansvarlig #

For studieprogramleder #

For faglærer #

For ledelsen #

For råd og utvalg #

Finn tidligere rapporter #

Undersøkelser og statistikk #

Applikasjonen for karakterdata (karstat) er nå lagt ned da løsningen ikke tilfredsstiller krav til sikkerhet og GDPR. Andre kilder til karakterstatistikk og relevante data:

Kvalitetssystemet i pdf-format #

NTNUs kvalitetssystem for utdanning (pdf) vedtatt 9.3.2016, revidert 10.3.2017

NTNU's Quality System for Education

Lenkeliste kvalitetssystemet

  1. Bestemmelser med relevans for kvalitetssikring av utdanning
  2. Felles standard for NTNUs ph.d.-utdanning
  3. Lede studieprogram
  4. Referansegruppemetodikk - for studenter
  5. Skrive emnerapport
  6. Evaluere studieprogram
  7. Råd og utvalg

Presentasjon av kvalitetssystemet #

Presentasjon av kvalitetssystemet (ppt)

Presentation of the Quality System for Education (ppt)

Kontakt #

For spørsmål om kvalitetssystemet - kontakt studieseksjonen ved ditt fakultet. 

5 Vedlegg
102635 Visninger
Gjennomsnitt (7 Stemmer)