Korona - Utveksling

English version - Corona - Exchange

Informasjon til studenter som oppholder seg i utlandet

Sist oppdatert: 30.06.2020

Studentutveksling våren 2021 #

Internasjonal seksjon vil holde alle studenter som har søkt om utveksling orientert og alle bestemmelser vil bli publisert forløpende på denne siden. 

MH fakultetet: studentutveksling i praksisstudier våren 2021 avlyses #

All studentmobilitet (innreisende og utreisende) ved MH som involverer deltakelse/opphold i helsetjenestene eller tilsvarende våren 2021, avlyses. Dette gjelder praksisstudier, feltstudier, uketjeneste, hospitering og tilsvarende opplegg som instituttene ved fakultet har etablert for mobilitet for studenter, og er videreføring av tilsvarende vedtak for høsten 2020.

Øvrig studentmobilitet (innreisende og utreisende) ved MH vil følge sentrale retningslinjer ved NTNU som er under utarbeidelse.


Vedtak for høsten 2020 #

All studentutveksling, både inn og ut, for høsten 2020 er avlyst. #

NTNUs ledelse har tidligere kansellert all ordinær utveksling høsten 2020 til land utenfor Europa. Nå er kanselleringen utvidet til å gjelde alle land – også Europa. Beslutningen skjer med grunnlag i ansvaret NTNU har for egne studenter på utveksling, og fordi NTNU setter studentenes helse først.  

Utbredelsen av koronaviruset internasjonalt medfører stor usikkerhet for reisende. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er også knyttet usikkerhet til reiserestriksjoner og smittebegrensende tiltak i andre land.

Utveksling til Europa høsten 2020 avlyses også for å sikre forutsigbarhet og trygghet for våre studenter. Flere av våre partnerinstitusjoner varsler at de bare vil ha digital undervisning høsten 2020, og det er vanskelig å forutse hvordan det endelige studietilbudet vil bli. I tillegg innebærer utveksling store økonomiske utgifter og forpliktelser (reisekostnader, boligkostnader m.m.) for den enkelte student. NTNU kan ikke garantere gode rammer for utvekslingsopphold slik situasjonen er nå, uavhengig av eventuelle endringer i UDs reiseråd.

Det finnes noen unntak:

 • Dersom du allerede er i utlandet og har planlagt at oppholdet skal vare ut høstsemesteret 2020, kan unntak være mulig. Send en henvendelse til internasjonal seksjon som tar opp saken med ditt fakultet. NTNUs oppfordring er uansett at alle studenter til enhver tid må følge UDs reiseråd. Din sak vurderes utfra fakultetets risikovurdering, at forhåndsgodkjenning er innvilget/kan innvilges og eventuell tilknytning til vertsland (statsborgerskap, økonomiske forpliktelser etc).
 • Traineeship støttet gjennom Erasmus+ etter fullført grad ved NTNU omfattes ikke av vedtaket om avlysning, da student her reiser fullt og helt på eget ansvar. NTNUs oppfordring er uansett til enhver tid å følge UDs reiseråd.
 • Planlagte og innvilgede traineeships i utlandet, der arbeidsgiver tar ansvaret for gjennomføring og studentens trygghet, kan vurderes for unntak når UDs reiseråd eventuelt tillater dette. Send en henvendelse til internasjonal seksjon som tar opp saken med ditt fakultet. Som student vil du da selv være ansvarlig for å undersøke hvilket ansvar arbeidsgiver tar for din trygghet og helse under oppholdet – inkludert eventuelt nødvendig hjemreise, dersom UDs reiseråd skulle endres etter ankomst.

Ønsker du i stedet å reise på utveksling våren 2021? #

 • Registrer ny søknad i søknadsweb innen 15. september 2020. Nytt skjema om forhåndsgodkjenning må også registreres. (NB: Enkelte land har tidligere frist - sjekk våre nettsider.)
 • Skriv da i kommentarfeltet på søknaden at du også søkte for høstsemesteret 2020. Dette innebærer fortrinnsrett overfor nye søkere. 
  • Merk: 
  • Fortrinnsrett gjelder kun for våren 2021. 
  • Fortrinnsrett gjelder ikke praksis i utlandet, eller annen utveksling der ditt studieprogram rangerer søkere. 
  • Fortrinnsrett gjelder kun om du søker på nytt til samme lærested. 
 • Vi ber deg avklare med ditt studieprogram om du kan reise ut våren 2021 før du registrerer ny søknad.

Når det gjelder utveksling våren 2021, så vil NTNU ta en avgjørelse i løpet av høsten 2020. Inntil videre bør studenter ikke inngå økonomiske forpliktelser i forbindelse med utveksling.

Internasjonal seksjon vil informere NTNUs partnerlæresteder om avlysningen. Har du søkt om utveksling hos en av våre partnere, så er det altså ikke nødvendig at du som student tar kontakt med dem.    


Hva med kostnader/utlegg i forbindelse med planlagt utvekslingsopphold?  #

 • Dersom det er mulig anbefaler vi at du utsetter utlegg i forbindelse med ditt planlagte opphold.  
 • Prøv å sikre deg ved at du kjøper fleksible flybilletter, avbestillingsforsikring etc.  
 • Sjekk mulighetene for å få refundert eventuelle utlegg
0 Vedlegg
9922 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)