Korona - Utveksling

English version - Corona - Exchange

Informasjon til studenter som oppholder seg i utlandet

Sist oppdatert: 07.01.2021

Studentutveksling vårsemesteret 2021 #

Studentutveksling utenfor Europa er avlyst  #

Trykk her for å lese Internasjonal seksjons brosjyre til studenter om utveksling under Koronapandemien.

All ordinær studentutveksling til land utenfor Europa er avlyst. Det betyr at du kun kan reise på utveksling til land innenfor EU/EØS, samt Sveits og Storbritannia. Med uforutsigbarheten COVID-19 pandemien medfører, vil det være større risiko forbundet med utveksling utenfor Europa enn innenfor. Dette er bl.a. knyttet til:   

 • risiko for endringer i innreisebestemmelser  
 • risiko for avlysning fra vertsuniversitets side  
 • risiko for ikke å ha anledning til å returnere hjem dersom det skulle bli nødvendig  
 • risiko i forbindelse med store reisekostnader og evt. skolepenger  
 • risiko med tanke på tilgang på helsetjenester og/eller gyldighet av reiseforsikring.   

Har du søkt om utveksling hos en av våre partnere, er det ikke nødvendig at du som student tar kontakt med dem. Internasjonal seksjon vil informere NTNUs partnerlæresteder utenfor Europa om avlysningen.   

Studentutveksling til Europa #

NTNU åpner kun opp for utveksling til Europa, som omfatter EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia, våren 2021. Dette gjelder for både utreisende studenter og innreisende studenter til NTNU.  

Reiser i forbindelse med utveksling betraktes som nødvendige reiser, og utreise vil dermed ikke være brudd på norske myndigheters reiseråd. 

Utveskling høstsemesteret 2021 #

3. desember 2020 ble det avholdt informasjonsmøte om mulighetene for utveksling høstsemesteret 2021. Her finner du videoopptak av infomøtet.

Forsikring og kostnader  #

Utreisende studenter påkrevd å ha reiseforsikring som dekker sykdom (inkludert COVID-19) og er gyldig for hele oppholdet. Studenten har også ansvar for å sette seg inn i hva din forsikring dekker, og hvordan dette evt. påvirkes av smittevernstiltak i landet de skal til. De fleste forsikringsselskap dekker ikke utgifter relatert til COVID-19, bortsett fra evt. helseutgifter - disse dekkes uansett gjennom Europeisk helsetrygdforsikring (innenfor EU/EØS).   

NTNU kan ikke refundere kostnader knyttet til COVID-19 (sykdom, avbrutt opphold/hjemreise, husleie etc.). Erasmusprogrammet kan dekke noen kostnader for hjemreise. Vi anbefaler å utsetter utlegg i forbindelse med planlagt utveksling så langt det er mulig.   

Prøv også å sikre deg ved å kjøpe fleksible flybilletter, avbestillingsforsikring etc., og sjekk hva ditt forsikrings-selskap dekker, samt muligheter for å få refundert evt. utlegg.

Sørg for å sette deg inn i tilbudene fra ANSA (Foreningen for norske studenter i utlandet) før avreise, inkludert deres forsikringstilbud. ANSA-medlemsskap anbefales ved studieopphold i utlandet.

Endring i smittesituasjon #

Selv om det er åpent for utveksling til land i Europa, er det viktig å være forberedt på at det kan komme endringer i smittesituasjon som kan få følger for din utveksling:  

 • Universiteter kan i verste fall avlyse utveksling.
 • Det kan bli en blanding av fysisk og digitalt fagtilbud.
 • Smittevernstiltak kan påvirke ut-/innreisemuligheter og opphold

Husk at du under opphold i utlandet vil måtte forholde deg til vertslandets smittevernsregler. De fleste land i Europa er pr. i dag merket ‘røde’ - dvs. at man må påregne innreisekarantene. Dette kan endre seg fortløpende, og det er viktig at du holder deg oppdatert på hvilken farge ditt vertsland har, og hvilke regler det medfører.

Internasjonal Seksjon vil innhente informasjon om hva våre partnerlæresteder kan tilby digitalt dersom det blir nødvendig. Seksjonen vil også holde alle studenter som har søkt om utveksling orientert om eventuelle endringer.Digital undervisning ved utenlandsk lærested kan også bli en løsning i påvente av utreise. Merk at norske utvekslingsstudenter som grunnet COVID-19 må følge undervisning ved utenlandsk lærested fra Norge, vil få utbetalt samme ytelser fra Lånekassen som ved ‘vanlig’ utveksling. 

MH-fakultetet: studentutveksling i praksisstudier våren 2021 avlyses #

All studentmobilitet (innreisende og utreisende) ved MH som involverer deltakelse/opphold i helsetjenester eller tilsvarende våren 2021, er avlyst. Dette er en videreføring av tilsvarende vedtak for høsten 2020. Dette gjelder:

 • Praksisstudier
 • Feltstudier
 • Uketjeneste
 • Hospitering
 • Alt av tilsvarende opplegg for studentmobilitet ved MH

På grunn av den usikre situasjonen vi står i, vil NTNU gjøre fortløpende vurderinger av hva som er forsvarlig å legge til rette for.   

Krisehåndtering under utenlandsopphold #

Før du reiser, bør du gjøre deg kjent med hvilke instanser som kan tilby deg hjelp om det skulle oppstå kriser. Sett deg inn i NTNUs råd og retningslinjer for krisehåndtering, samt beredskapsavtalen med Sjømannskirken.

Gjør deg kjent med hvor nærmeste norske ambassade i vertslandet er. Norske myndigheter vil kunne gi konsulær bistand til norske borgere som vanlig ved behov.  Det er en god idé å følge din lokale ambassade på nett eller sosiale medier for å få evt. oppdateringer på endringer i deres tilbud som følge av COVID-19. Husk at man må påregne 10-14 dagers karantene ved ankomst i utlandet og/eller hjemkomst til Norge. 

Registrering på reiseregistrering.no #

Det er en god idé å registrere kontaktopplysningene dine på reiseregistrering.no. Dersom det skjer noe alvorlig, vil Utenrikstjenesten ha mulighet til å sende deg informasjon pr. SMS eller e-post. Det er også viktig at du avregistrerer deg når du kommer tilbake til Norge. Dette hjelper myndighetene å holde oversikt over norske borgere som er utenlands, og tilbake i landet. 


Innreisende utveksling  #

Innreisende studentutveksling fra Europa  #

Søknader om innreisende studentutveksling fra partnerlæresteder i EU/EØS, Sveits og Storbritannia høsten 2021 behandles inntil videre som normalt. Innreisende utvekslingsstudenter må selv følge regler knyttet til smittevern og karantene besluttet av norske myndigheter. Studentene vil henvises til FHIs sider om innreise ved opptak. 

Innreisende studentutveksling fra utenfor Europa avlyst  #

Rektor ved NTNU har besluttet å avlyse all ordinær innreisende studentutveksling fra universiteter i land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia for vårsemesteret 2021. På grunn av den uforutsigbare situasjonen vi nå befinner oss i vil vi dessverre ikke ha mulighet til å ta imot utvekslingsstudenter fra våre partneruniversiteter i disse landene. Flere av NTNUs partneruniversiteter utenfor Europa har allerede besluttet å avlyse studentutveksling.  

Studenter som studerer ved et partneruniversitet i EU men som er statsborger i et land utenfor EU omfattes ikke av denne beslutningen. Vedtaket inkluderer heller ikke mobilitet på fellesgradsprogrammer. 

Internasjonal seksjon vil informere søkere og partnerlæresteder om NTNUs beslutning.    

Utlegg etter hjemreise #

Studenter som våren 2020 har lagt ut penger selv under hjemreise fra utlandet i forbindelse med koronaviruset, kan ha krav på å få penger tilbake.  Les om hva du kan søke refusjon for og hvordan du søker.

#

1 Vedlegg
23290 Visninger
Gjennomsnitt (7 Stemmer)