Telefonkatalog

Kontortelefon - bruksanvisning

Bruksanvisning til deg som bruker fasttelefon.

English version - Office telephone - Users guide

Temaside om Telefon | Sider merket med Telefon 

Ringe med kontortelefon #

 Bruk de 5 siste sifrene for å ringe internt. Eksempel (uthevet i svart):

(735) 95412.

Trykk 0 først for å ringe eksterne numre.

Sentralbordet ringer du til ved å trykke 99.

Ringe utenlandske numre #

Dette er en funksjon som må aktivert på ditt abonnement.
Kontakt telefon@it.ntnu.no for oppretting.

Hurtigoppringing, eksterne numre #

Trykk *** for å ringe til det siste, eksterne nummeret du ringte.

Telefonkonferanse #

Inntil 8 personer kan delta i telefonkonferansen. Dette gjelder både NTNU-ansatte og eksterne samarbeidspartnere.

Merk at minst én NTNU-fasttelefon må være med hele tiden i samtalen for å holde konferanse-modusen i gang. Samtalen brytes automatisk dersom ingen NTNU-numre er med.

Slik setter du opp en telefonkonferanse:

 1. Ring til en av personene du vil ha med i telefonkonferansen. Når vedkommende svarer kan du starte prosessen med å få med person nummer 2.
 2. Klikk på Spørreanrop/Inquiry. Dette setter deg på linje 2 på telefonen.
 3. Når du hører summetonen, ring person nummer 2.
 4. Klikk på tallet 3 på telefonen når personen svarer. Da vil både du og person nummer 2 flyttes tilbake til telefonkonferansen.

For å invitere flere til telefonkonferansen gjentar du steg 2-4.

PS: Mer avanserte telefoner gir deg som valget om å starte en konferanse via menyen i displayet. Om du har en spørreanrop/inquiry-knapp på ditt telefonapparat, kan du gjerne forsøke å bruke denne først.

Telefonsvarer #

Her finner du informasjon om telefonsvarer

Aktivere tonesender #

For å aktivere tonesender som er nødvendig for blant annet kontofon, billettbestilling etc - tast 9. Gjelder bare de med digitale apparat.

Viderekoble til fast svarsted #

Du må få hjelp av Feilmeldingssenteret (tlf 91000) for å velge svarstedet du vil viderekoble telefonen din til. Etter det står du fritt til å aktivere eller deaktivere viderekoblingen selv.

Viderekoble anrop ved å trykke viderekobling eller 21#.  Opphev viderekoblingen ved å trykke viderekobling eller #21#

Viderekoble ved ikke svar:

Denne er aktiv i utgangspunktet.

Aktiver:

*61#

Deaktiver: #61#

Viderekoble ved opptattsignal:

Aktiver:

*67#

Deaktiver: **#67#**

Viderekoble til eksternt nummer #

Trykk:

*22#0 og det eksterne nummeret og #

En talebeskjed informerer om at anropet settes over til eksternt nummer. Det vil ikke ringe i kontortelefonen. Samtalekostnaden belastes kontortelefonen.

For å annullere viderekoblingen trykk

 • «Viderekobling» (digitale telefoner)
 • Blank, avlang knapp med røde prikker over seg.
 • # 22 #

Viderekoble til internt telefonnummer #

*21* og internt nummer og #

For å annullere viderekoblingen (velg en av alternativene under) trykk:

 • «Viderekobling» (digitale telefoner)
 • Blank, avlang knapp med røde prikker over seg. (Beige telefoner)
 • # 21 # (Alle telefoner)

Fraværsmarkering #

*23* Årsak * Fravær t.o.m. tid/dato #

Opptatt: *23 *1 *1230#
 
Forelesning: *23 *2 *1230#

Møte: *23 *3 *1230#

Lunsj: *23 *4 *1230#

Ute: *23 *5 *1230#

Syk: *23 *6 *1509#

Reise: *23 *7 *1509#

Ferie/avspasering: *23 *8 *1509#

Hjemme: *23 *9 *1509#

Annet: *23 *0 *1509#

Eksemplene over: 1230 er et tidspunkt (tt.mm). 1509 er et eksempel på siste fraværsdato (dd.mm.)

Annullere handling #

For å avbestille ny oppringing ved opptattsignal, medflytting internt eller eksternt og/eller viderekobling. trykk:

#001#

Automatisk tilbakering #

Når personen er opptatt eller du ikke får svar, trykk «tilbakering»/«tilbakeanrop» hvis du har et digitalt apparat. For analoge apparater må du trykke 6. Husk å trykke dette før du legger på telefonrøret.

Når personen blir ledig, vil telefonen din ringe med korte ringesignal i ca 10 sekunder. Ta av røret og samtalen settes opp.

For å annullere automatisk tilbakering: #37#

Hente inn anrop til kollega #

Tast internnummeret til kollegaen. Vent på opptattsignal og trykk 8.

Dere kan opprette svargrupper for å overta hverandres anrop lettere. Dette må programmeres av feilmeldingstjenesten (telefon 91000). Etter dette er gjort, henter du inn et anrop ved å trykke:

*8#

Mikrofonsperre (mute) #

Ønsker du at personen i andre enden av linjen ikke skal høre deg, kan du sperre mikrofonlyden ved å trykke på tasten med en overstreket mikrofon eller note som symbol.

Ring tredjepart #

For å ringe til en ny person under en samtale, tast «spørrreanrop» / «Inquiry» eller «access 2» + telefonnummeret. For analoge telefonapparater, tast R og telefonnummeret.

For å avslutte samtalen med den tredje personen, trykk «C» eller «Inquiry». På eldre, digitale apparater heter C-knappen «Clear».

Veksle mellom samtaler #

Du veksler mellom samtaler ved å trykke «acess 1» (linje 1) og «inquiry» (spørreanrop). På analoge telefoner, tast «R».

Samtaleoverføring #

 For å overføre en samtale, ring en tredjepart og tast «transfer». Dette kan gjøres både før og etter du har fått svar fra tredjepart. Har du en analog telefon, må du taste «R» og telefonnummeret. Legg så på.

Dersom ingen svarer eller det er opptatt, kan du ta tilbake den opprinnelig samtalen ved å velge enten access 1, access 2 eller inquiry (avhengig av hvilken linje den opprinnelige samtalen er på). På analoge telefoner tast 2.

Ringeliste/personlig profil #

Du kan sette opp en ringeliste for å besvare anrop til din interntelefon. Du bestemmer hvilke numre som skal være med i listen og hvor mange sekunder det skal ringe på hvert nummer.

Hver ringeliste kan inneholde opptil 10 nummer og man kan ha 5 ringelister/profiler på et internnummer.

For å aktivere ringelisten/profilen, tast: * 10 * 1 #

Du kan også ha flere ringeliste/profiler. Dette aktiverer du ved å taste: * 10 * 2 # (for ringeliste 2) eller * 10 * 3 # (for ringeliste 3 osv.)

Eksempel på en ringeliste for telefonnr 91000:

 1. 91000 i 10 sekunder
 2. Nummer til hjemmetelefon i 15 sekunder
 3. Mobiltelefon i 60 sekunder

Innringeren får ikke beskjed når anropet settes over til et annet nummer. Kostnadene belastes kontortelefonen.

Ringelister bestilles på epost: telefon@itea.ntnu.no.

For å deaktivere ringelisten:

# 10 #

Hurtigtaster for anrop (kortnummer) #

Med denne tjenesten kan du lagre andre telefonnumre på en hurtigtast.

Trykk *51* velg hurtigtast (0-9) * hele telefonnummeret og tilslutt #

For å slette alle personlige kortnumre:

#51#

For å lagre ditt hurtigtastnummer:

Trykk ** og deretter de 5 siste sifrene i telefonnummeret ditt.

Programmering av taster #

Du kan programmere tjenester direkte inn på tastene på telefonen. Røret skal være på.

 1. Tast Program (på eldre modeller tast Prog eller Access 2/Inq)
 2. Velg ledig funksjonsknapp
 3. Tast inn ringeprosedyren (for eksempel fraværsmarkering eller viderekobling)
 4. Trykk samme samme funksjonsknapp i punkt 2

Du annullerer programmeringen ved å trykke C eller Clear.

Lagre interne nummer #

Du kan lagre et internt nummer på en tast på telefonapparatet ditt. Denne funksjonen er nyttig for sekretærer og ansatte på institutt- og fakultetskontor.

Når det ringer til dette nummeret, vil det blinke ved den aktuelle tasten. Ringelyd kan inkluderes. Trykk tasten for å svare. Du kan også ringe til det nummeret ved å trykke samme tast. Når vedkommende er opptatt, vil det lyse konstant på linjen.

Ring Feilmeldingssenteret for å skaffe deg denne tjenesten. Tlf: 91000

Endre ringesignal og type #

Det er mulig å endre ringesignal på telefonapparatet. Dette kan være nyttig for deg som betjener avdelingens hovednummer, gruppenummer eller lignende. Med «Linje» menes for eksempel Aksess 1, Aksess 2 eller linjetakingsknapp.

Hva skjer ved anrop

0: Ingen ringetone
1: Gjentatt ringing
2: Forsinket gjentatt ringing
3: Et dempet ringesignal
4: Et forsinket, dempet ringesignal
5: Autosvar styrt via tast
6: Autosvar

Trykk følgende taster: Program, Linje, (0-6 velg et nr), Linje og Program.

Gruppenummer #

Det er mulig å opprette ett fellesnummer for én gruppe. Når noen ringer dette nummeret, styres anropet til en ledig telefon i gruppa. Anropet kan styres til den som har vært lengst ledig eller i en bestemt rekkefølge. Ring Feilmeldingssenteret (tlf 91000) for å opprette tjenesten.

2 Vedlegg
25749 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)