Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen

Oversikt over kontaktpersoner for doktorgradsutdanningene på fakultetene.

In English - PhD - faculty contacts


Det humanistiske fakultet #

Doktorgradsutdanning ved HF

Fakultet for medisin og helsevitenskap #

Doktorgradsutdanning ved MH-fakultetet

Fakultet for arkitektur og design #

Doktorgradsutdanning ved AD-fakultetet

Fakultet for ingeniørvitenskap #

Doktorgradsutdanning ved IV-fakultetet

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk #

Doktorgradsutdanning ved IE-fakultetet

Fakultet for naturvitenskap #

Doktorgradsutdanning ved NV-fakultetet (kun på engelsk)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap #

Doktorgradsutdanning ved SU-fakultetet

Fakultet for økonomi #

Doktorgradsutdanningen ved ØK-fakultetet

0 Vedlegg
33767 Visninger