Juks på eksamen

Å jukse på eksamen kan få alvorlige konsekvenser. Studenter som jukser kan bli utestengt fra NTNU i inntil ett år, og kan bli fratatt retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høgskoler i samme tidsrom. Eksamen i emnet vil bli annullert. English version - Cheating on exams

Ser du etter noe annet? Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Eksempler på juks #

 • Besvarelse som er hentet ut fra internett og er helt eller delvis utgitt som egen besvarelse.
 • Besvarelse som helt eller delvis er brukt av en annen person til en tidligere eksamen.
 • Besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person.
 • Besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten ved en tidligere eksamen.
 • Innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv.
 • Gjengivelse/sitater fra lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver, stoff som er hentet fra internett osv. som er fremstilt uten kildehenvisning og uten klar markering av at dette er gjengivelse/sitater (plagiering).
 • Benytte eller ha tilgjengelig ulovlige hjelpemidler under eksamen
 • Ureglementert bruk av tillatte hjelpemidler
 • Ureglementert samarbeid mellom kandidater elle grupper
 • Urettmessig å ha skaffet deg adgang til vurdering
 • På andre måter handle slik at det urettmessig kan gi fordeler ved vurderingen eller i forbindelse med obligatoriske aktiviteter

Juks på andre oppgaver #

Større obligatorisk arbeid som kreves godkjent for få å avlegge eksamen, kommer også inn under de samme reglene.

Det er ditt ansvar å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for bruk av kilder og referanser, og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Hvis du er usikker på hvilke regler som gjelder, ta kontakt med ditt fagmiljø.Se også "Citations and references - a quick guide for students".

Plagieringskontroll #

NTNU har et system for plagieringskontroll. Besvarelser som innleveres i emner på NTNU, kan bli kontrollert for plagiering.

Det er Den sentrale klagenemd ved NTNU som vedtar hvilke sanksjoner/reaksjoner juks skal få.

Konsekvenser av juks #

Hvis du blir tatt for å ha jukset kan det få følgende konsekvenser:

 • annullering av gjeldende eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs, jf. uhl §4-7
 • utestenging fra NTNU og fratakelse av retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner under uhl inntil ett år, jf. uhl §4-8

Når det fattes vedtak om utestenging, er dette en reaksjon som kommer i tillegg til annullering.

Retningslinjer #

Saker der det er mistanke om fusk sendes til: 

 • Avdeling for utdanningskvalitet (saker ved campus Trondheim)
 • Seksjon for utdanning Gjøvik (saker ved campus Gjøvik)
 • Seksjon for utdanning Ålesund (saker ved campus Ålesund)

Les mer i retningslinjer for behandling av juks og forsøk på juks til eksamen ved NTNU (pdf), om hvordan saker det er mistanke om juks behandles.

1 Vedlegg
36246 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)