Juks på eksamen

Å jukse på eksamen kan få alvorlige konsekvenser. Studenter som jukser kan bli utestengt fra NTNU i inntil ett år, og kan bli fratatt retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høgskoler i samme tidsrom. Eksamen i emnet vil bli annullert. English version - Cheating on exams

Ser du etter noe annet? Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Eksempler på juks #

Merk at listen under ikke er uttømmende.

 • Presentere andres arbeid helt eller delvis som sitt eget, dvs. plagiat, herunder manglende kildehenvisning og/eller klar markering av sitat fra kilder på nettet, andres oppgaver, fagbøker, artikler etc.
 • Hente besvarelse fra internett e.l. og levere den helt eller delvis som egen besvarelse 
 • Presentere eget tidligere arbeid helt eller delvis uten referanse (selvplagiat)
 • Innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv
 • Ureglementert samarbeid eller kommunikasjon mellom kandidater eller grupper
 • Endre besvarelsen etter innlevering
 • Benytte eller ha tilgjengelig ulovlige hjelpemidler ved den bestemte eksamen som f.eks.:
  • kalkulator eller PC som går ut over det tillatte i innhold/programerbarhet
  • programvare som er installert i forbindelse med eksamen som gjør det mulig å få tilgang til ulovlige hjelpemidler
  • mobiltelefon eller andre digitale hjelpemidler (dette skal oppbevares på anvist plass under eksamen)
  • løsark, lapper, minnepenn med pensumrelevant innhold 
  • innskrevet/innlimt tekst av faglig interesse i tillatte hjelpemidler som ordbøker, formelsamlingeregne kladdeark med allerede "kladdet tekst", pensumbøker eller andre relevante fagbøker
  • ulovlige hjelpemidler tilgjengelig på områder utenfor selve eksamenslokalet, f.eks. på toalettet 
  • ulovlige hjelpemidler som avdekkes ved kontroll som skjer før eksamen 
 • Ureglementert bruk av tillatte hjelpemidler
 • Urettmessig å ha skaffet seg tilgang til vurdering
 • Studenten får en annen person til å møte ved eksamen i sitt sted eller får en annen person til å skrive sin besvarelse
 • Studenten får andre til å signere for seg ved obligatorisk oppmøte
 • Studenten, ved uredelig opptreden før eksamen, får tilgang til eksamensoppgaven 
 • Studenten medvirker til at en annen student fusker
 • På andre måter handle slik at det urettmessig kan gi fordeler ved vurderingen eller i forbindelse med obligatoriske aktiviteter

Juks på andre oppgaver #

De samme reglene gjelder også for obligatoriske aktiviteter som må være godkjent for å få avlegge eksamen.

Ditt ansvar #

Det er ditt ansvar å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for bruk av kilder og referanser, og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Les om hvordan du skal bruke og referere til kilder, bruk av referansehåndteringsverktøy og aktuelle kurs: 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bruke+og+referere+til+kilder  

Hvis du er usikker på hvilke regler som gjelder, ta kontakt med ditt fagmiljø. 

Plagieringskontroll #

NTNU har et system for plagieringskontroll. Besvarelser som innleveres i emner på NTNU, kan bli kontrollert for plagiering.

Det er Den sentrale klagenemd ved NTNU som vedtar hvilke sanksjoner/reaksjoner juks skal få.

Konsekvenser av juks #

Hvis du blir tatt for å ha jukset kan det få følgende konsekvenser:

 • annullering av gjeldende eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs, jf. uhl §4-7
 • utestenging fra NTNU og fratakelse av retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner under universitets og høyskoleloven inntil ett år, jf. uhl §4-8

Når det fattes vedtak om utestenging, er dette en reaksjon som kommer i tillegg til annullering.

Retningslinjer #

Saker der det er mistanke om juks sendes til: 

 • Avdeling for utdanningskvalitet (saker ved campus Trondheim)
 • Seksjon for utdanning Gjøvik (saker ved campus Gjøvik)
 • Seksjon for utdanning Ålesund (saker ved campus Ålesund)

Les mer i retningslinjer ved behandling av juks eller forsøk på juks til eksamen ved NTNU (pdf), om hvordan saker det er mistanke om juks behandles. 

1 Vedlegg
70489 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)