Intellektuelle rettigheter

Intellektuelle rettigheter (IP, IPR) som frembringes ut fra NTNUs ressurser skal som hovedregel eies av NTNU. Våre samarbeidspartnere skal oppleve at de får de rettighetene de trenger for kommersiell utnyttelse i egen virksomhet. Sensitiv informasjon skal håndteres korrekt og profesjonelt av NTNUs ansatte og studenter. Samtidig skal NTNUs rettighetspolitikk sikre universitetet og forskernes akademiske frihet.

English version - Intellectual property rights

Temaside om kommersialisering | Temaside om forskningsprosjekt | Sider merket med ipr

Retningslinjer #

I tråd med anbefalingene fra European University Assosiation legger NTNU til grunn at Intellektuelle rettigheter som frembringes ut fra NTNUs ressurser skal som hovedregel eies av NTNU.

For å sikre bredest mulig anvendelse av våre forskningsresultat, tildeles samarbeidspartnere i nærings- og arbeidsliv bruksrett hovedsakelig gjennom lisensiering.

Praktiske tips ved nyskapingsprosjekt #

I "Veiledning for nyskaping (pdf)" (revidert versjon kommer i årsskiftet 2019/2020) finner du råd for hvordan både personer og enheter kan forholde seg til:

  • Patentbare oppfinnelser
  • Eksternfinansiert forskning
  • Samarbeid med SINTEF
  • Kombinerte stillinger
  • Bruk av lokaler og infrastruktur
  • Interessekonflikter

Retningslinjer fra Norges forskningsråd #

Kontakt #

4 Vedlegg
17869 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)