Installere VPN

VPN (virtual private network) tillater deg å koble til NTNUs nett og nå interne ressurser og nettverksområder utenfra. Her får du hjelp til å installere VPN på din maskin.

English version - Install VPN

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med vpn

video 1 Instruksjonsvideo for VPN på Windows

video 2 Instruksjonsvideo for VPN på Mac

Last ned VPN #

Har du PC administrert av NTNU? #

Da skal du installere Cisco Anyconnect VPN fra Programvaresenteret som ligger på skrivebordet ditt.

Enheter som ikke administreres av NTNU #

 VPN for enheter som ikke administreres av NTNU

Programmet kan installeres på egne maskiner av både studenter og ansatte. Det er tilgjengelig for Windows, Mac og Linux.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Alternative metoder for installasjon #

Hvis det ikke lar seg gjøre å installere Cisco AnyConnect som beskrevet over, er det mulig å laste ned programmet fra vpn.ntnu.no. Et annet alternativ (hvis alt annet feiler) er å gå til Microsoft Store (for deg med Windows), søke opp og installere appen AnyConnect fra Cisco Systems.

Om programmet #

I praksis vil det å være koblet til VPN fungere som at du er koblet til NTNUs nettverk (som f.eks. eduroam). Dette gir deg tilgang til tjenester som krever at du er på NTNUs nett, som for eksempel artikkeldatabaser, hjemmefra.  Når du er koblet til med VPN er du koblet på NTNUs nettverk, og du er derfor underlagt NTNUs IT-reglement så lenge du er tilkoblet. Det anbefales at du kun kobler deg til med VPN når du skal benytte deg av ressurser som ellers ville vært utilgjengelige.

VPN (virtual private network) fungerer som en "sikker tunnel" mellom din maskin og NTNUs system. Trafikken i VPN-tunnelen er kryptert. Data som sendes gjennom den kan ikke leses av andre.

Koble til VPN #

  1. Åpne programmet Cisco Anyconnect
  2. Fyll inn vpn.ntnu.no i tekstfeltet som dukker opp og
  3. Trykk "Connect".
  4. Fyll inn ditt NTNU-brukernavn og passord.
  5. Trykk "OK".

VPN på iPhone og iPad #

Slik installerer du VPN på iPhone og iPad

VPN på Android #

Slik installerer du VPN på Android

Kjente feil og løsninger #

Problem med Cisco Anyconnect på Linux #

Det er ikke alle distribusjoner som støttes av Cisco. Dersom du har problem med å installere Cisco Anyconnect på Linux, kan du prøve OpenConnect.
Kjør:

sudo apt install openconnect 

sudo openconnect vpn.ntnu.no

Kjente feilmeldinger #

ERROR: "The VPN client agent was unable to create the interprocess communication depot."

Du kan få denne feilmeldingen hvis du har slått på Windows Internet Connection Sharing.

Alternativ 1:

Åpne Network and Sharing Center, og klikk på Change Adapter Settings. Høyreklikk på Adapter og velg Properties. På Sharing-fanen passer du på at "Allow other network users to connect through this computer's Internet connection" ikke er haket av.

 Alternativ 2:

Hold inne Windows-tasten og R samtidig. Skriv inn"services.msc", og dobbelklikk på Internet Connection Sharing. Endre Startup Type til "Disabled", og start datamaskinen på nytt

ERROR: Failed to initialize subsystem connection

Denne feilen oppstår på Windows 8 og Windows 10 etter en ny oppdatering av Internet Explorer. Grunnen er at Cisco AnyConnect bruker en tilkoblings-innstilling fra Internet Explorer for å avgjøre om du er koblet til nettet eller ikke. Før var denne verdien satt til "True" men etter oppdateringen er denne satt til "False". Problemet kan fikses ved å laste ned følgende hotpatch fra Microsoft.

Avslutt VPN-klienten og installer patchen. Start VPN på nytt, og VPN skal virke igjen. Om det fortsatt ikke virker, så forsøk å starte maskinen på nytt.

Failed to initialize

Siden Februar 2015 har det oppstått en feilmelding med windows og Cisco VPN. Dette er pga. en oppdatering i Windows.

Feilen kan løses ved å gjøre følgende:

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

Har du tips til hvordan denne guiden kan forbedres? Send e-post til orakel@ntnu.no

0 Vedlegg
513333 Visninger
Gjennomsnitt (24 Stemmer)