Installere VPN

VPN (virtual private network) lar deg å koble til NTNUs nett og nå interne ressurser og nettverksområder utenfra. Her kan du lese mer om hva VPN er og få hjelp til å installere det på din maskin.

English version - Install VPN

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med vpn

Hva er VPN? #

VPN står for Virtual Private Network (virtuelt privat nettverk) og fungerer som en "sikker tunnel" mellom din maskin og NTNUs datanett og -systemer. Trafikken i VPN-tunnelen er kryptert og kan ikke avlyttes. Bruk av VPN sikrer dermed trafikken mot NTNU og vil samtidig gjøre maskinen til en del av NTNUs nettverk. Dette gir deg tilgang til tjenester som krever at man er på NTNUs nett, uansett hvor du befinner deg.

Når du er koblet til med VPN er du koblet på NTNUs nettverk, og du er derfor underlagt NTNUs IT-reglement så lenge du er tilkoblet.

Les mer om VPN på nettvett.no

Installere VPN #

Har du PC administrert av NTNU? #

Da skal du installere Cisco Anyconnect VPN fra Programvaresenteret som ligger på skrivebordet ditt.

MERK: NTNU tar nå i bruk en ny VPN-løsning, Always On VPN, på administrerte PCer. Denne erstatter dagens løsning, Cisco AnyConnect VPN. Løsningen rulles ut puljevis og berørte brukere får beskjed når det er deres tur.

Enheter som ikke administreres av NTNU #

Installer Cisco Anyconnect VPN fra software.ntnu.no. Programmet kan installeres på egne maskiner av både studenter og ansatte. Det er tilgjengelig for Windows, Mac og Linux.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

video 1 Instruksjonsvideo for VPN på Windows

video 2 Instruksjonsvideo for VPN på Mac

 VPN for enheter som ikke administreres av NTNU

Alternative metoder for installasjon #

Hvis det ikke lar seg gjøre å installere Cisco AnyConnect som beskrevet over, er det mulig å laste ned programmet fra vpn.ntnu.no. Et annet alternativ (hvis alt annet feiler) er å gå til Microsoft Store (for deg med Windows), søke opp og installere appen AnyConnect fra Cisco Systems.

Koble til VPN #

  1. Åpne programmet Cisco Anyconnect
  2. Fyll inn vpn.ntnu.no i tekstfeltet som dukker opp og
  3. Trykk "Connect".
  4. Fyll inn ditt NTNU-brukernavn og passord.
  5. Trykk "OK".

VPN på iPhone og iPad #

Slik installerer du VPN på iPhone og iPad

VPN på Android #

Slik installerer du VPN på Android

Kjente feil og løsninger #

Problem med Cisco Anyconnect på Linux #

Det er ikke alle distribusjoner som støttes av Cisco. Dersom du har problem med å installere Cisco Anyconnect på Linux, kan du prøve OpenConnect.
Kjør:

sudo apt install openconnect 

sudo openconnect vpn.ntnu.no

Kjente feilmeldinger #

ERROR: "The VPN client agent was unable to create the interprocess communication depot."

Du kan få denne feilmeldingen hvis du har slått på Windows Internet Connection Sharing.

Alternativ 1:

Åpne Network and Sharing Center, og klikk på Change Adapter Settings. Høyreklikk på Adapter og velg Properties. På Sharing-fanen passer du på at "Allow other network users to connect through this computer's Internet connection" ikke er haket av.

 Alternativ 2:

Hold inne Windows-tasten og R samtidig. Skriv inn"services.msc", og dobbelklikk på Internet Connection Sharing. Endre Startup Type til "Disabled", og start datamaskinen på nytt

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

0 Vedlegg
530662 Visninger