Innlevering av bachelor- og masteroppgave - for studenter

Målgruppe: Studenter Tema: Oppgaveskriving

På denne siden finner du som student informasjon som gjelder spesifikt for innlevering av bachelor- og masteroppgave i Inspera Assessment. 

English version - Submitting bachelor and master thesis - for students

Temaside om masteroppgave | Temaside om bacheloroppgave 
Sider merket med eksamen

Se også: Temaside om eksamen | Gruppeinnlevering i Inspera for studenter

 Logg inn i Inspera

Bachelor- og masteroppgave #

Det brukes egne oppgavesett for innlevering av bachelor- og masteroppgaver. Disse er i praksis delt i to bolker, hvor det først er innfylling av noen felter med metadata, deretter skal filen(-e) leveres. 

Det er noen viktige punkter å ta hensyn til:

 • Tid - Sett av nok tid til ferdigstilling og innlevering; dette kan (og bør) ikke utføres i siste liten.
 • Ferdigstille - Før selve innleveringen skal oppgaven gjennom en ferdigstillingsprosess. Dette foregår ikke i Inspera, men sørger for at du får et ferdig produkt som skal leveres i Inspera. Les mer på wikisiden Ferdigstille bachelor- og masteroppgave.
 • Levering skjer når fristen går ut - I likhet med mange innleveringsoppgaver, kan du levere ny versjon av innleveringen så mange ganger du vil før innleveringsfristen går ut. Det er den versjonen som ligger inne når fristen går ut som leveres. Dersom du har lastet opp versjoner tidligere erstattes de av den versjonen du la inn sist. Dette betyr at du kan gå inn å rette eventuelle feil i metadataen dersom du merker at noe er feil. 
 • Du velger hvorvidt du ønsker at oppgaven, og eventuelle vedlegg skal publiseres automatisk som en del av innleveringen
 • Det er viktig at du ikke leverer fortrolig og svært fortrolig informasjon via Inspera Assessment. Dersom du er usikker på om din besvarelse ikke skal leveres i Inspera, men gjennom alternative metoder, tar du kontakt med din veileder og/eller institutt. De vil hjelpe deg videre. 

Under er en gjennomgang av det gjeldende oppgavesettet, med forklaring til de ulike feltene/delene du vil møte ved innlevering. Merk at skjermbildene som er brukt er hentet fra masterinnleveringen. Innleveringen for bachelor ser helt lik ut, men der ordet "master" er brukt i denne veiledningen, vil det stå "bachelor" i bachelorinnleveringen i Inspera. 

Del 1: Informasjon om oppgaven (metadata) #

Den første delen av oppgavesettet består av en mengde felter hvor metadata skal fylles ut. Denne informasjonen brukes til sensur av oppgaven, til vitnemålet ditt (oppgavetittel) og til arkivering og eventuell publisering av oppgaven i NTNU Open.

Informajson om obligatorisk forarbeid #

Det første bildet du finner i Inspera inneholder informasjon om at det er viktig å lage PDF med NTNU-mal, altså ferdigstille oppgaven din. Følg denne lenka til hvordan du gjør det gjennom NTNU Grafisk senter, eller Skipnes sine løsninger. Bildet under viser hvordan det ser ut i Inspera. Her ligger informasjon om at oppgaven må ferdigstilles, samt et eksempelbilde på hvordan oppgaven vil se ut med NTNU-forside

Bildetekst: Skjermbildet viser hvordan første side du kommer til i Inspera når du skal levere master, eller bachelor. Her blir du bedt om å ferdigstille oppgaven din

Tittel og språk #

 • Tittel: Oppgavetittel skal være identisk med tittelen som står på selve oppgaven din. Om oppgaven originalt ikke er skrevet på engelsk, kan feltet for "Engelsk tittel" benyttes i tillegg. Det som skrives inn i begge disse feltene overføres direkte til systemet vitnemålet skrives ut fra, det er derfor viktig at dette er korrekt skrevet. Om du har en undertittel i tillegg til tittel, så kan du legge til denne som "Tittel - Undertittel", om du ønsker å ha med begge på vitnemålet.
 • Sammendrag på norsk (evt. dansk eller svensk) og engelsk: Sammendragene skal kopieres ut fra din oppgave, slik at det som skrives her er identisk med det som står i oppgaven. Studieforskriften krever begge utgavene, men her vil du ikke bli stoppet om du kun har ett sammendrag.
 • Språk: Merk av for hvilket språk din oppgave er skrevet på. Dette benyttes for oppslag og sortering i arkivering og publisering.

Bildet under viser hvordan det ser ut i Inspera. Her blir du bedt om å legge inn tittelen og språket på oppgaven din

Bildetekst: Skjermbildet viser hvordan det ser ut i Inspera når du blir bedt om å legge inn tittel og språk på oppgaven din. Denne informasjonen blir brukt på vitnemålet ditt, samt i NTNU Open

Sammendrag #

Som en del av metadataen som samles inn for publisering, forventes det at det legges inn et sammendrag av oppgaven på et skandinavisk språk, og på engelsk (ref. Studieforskriften §5-8). Disse sammendragene skal være like sammendragene som er inkludert i oppgaven din.

Bildet under viser hvordan det ser ut i Inspera når det etterspørres at sammendrag på et skandinavisk språk og engelsk legges inn

Bildetekst: Skjermbildet viser hvordan det ser ut i Inspera når du blir bedt om å legge inn et sammendrag. Dette vil brukes i NTNU Open

Forfattere(-e) og veileder(-e)  #

Det forventes også at du legger inn informasjon om hvem som har skrevet, dette er deg og eventuelle medforfattere, og veiledet oppgaven som leveres. Dette skal skrives på formen Etternavn, Fornavn for å dukke opp i NTNU Open på riktig og søkbar form. 

Bildet under viser hvordan det ser ut i Inspera når du skal legge inn informasjon om forfatter(e) og veileder(e). Det ligger også et eksempel i Inspera, som viser hvordan det ser ut når det er lagt inn på riktig form

Bildetekst: Skjermbildet viser hvordan det ser ut i Inspera når du blir bedt om å legge inn forfatternavn (ditt, og eventuelle medforfatteres navn), og veileders navn. Dette blir brukt i NTNU Open

Del 2: Opplasting av filer og avgjørelse om publisering #

Du blir deretter bedt om å laste opp oppgaven din, som PDF. Husk at dette skal være en PDF ed NTNU-forside, slik som det ble informert om som obligatorisk forarbeid. Se denne lenken til brukerveiledning for Ferdigstille bachelor- og masteroppgave. Du blir også bedt om å laste opp eventuelle vedlegg, som ZIP-fil. En ZIP-fil er en sammenpakket versjon av en, eller flere filer av forskjellige filstyper og størrelser. Det betyr at du kan levere nesten hvilken som helst filtype og størrelse på fil som vedlegg ved å lage en ZIP-fil. Er du usikker på hvordan du lager en ZIP-fil, kan du se berukerveiledningen som er lenket til her. 

Bildet under viser hvordan det ser ut i Inspera når du blir bedt om å laste opp oppgaven din som PDF-fil, og eventuelle vedlegg som ZIP-fil

Bildetekst: Skjermbildet viser hvordan det ser ut i Inspera når du skal levere oppgaven, og eventuelle vedlegg

Publisering #

Til sist blir du bedt om å ta stillng til hvorvidt du ønsker å publisere oppgaven din, og eventuelle vedlegg. Metadataen til oppgaven din blir alltid publisert i NTNU Open. Det vil si at informasjon om tittel, språk og sammendrag av oppgaven, samt hvem som har skrevet og veiledet oppgaven blir synlig og søkbart for offentligheten. 

Du er eier av oppgaven, og velger derfor selv hvorvidt du ænsker å publisere selve oppgaven, og eventuelle vedlegg. I Inspera kommer dette som to separate spørsmål. Du bestemmer først om du ønsker å publisere selve oppgaven. Dernest vil du kunne svare på om du vil publisere evnetuelle vedlegg.

 • Du kan velge å publisere oppgaven, men ikke vedleggene. Eksempelvis dersom du vil beskytte noe som ligger i vedleggene
 • Dersom du velger å ikke publisere oppgaven, vil vedleggene "følge oppgaven", og derfor ikke bli publisert 
 • Dersom du ikke svarer noe på hvorvidt du vil publisere vedleggene, følger vedleggene svaret du har gitt for publisering av oppgaven
 • Dersom du ikke svarer noe på hvorvidt du vil publisere hverken oppgaven, eller eventuelle vedlegg, så vil det ikke publsieres noe

NTNU oppfordrer alle til å publisere sin oppgave. Merk at om din oppgave har en egen avtale om utsatt publisering (også kjent som båndlegging eller klausulering), så vil oppgaven bli publisert når den avtalte datoen er passert. Se wikisiden publisering og båndlegging av oppgaver for flere detaljer.

Bildet under viser hvordan det ser ut i Inspera. Her blir det som er skrevet om publisering på denne siden beskrevet, og det viser hvordan huke av for publisering, eller ikke-publisering av oppgave og evetentuelle vedlegg

Bildetekst: Skjermbildet viser hvordan det ser ut i Inspera når du blir spurt om å ta stilling til publisering av oppgaven, og eventuelle vedlegg

Kontakt & brukerstøtte #

Orakeltjenesten
E-post: orakel@ntnu.no
Tlf: 735 91500

Se også Inspera sine hjelpesider

12 Vedlegg
30033 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)