Innlevering av bachelor- og masteroppgave - for studenter

Målgruppe: Studenter Tema: Oppgaveskriving

På denne siden finner du som student informasjon som gjelder spesifikt for innlevering av bachelor- og masteroppgave i Inspera Assessment. 

English version - Submitting bachelor and master thesis - for students
Temaside om masteroppgave | Temaside om bacheloroppgave 
Sider merket med eksamen

Se også: Digital eksamen for studenter | Digital hjemmeeksamen for studenter | Gruppeinnlevering i Inspera for studenter

 Logg inn i Inspera

Bachelor- og masteroppgave #

Det brukes egne oppgavesett for innlevering av bachelor- og masteroppgaver. Disse er i praksis delt i to bolker, hvor det først er innfylling av noen felter med metadata, deretter skal filen(-e) leveres. 

Det er noen viktige punkter å ta hensyn til:

  • Tid - Sett av nok tid til ferdigstilling og innlevering; dette kan (og bør) ikke utføres i siste liten.
  • Ferdigstille - Før selve innleveringen skal oppgaven gjennom en ferdigstillingsprosess. Dette foregår ikke i Inspera, men sørger for at du får et ferdig produkt som skal leveres i Inspera. Les mer på wikisiden Ferdigstille bachelor- og masteroppgave.
  • Én innlevering - I motsetning til på mange innleveringsoppgaver, så må man her faktisk trykke på knappen "Lever nå" for å levere noe, og det kan man kun gjøre én gang. Det er ikke slik at det som er lagt inn leveres automatisk når tidsfristen går ut, og man kan ikke gå inn og levere flere ganger.

Under er en gjennomgang av det gjeldende oppgavesettet, med forklaring til de ulike feltene/delene du vil møte ved innlevering.

Del 1: Informasjon om oppgaven (metadata) #

Den første delen av oppgavesettet består av en mengde felter hvor metadata skal fylles ut. Denne informasjonen brukes til sensur av oppgaven, til vitnemålet ditt (oppgavetittel) og til arkivering og eventuell publisering av oppgaven i NTNU Open.

Noen kommentarer til de ulike feltene:

  • Tittel: Oppgavetittel skal være identisk med tittelen som står på selve oppgaven din. Om oppgaven originalt ikke er skrevet på engelsk, kan feltet for "Engelsk tittel" benyttes i tillegg. Det som skrives inn i begge disse feltene overføres direkte til systemet vitnemålet skrives ut fra, det er derfor viktig at dette er korrekt skrevet. Om du har en undertittel i tillegg til tittel, så kan du legge til denne som "Tittel - Undertittel", om du ønsker å ha med begge på vitnemålet.
  • Sammendrag på norsk (evt. dansk eller svensk) og engelsk: Sammendragene skal kopieres ut fra din oppgave, slik at det som skrives her er identisk med det som står i oppgaven. Studieforskriften krever begge utgavene, men her vil du ikke bli stoppet om du kun har ett sammendrag.
  • Språk: Merk av for hvilket språk din oppgave er skrevet på; dette benyttes for oppslag og sortering i arkivering og publisering.

  • Forfattere(-e) og veileder(-e): Bruk formen som beskrevet for at synlighet og søkbarhet i arkiv og publisering blir best mulig.

  • Publisering: En oppgave vil alltid bli arkivert i NTNU sitt arkiv. Metadata vil alltid være åpent søkbart i NTNU sitt publiseringssystem. De aller fleste oppgavene som skrives ved NTNU er også tilgjengelige/nedlastbare på samme sted, men du bestemmer selv om du ønsker at din oppgave skal være det. NTNU oppfordrer alle til å publisere sin oppgave. Merk at om din oppgave har en egen avtale om utsatt publisering (også kjent som båndlegging eller klausulering), så vil oppgaven bli publisert når den avtalte datoen er passert. Se wikisiden publisering og båndlegging av oppgaver for flere detaljer.

Del 2: Opplasting av filer #

Den andre delen av oppgavesettet består av opplasting av filer.

Først skal selve oppgaven lastes opp, og på dette tidspunktet må dette være en ferdig fil (se wikisiden for Ferdigstille bachelor- og masteroppgave) i .pdf-format. 

Last opp filen, og se på statusfeltet om filen er lagret. Når filen ligger lagret kan du klikke deg videre til neste side.

På den siste siden kan du på samme måte laste opp vedlegg, dersom du har dette. Et vedlegg må være lagret i .zip-format, men inne i zip-filen kan du ha lagt hva som helst. 

Fullfør på samme måte med å sjekke at filen ble lagret på korrekt måte i Inspera Assessment.

Til slutt må du huske å faktisk levere din besvarelse, ved å trykke "Lever nå". Når dette er gjort har du levert din oppgave - gratulerer!

Kontakt & brukerstøtte #

Orakeltjenesten
E-post: orakel@ntnu.no
Tlf: 735 91500

Se også Inspera sine hjelpesider

6 Vedlegg
15408 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)