Innhenting av timeplandata

Fra og med våren 2021 erstatter TP den gamle versjonen av Emneplanlegging på Nett (EpN) som system for å melde inn datagrunnlaget til timeplanene ved NTNU.

Engelsk versjon - Collecting data for course schedules

Hva er TP: Grunnlagsdata? #

TP brukes ved NTNU for å timeplanlegge undervisning og eksamen. TP: Grunnlagsdata er en helt ny modul i TP og skal brukes av faglærere og institutt for å melde inn datagrunnlag til timeplanene for undervisning, som planlegges sentralt av Avdeling for studieadministrasjon.

Noen fakultet og institutt timeplanlegger undervisningen lokalt og har egne retningslinjer for hvordan datagrunnlag skal meldes inn til dem. Foreløpig er det kun de som tidligere brukte EpN for å melde inn timeplandata som skal bruke TP: Grunnlagsdata.

Hvem gjør hva? #

Hva du har tilgang til å gjøre i TP: Grunnlagsdata bestemmes ut fra hvilken rolle du har i TP:

  • Innmelding av timelandata – alle ansatte ved NTNU
  • Godkjenning av timeplandata - timeplanlegger i TP (administrativt ansatte)

Hva er timeplandata? #

Timeplandata er informasjon om hvilken type undervisning et emne skal ha, hvor lang varighet hver aktivitet skal ha, hvem som forventes møte opp til de forskjellige aktivitetene (studenter og fagpersoner) og eventuelle krav eller ønsker om utstyr og/eller undervisningsareal. Det du som faglærer eller ansatt på institutt melder inn er grunnlaget for hva som blir timeplanlagt. TP skal i sin tur sørge for riktig utnyttelse av faglærere og undervisningsareal, og gi studentene kollisjonsfrie studieløp.

Innlogging TP: Grunnlagsdata #

 Logg inn

  Du logger deg inn med Feidebrukeren din.

Frister i 2021 #

  • Timeplandata for høstsemesteret: 15. mars
  • Timeplandata for vårsemesteret 1. september

Emneliste #

Når du logger inn i TP: Grunnlagsdata vil du automatisk få opp en liste over emner som tilhører instituttet du er ansatt ved. Oversikten viser foreløpig både høst- og våremner. Data skal kun meldes inn for emner som skal ha undervisning et angitt semester.

Semester det skal meldes inn for nå er høsten 2021.

Brukerveiledninger #

Her finner du brukerveiledningene:

Se også video om hvordan du melder inn timeplandata (23:39) - inndelt i kapittel

(video er tekstet på engelsk)

Kontakt #

Du finner kontaktskjema for brukerstøtte på NTNU Hjelp

Se også #

1 Vedlegg
2438 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)