Målgruppe: Studenter
Tagger: ie tilleggsprofil

IKT i helse retter oppmerksomheten mot bruk av IKT for å hente inn, overføre, bearbeide og anvende helserelatert informasjon med betydning for helsen til enkeltmennesket eller befolkningen. Våre samfunn erfarer økende alder i populasjonen med derav følgende konsekvenser mhp sykdomsbildet og enkeltindividets daglige mestring av hverdagen. I det store bildet skaper dette betydelige ressursmessige utfordringer for helsevesenet. Teknologiløsninger blir stadig viktigere for å håndtere og avhjelpe behovene og folkets forventninger til helse- og omsorgstjenester.

Innenfor rammen av tilleggsprofilen vil det bli invitert til ett tematisk møte pr semester med presentasjon av relevante prosjekter med eksterne og interne foredragsholdere.

Målsettingen med tilleggsprofilen IKT i helse er å gi deg muligheten til å velge en faglig sammensetning bestående av tre valgbare emner for å vektlegge en samfunnsnyttig anvendelse av dine teknologikunnskaper. De tre emnene som skal velges, vil bestå av to komplementære emner (K-emner) og ett ingeniøremne fra et annet studieprogram enn ditt eget. Koordinator vil hjelpe til med å foreslå K-emner og ingeniøremne. Valgt emnesammensetning skal godkjennes av IE-fakultetet.

IKT faget spenner over et bredt felt; - overfor aktuelle anvendelser rettet mot helseområdet er f.eks følgende eksempler relevante:  sensorer, kommunikasjon, databehandling, kontrollsystemer, beslutningsstøtte, sikkerhet, etc. Disse fagområdene danner grunnlaget for de fire temaer som vi foreslår innen IKT i helse:

 • Biomedisinske sensorsystemer
 • Biologiske reguleringssystemer
 • Informasjonssystemer for helsedata
 • Analysemetoder for helsedata

Merk at det også er mulig å finne andre tema som samsvarer med den overordnete målsettingen. Har du en konkret idé eller forslag til tema, så ta gjerne kontakt med koordinator for å få diskutert muligheten.

Nedenfor finnes en liste over aktuelle K-emner. Koordinator vil kunne hjelpe med å foreslå ingeniøremner og sette sammen en egnet fagpakke som så godkjennes av fakultetet.  

Koordinator for tilleggsprofilen er Reinold Ellingsen. Spørsmål om valg av emner for de ulike foreslåtte temaer, eller forslag på nye varianter eller retninger innenfor IKT i helse, kan gjerne fremmes via e-post til koordinator.

Liste av relevante K-emner for 2019/2020 (velg 2 emner):

 • (K) MFEL3010 Medicine for Students of Natural Sciences and Technology (Medisin for realfag - og teknologistudenter)
 • (K) FI3107 Biotechnology and Ethics (Bioteknologi og etikk)
 • (K) SOS2019 Our Social Reality (Vår sosiale virkelighet)
 • (K) FI5206 Technology for a Good Society (Technology for a Good Society)
 • (K) TIØ4120 Operations Research, Introduction (Operasjonsanalyse, grunnkurs)
 • (K) SOS2017 Safety and Organization (Sikkerhet og organisasjon)
 • (K) TIØ4201 Risk Governance (Risikohåndtering)
 • (K) FI5205 Corporate Responsibility end Ethics
 • (K) TPK5100 Project Planning and Control (Prosjektplanlegging og styring)
 • (K) TTM4185 Security and robustness in ICT systems (Sikkerhet og robusthet i IKT-systemer)
 • (K) FI3107 Biotetechnology and Ethics (Bioteknologi og etikk)
 • (K) TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskaplige studenter

Noen aktuelle ingeniøremner (velg 1 emne):

Merk at flere av disse emnene har både påkrevde og anbefalte forkunnskaper. Se emnesidene for mer informasjon.

0 Vedlegg
3368 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)