Horisont 2020

Horisont 2020 - eksterne konsulenter

Ekstern konsulentbistand til gjennomlesning og kommentarer på søknadsideer og utkast til søknader. Få hjelp til søknaden din fra svært erfarne rådgivere som har spesialisert seg på å veilede søkere til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. 

English version: Horizon 2020 - external consultants

Se også: Horisont 2020

Ser du etter noe annet? Temaside om forskningsmidler | sider merket med støtte

Bestille rådgivning #

  • Kontakt din EU rådgiver som vil hjelpe deg med å bestille bistand fra konsulentene. 
  • EU Prosjekter hvor NTNU skal søke som koordinator vil bli prioritert. 
  • NTNU sentralt betaler i utgangspunktet disse kostnadene så lenge tjenestene er innenfor rammeavtalen. Tjenester ut over dette dekkes av egne ressurser eller du kan søke om det i PES-søknaden. 

Konsulenter #

For å øke deltakelsen i Horisont 2020, har NTNU inngått kontrakt om konsulenttjenester med:

EMG (Europe Media Group) for kurs i «H2020 for nybegynnere» og «Skriving av H2020-søknader». Kursene går hvert semester og annonseres på Innsida.

For idéutvikling og review av utkast til søknader har vi to valg:

a) PNO Consultants, et stort nederlandsk konsulentbyrå med mange konsulenter med en bred variasjon av kompetanse, og 

b) Trend2000 v/Peter Sheard i England, en meget erfaren, dyktig og kritisk konsulent.

For kurs, workshops og review av utkast til søknader rettet spesielt mot ERC, har vi:

a) Yellow Research v/Mette Skraastad i Nederland, en meget erfaren, dyktig og kritisk konsulent, og

b) Trend2000 v/Peter Sheard for review av utkast til søknader.

Kontakt #

Ta alltid kontakt med ditt fakultets EU rådgiver for bestilling av ekstern konsulenttjeneste innen idéutvikling eller review av utkast til søknad. Disse tjenestene er en begrenset ressurs, og søkere som planlegger å koordinere søknader vil bli prioritert.

0 Vedlegg
6546 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)