Hvem kontakter jeg

HR-medarbeidere

HR- og HMS-avdelingen

AD - Fakultet for arkitektur og design

HF - Humanistisk fakultet

IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

IV - Fakultet for ingeniørvitenskap

MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap

NV - Fakultet for naturvitenskap

SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

ØK - Fakultet for økonomi

NTNU Vitenskapsmuseet

Universitetsbiblioteket

BIBSYS

 

HR- og HMS-avdelingen

HR-medarbeidere Faggruppe/team Arbeidsoppgaver
Bente Bakken Kompetanse- og ledelsesutvikling Kursadministrasjon
Svandis Benediktsdottir Strategi og arbeidsgiverfunksjon Likestillingsrådgiver
Gudveig Bersvendsen

Rekruttering og HR-støtte

Forvaltningsteamet

HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen (med et spesielt ansvar for Prorektor for Utdanning, Avdeling for utdanningskvalitet, Avdeling for studenttjenester, Avdeling for studieadministrasjonen, Universell og Universitetsbiblioteket) innen tilsetting, permisjoner, pensjon, rådgivning lov- og avtaleverk og andre HR-relaterte utviklingsoppgaver. Sekretær i Tilsettingsrådet i Fellesadministrasjonen.
Stine Bredesen

Rekruttering og HR-støtte

Forvaltningsteamet

HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen (med spesielt ansvar for administrasjonen på Gjøvik) innen tilsetting, permisjoner, pensjon, sykefraværsoppfølging, rådgivning lov- og avtaleverk og andre HR-relaterte utviklingsoppgaver.

Tilsetting og oppfølging av timelønte i Fellesadministrasjonen, med særskilt ansvar for utviklingsarbeid knyttet til timelønte.
Trine Dahl Rekruttering og HR-støtte  
Fredrik Berg Faugstadmo

Rekruttering og HR-støtte, Gruppeleder

Forvaltningsteamet

HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen innen rekruttering, tilsetting, permisjoner, ferie, oppfølging av sykemeldte, pensjoner, lov- og avtaleverk og andre HR-relaterte utviklingsoppgaver.
Eirik Granaas Kompetanse- og ledelsesutvikling Opplæringskontoret for lærlinger/lærekandidater ved NTNU, faglige ledere/instruktører, læringsarenaer, intern/ekstern kontakt.
Rune Haugen

Rekruttering og HR-støtte

Fraværstjenesten

Saksbehandling, rådgiving og kompetanseheving innenfor fagfeltene sykefravær og ferie.
Heidi Helle Strategi og arbeidsgiverfunksjon Lov, avtaleverk og politikk, rådgivning og saksutredning innenfor organisasjons- og personalområdet, tjenestemannsrett, særavtaler og lønnsforhandlinger
Arne Kristian Hestnes Avdelingsleder HR- og HMS-avdelingen Avdelingsledelse, medbestemmelse, ekstern kontakt, strategi og utvikling
Marte Daae-Qvale Holmemo Strategi og arbeidsgiverfunksjon Strategisk utviklingsarbeid, organisasjon og HR. Utviklingsprosesser, prosjektarbeid, analyse. Digitalisering og omstilling
Maiken Hoskelsen Strategi og arbeidsgiverfunksjon Utredningsarbeid innen HR-området.
Tore Hugubakken Kompetanse- og ledelsesutvikling  
Iuliana Hussein Mobilitet og internasjonalisering NIRS. Internasjonal mobilitet, Boligpolicy for utenlandske forskere, Utvikling og implementering av "To karriere" tjenester, Organisering av kurs og seminarer for utenlandske forskere, Organisering av sosiale aktiviteter for utenlandske forskere
Tonje Fiskaa Håvak

Rekruttering og HR-støtte

Fraværstjenesten

Foreldrepermisjon
Ole Kristian Indergård Rekruttering og HR-støtte  
Stuart King Mobilitet og internasjonalisering NIRS. Boligformidling
Monica Landrø

Rekruttering og HR-støtte

Rekrutteringsteamet

Rekruttering av ledere og teknisk-/administrative stillinger. Sekretær/saksbehandling - tilsettingsråd for teknisk/administrative stillinger. Personlighetstesting og rekruttering. Diverse personalforvaltning og lederstøtte.
Anne Lise Stenvik Larsen

Rekruttering og HR-støtte

Rekrutteringsteamet

Rekruttering og HR-støtte til ledere i Fellesadministrasjonen. HR-relaterte utviklingsoppgaver knyttet til rekruttering.
John Kenneth Ludvigsen

Rekruttering og HR-støtte

Fraværstjenesten

Foreldrepermisjon
Mona Brattbakk Lund

Rekruttering og HR-støtte

Fraværstjenesten

Saksbehandling, rådgiving og kompetanseheving innenfor fagfeltene sykefravær og ferie
Marit Martinsen Kompetanse- og ledelsesutvikling Koordinering og opplæring i fusjonen.

Marte Mostervik

Kompetanse- og ledelsesutvikling Lederutvikling
Per David Nielsen Rekruttering og HR-støtte  
Katrine Rennan Rekruttering og HR-støtte  
Kari Rueslåtten

Kompetanse- og ledelsesutvikling 

Gruppeleder

Lederutvikling, HR-utvikling, prosess-støtte, aksjonsorientering

Margareth Sagen

Rekruttering og HR-støtte

Forvaltningsteamet

HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen (med et spesielt ansvar for Organisasjonsdirektørens stab, Universitetsavisa, HR- og HMS-avdelingen, Administrasjonstjenester, IT-avdelingen og Kommunikasjonsavdelingen) innen tilsetting, permisjoner, pensjon, rådgivning lov- og avtaleverk og andre HR-relaterte utviklingsoppgaver.

Linda Bjørk Sigurdardottir Mobilitet og internasjonalisering NIRS. Internasjonal mobilitet, forskningstermin
Wenche Sjøhagen

Rekruttering og HR-støtte

Forvaltningsteamet

HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen innen tilsetting, permisjoner, ferie, oppfølging av sykemeldte, pensjoner, lov- og avtaleverk og andre HR-relaterte utviklingsoppgaver.
Arve Skjærvø

Strategi og arbeidsgiverfunksjon, Gruppeleder

Personal- og arbeidsledelse. Rådgivning og saksutredning innenfor organisasjons- og personalområdet, tjenestemannsrett, særavtaler og interne rutiner og retningslinjer
Gunhild Marie Standal

Rekruttering og HR-støtte

Rekrutteringsteamet

Rekruttering og HR-støtte til ledere i fellesadministrasjonen. HR-relaterte utviklingsoppgaver. Sekretær for Fellesstyret for NTNUs stiftelser

Brit Stolsmo

Lov, avtaleverk og politikk Personalforvaltning, drift og oppfølging av tillitsvalgsystemet

Edith Marlene Søndre

Strategi og arbeidsgiverfunksjon HR- og HMS-informasjon på Innsida og eksternweb. Kommunikasjonsansvarlig for avdelingen.
Wenche Thomassen

Rekruttering og HR-støtte

Fraværstjenesten

Saksbehandling, rådgiving og kompetanseheving innenfor fagfeltene sykefravær og ferie
Cathrine Tørum Strategi og arbeidsgiverfunksjon  
Erlend Tronstad Kompetanse- og ledelsesutvikling E-læring, opplæring, informasjonsutvikling og kompetanseutvikling.

Didrik Tårnesvik

Strategi og arbeidsgiverfunksjon Juridisk rådgivning og saksutredning innen organisasjons- og personalområdet, arbeidsmiljø (herunder konflikthåndtering), tjenestemannsrett, særavtaler, retningslinjer mv.
Kathrine Vangen Mobilitet og internasjonalisering NIRS. Internasjonal forskermobilitet, utreisepolitikk, Euraxess kontakt
Kari Vedde Strategi og arbeidsgiverfunksjon  
Oddvar Åmot Strategi og arbeidsgiverfunksjon HR-system, statistikk og analyse
Merethe Fjørtoft Åsenhus Rekruttering og HR-støtte  
Nathalie Brovold Rekruttering og HR-støtte  
Kari Skarholt Kompetanse- og ledelsesutvikling  

Fakultet for arkitektur og design

Det humanistiske fakultet

HR-medarbeidere Arbeidsoppgaver
Espen Eiken Seksjonssjef HR og HMS seksjonen
Hege Kissten

Kontaktperson for Institutt for historiske studier og Institutt for musikk

 • Rekruttering og opprykk
 • Ferie, permisjon, oppsigelser, pensjon
 • Arbeidsavtaler, lønn, MinTid
Hege Tverå Nilsson

Kontaktperson for Institutt for språk og litteratur og Institutt for tverrfaglige kulturstudier

 • Rekruttering og opprykk
 • Ferie, permisjon, oppsigelser, pensjon
 • Arbeidsavtaler, lønn, MinTid
Åse Marit Skarholt

Kontaktperson for Institutt for filosofi og religionsvitenskap og Institutt for kunst- og medievitenskap

 • Rekruttering og opprykk
 • Ferie, permisjon, oppsigelser, pensjon
 • Arbeidsavtaler, lønn, MinTid
Karin Margrethe Hansen
 • HMS koordinator
 • Arbeidsmiljø
 • Beredskap
 • Inkluderende arbeidsliv (IA), sykefravær og oppfølging 
  Rådgiver

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

HR-medarbeidere Arbeidsoppgaver
Cathrine Haugan Grønvik Seksjonssjef
Åse Vibeke Belsvik
 • Tilsetting av studentassistenter
 • Fast og variabel lønn
Anne Kristin Bratseth
 • Ansettelser
 • Fast lønn
 • HMS-koordinator
 • HR-kontakt: IDI
Wenche Myklebust Olsen
 • Ansettelser
 • Fast lønn
 • HR-kontakt: IMF, ITK
 • Opprykk

Signe Johanne Talukder

 • Ansettelser
 • Fast lønn
 • HR-kontakt:  IIK, IEL

Oddrun Husby

 • Ansettelser
 • Fast lønn
 • HR-kontakt: IAL, IES, IIR

Fakultet for ingeniørvitenskap

HR-medarbeidere Arbeidsoppgaver

Eva Terese Voldhagen

Seksjonssjef

Vivian Sekkenes
 

 • Lederstøtte
 • Utviklings- og prosjektarbeid
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Pensjon og SPK

Thomas Bendik Hagen
 

 • Lederstøtte
 • Lønnsforhandlinger
 • Utviklings- og prosjektarbeid innen HR
 • Pensjon og SPK
 • Inkluderende arbeidsliv

Frode Thuv Knudsen

 • Rekruttering til teknisk-administrative stillinger og faste vitenskapelige stillinger
 • Rekruttering lederstillinger
 • Rådgiver i tilsettingsprosesser

Vera Herfjord

 • Tilsetting og forlengelse i rekrutterings- og forskerstillinger
 • Adgangskontroll Geologen
 • Administrative oppgaver knyttet til jubileum, avganger etc.

Anne Kvanum Skoglund 
 

 • Fastlønn
 • Permisjoner
 • Ferie
 • Lønn og forskudd
 • Jubileum
 • Adgangskontroll og nøkkeladministrasjon
 • Tidsregistrering MinTid

Greta Engvik Bjarnøe
 

 • Postfordeler i ePhorte
 • Lønn til studentassistenter
 • Utlysning av studentassistent-stillinger
 • Oppnevning av sensorer

 Kari Salberg Vitsø

 • Tilsetting i faste og midlertidige vitenskapelige stillinger og rekrutteringsstillinger
 • Rådgiver på regelverk
 • Koordinator for ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger
 • Opprykk til professor
 • Avskjed i nåde
Roar Eriksen HMS-rådgiver
   

Fakultet for medisin og helsevitenskap

HR-medarbeidere Lokal enhet Arbeidsoppgaver
Geir Kristiansen Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • HMS-koordinator for ISM.
 • Overordnet ansvar for instituttets infrastruktur og areal og forvaltning av dette tilpasset organisasjonsaktivitet.

Imrana Kreso (permisjon)

 

Karoline Olsvik Rangø (vikar)

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Bistand og tilrettelegging til HR ved ansettelse, mottak og avvikling av arbeidsforhold.
 • Bistand med infrastruktur og tilrettelegging, bestilling av varer og ansvarlig for utstyr.
Nina Sandberg Institutt for klinisk og molekylær medisin
 • Lederstøtte bemanningsplanlegging, utredning, dokumentasjon og kvalitetssikring.
 • Administrativt ansvarlig for instituttets del av HR-prosesser knyttet til rekruttering, mottak og integrering av medarbeidere, forlengelser og avtaler.
 • Administrativt ansvarlig for drift og forvaltning av ph.d. ved IKOM.
Elisabeth Myrvang Institutt for klinisk og molekylær medisin
 • HR-oppgaver ved instituttet.
Vebjørn Andreassen Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
 • Utvikle og forvalte virksomhetsstyringsindikatorer innenfor eget fagområde primært knyttet til forvaltning av strategisk stillingsplan og stillingsregnskap.
 • Rådgivning til instituttets ledelse, prosjektledere og ansatte innen HR-feltet.
 • Ansvar for instituttets del av HR-prosesser på rekruttering, mottak og integrering (onboarding) av medarbeidere på instituttet.
 • I samarbeid med relevante aktører sørge for sømløse HR-prosesser rundt instituttets ph.d.-kandidater og studenter.

Julie Hoff 

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
 • Lederstøtte ved bemanningsplanlegging basert på enhetens strategi.
 • Onboarding og oppfølging av nyansatte.
 • Førstelinje spørsmål fra ansatte og ledere innenfor HR-området.
 • Kontaktpunkt for HR-seksjonen.
Toril Havn Sæther Institutt for psykisk helse
 • Lederstøtte ved bemanningsplanlegging basert på enhetens strategi.
 • Onboarding og oppfølging av nyansatte.
 • Førstelinje spørsmål fra ansatte og ledere innenfor HR-området.
 • Kontaktpunkt for HR-seksjonen.
Yngve Lorentzen MH Fakultetsadministrasjon
 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (vit).
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverket knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Hanne Mattson MH Fakultetsadministrasjon
 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (vit).
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverket knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Ingunn Wasland Pettersen MH Fakultetsadministrasjon
 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (vit).
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverket knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Nina Marie Hoseth MH Fakultetsadministrasjon
 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (vit).
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverket knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Mariann Hansen MH Fakultetsadministrasjon
 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (TAU).
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverket knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Marta Aandahl MH Fakultetsadministrasjon
 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (TAU).
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverket knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Gøril Madsø Halvorsen MH Fakultetsadministrasjon
 • Gruppeleder rekruttering.
 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (TAU).
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverket knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Helene Magnussen Hovland (vikar)  MH Fakultetsadministrasjon
 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (TAU).
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverket knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Debra Page (vikar)  MH Fakultetsadministrasjon
 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser (TAU).
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverket knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Anne Jønland MH Fakultetsadministrasjon
 • Personalforvaltning og lønn. Lederstøtte ved sykefraværsoppfølging.
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Ellen Fjellheim Opland MH Fakultetsadministrasjon
 • Gruppeleder personalforvaltning.
 • Personalforvaltning og lønn.
 • Lederstøtte ved sykefraværsoppfølging.
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Berit Bjørnbeth MH Fakultetsadministrasjon
 • Personalforvaltning og lønn.
 • Lederstøtte ved sykefraværsoppfølging.
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Kjell Bodvar Sætre  MH Fakultetsadministrasjon 
 • Personalforvaltning og lønn.
 • Lederstøtte ved sykefraværsoppfølging.
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Linda Krokum MH Fakultetsadministrasjon
 • Personalforvaltning og lønn.
 • Lederstøtte ved sykefraværsoppfølging.
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Ingvild Nilsdatter Fuglem MH Fakultetsadministrasjon
 • Personalforvaltning og lønn.
 • Lederstøtte ved sykefraværsoppfølging.
 • Lederstøtte ved spørsmål rundt arbeidsmiljø og organisasjonskultur.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Brit Flatvad MH Fakultetsadministrasjon
 • Opprykkssaker.
 • Kombinerte stillinger.
 • Stillingsdatabase.
 • Forskningstermin.
 • Kompetanse- og rutineutvikling.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HR-området.
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser.
 • Organisasjonsutvikling.
Ingvild Hammer MH Fakultetsadministrasjon
 • HMS-koordinator for fakultetet.
 • Koordinering av fakultetets HMS-nettverk.
 • Rådgivning til ledere og ansatte innenfor HMS-området.
 • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike prosesser.
 • Stoffkartotek.
 • Beredskap og krisehåndtering.
Albert Adriaan Verhagen MH Fakultetsadministrasjon
 • HR & HMS-sjef

Fakultet for naturvitenskap

HR-medarbeidere

Lokal enhet

Arbeidsoppgaver                                                                                 

Liv-Mari Granum


 

Institutt for biologi (IBI)

 

Cecilie Skagfjord
 

Institutt for bioteknologi og matvitenskap (IBT)

Institutt for kjemi (IKJ)

 

 
 
Institutt for fysikk (IFY)

 

Silje Storsan Ustad 
 
Institutt for
kjemisk prosessteknologi (IKP)
                    

 

Hilde Martinsen Nordø
 
Institutt for materialteknologi

 

Oddny Sagmo Institutt for bioingeniørfag (IBF)

Sentral HR for NV-fakultetet
 
Gerd Flataas Sentral HR for NV-fakultetet  
Trude Ringseth Sentral HR for NV-fakultetet

 

 

Tom Helmersen Sentral HR for NV-fakultetet
HR/HMS-seksjonssjef

Strategisk HR og HMS, organisasjonsutvikling, faglig leder for HR og HMS for fakultetet, lønnsforhandlinger, personalsaker

 

Lokale HR-medarbeidere hjelper deg med permisjon, fødselspermisjon, velferdspermisjon, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, oppfølging av sykefravær, hjelp til HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferieoppfølging, pensjonsoppfølging, senioroppfølging, ansette stipendiater og post.doc, egeninitiert avslutning av ansettelsesforhold.

Sentrale HR-medarbeidere: oppsigelse, faste ansettelser, midlertidig ansettelser med unntak av stipendiater og post.doc, rekrutteringsprosesser, BIA/NAV oppfølging, karriereveiledning og kompetanseutvikling, konflikthåndtering og vanskelige samtaler, organisasjonsutvikling og endring, lønnsjusteringer og forhandlinger.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

HR-medarbeidere

Arbeidsoppgaver

Tone Aune

Seksjonssjef HR

Tove Rønsberg

Stedfortreder for seksjonssjef, rekruttering, strategisk HR, HMS-koordinator, IA-arbeid og kontaktperson overfor NAV

Lise Sørgård

Fast lønn, sykemeldinger, permisjoner og arbeidsavtaler

Merete Thorsvik

Strategisk HR, organisasjonsutvikling

Randi Wirum

Jurist, HR-rådgiver

Brith-Eli Åsland

Rekruttering, strategisk HR,  lønns- og personalpolitikk, organisasjonsutvikling, HMS-koordinator, IA-arbeid, oppfølging av sykemeldte
Trond Erlid Rekruttering, forskningstermin, opprykk, kontaktperson for Institutt for sosialt arbeid
Aaste Line Strand Rekruttering, strategisk HR, kontaktperson for  Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi, fast lønn, sykemeldinger, permisjoner og arbeidsavtaler

Astrid Irene Øie

Rekruttering, forskningstermin, opprykk, kontaktperson for Fakultetsadministrasjonen
Marianne Gomo Rekruttering,strategisk HR, kontaktperson for Institutt for lærerutdanning
Sissel Sæther Rekruttering, strategisk HR, kontaktperson for Institutt for pedagogikk og livslang læring  og Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Erik Lunde Rekruttering, strategisk HR, organisasjonsutvikling, kontaktperson for Institutt for psykologi

Fakultet for økonomi

HR-medarbeidere                 Arbeidsoppgaver                                                                              
Svein Olav Antonsen   HMS-koordinator, kontaktperson for sykemeldinger, IA, pensjon, tilsettingsråd/-utvalg, beredskapsplaner og verneombud
Reidun Engstad Gjerde LOSAM, Kontaktperson for Institutt for samfunnsøkonomi og fakultetsadminisitrasjonen
Oddny Lyngvær Kontaktperson for Institutt for internasjonal forretningsdrift og NTNU Handelshøyskolen
Merethe Fjørtoft Åsenhus Prosessforbedring: rekruttering av vitenskapelige ansatte, (kontaktperson for Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse)
Hilde Selli Egelie Kontaktperson for Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

NTNU Vitenskapsmuseet

HR-medarbeidere

Arbeidsoppgaver

Christen Torvik

Gruppeleder. Generell personalforvaltning, rekruttering, fastlønn, IA-kontakt, oppfølging av sykmeldte, sekretær for LOSAM, konflikthåndtering/vanskelige personalsaker, opprykk, lønnsjusteringer og forhandlinger, seniorpolitikk, oppsigelser.

Renate Lillian Johansen

Generell personalforvaltning, rekruttering, fastlønn, utenlandske arbeidstakere, boligkontakt, arbeidsmarkedstiltak, 50- og 60-års jubilanter.

Universitetsbiblioteket

HR-medarbeidere

Arbeidsoppgaver

Janne Beate Gjengaard

 
0 Vedlegg
39671 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)