English version – HEAT2

Programinformasjon #

HEAT2 er et PC-program for todimensjonal flyktig og stabil varmeoverføring. Programmet er sammen med den tredimensjonale versjonen HEAT3. Programmet er validert mot standarden EN ISO 10211 og EN ISO 10077-2.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Gratis demoversjon.

Benyttes av IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om HEAT2 hos Blocon


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
463 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)