Håndtering av asbestholdig materiale

Formål, omfang og ansvar #

Retningslinjens formål er å sikre at personer som oppholder seg i NTNUs bygninger ikke blir utsatt for asbeststøv. Den omfatter alle medarbeidere i Campusservice.

Alle medarbeidere i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Ved mistanke om eller påvisning av asbestholdig materiale #

  • Arbeid skal umiddelbart stanses/ikke påbegynnes
  • Fagleder VVS skal varsles

Håndtering av asbestholdig materiale #

  • Fagleder skal varsle saneringsfirma for prøvetaking. Lenke til rammeavtale.
  • Asbest skal saneres av virksomhet som har tillatelse av Arbeidstilsynet
  • Dersom det ikke innebærer noen fare for at asbeststøv kan frigjøres, skal området merkes

Ved mistanke om eller eksponering av asbest #

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Nummer: D10

Dato: 10.09.2012

Erstatter: 22.10.2010

Godkjent: Driftssjef

1 Vedlegg
7434 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)