Håndtere utfordrende veiledningssituasjoner

Anbefalt rutine ved utfordrende og truende veiledningssituasjoner.

English version - Managing challenging counselling situations

Akutt hjelp - telefonnummer og beredskap

Vold og trusler om vold #

 • Hvis du er alene, trekk deg ut av situasjonen
 • Meld alltid fra til nærmeste leder eller stedfortreder
 • Vurder behov for å stenge lokaler for å verne andre
 • Hvis truslene ikke gjelder en selv, må den/de som truslene gjelder varsles
 • Ved vold eller alvorlige trusler skal politiet alltid kontaktes

Kontakt politi: 112

Ved mindre alvorlige hendelser eller utagerende atferd anbefales det at du forlater kontoret, dersom student/ansatt ikke forlater kontoret. Kontakt din leder eller stedfortreder for å avklare videre håndtering.

Trusler på epost/telefon #

 • Epost: Ikke svar. Kontakt leder eller stedfortreder for å avklare videre håndtering
 • Telefon: Opptre rolig, kontakt leder eller stedfortreder for å avklare videre håndtering
 • Hvis truslene ikke gjelder deg selv, må den/de som truslene gjelder varsles

Selvmordsfare eller alvorlig sykdom #

Dersom student/ansatt sier hun/han skal ta eget liv, kontakt:

 • Fastlege, hvis kjent
  AAT (ambulant akutt team) ved St.Olavs hospital: 73 86 54 41
 • Legevakt: 116 117
 • Utenlandsk student uten ID-nummer: kontakt Gløshaugen legesenter: 73 59 32 80

Det skal gjøres avtale med relevant helsepersonell før student/ansatt forlater stedet. Dersom student/ansatt må følges til lege: Ikke kjør alene. Ta med kollega eller ta taxi sammen med student/ansatt. Student/ansatt skal overleveres lege.

Ved mistanke om annen alvorlig sykdom eller ulykker, kontakt:

 • Ambulanse/medisinsk nødtelefon: 113

Hjelpetjenester for studenter #

Studenten kan selv kontakte, eller få hjelp til å kontakte, følgende tjenester:

Hva gjør du som ansatt etter en utfordrende hendelse? #

 • Snakk alltid med din nærmeste leder etter at du har vært utsatt for en utfordrende hendelse. Leder har ansvar for praktisk oppfølging av deg som ansatt
 • Sørg for at hendelsen blir registrert i avvikssystemet
 • I tillegg kan du kontakte HMS-avdelingen for en utdypende samtale

Folder  #

Last ned folder med innholdet på denne siden. Folderen er satt opp med markeringer slik at den enkelt kan produseres av et trykkeri.

Kontakt #

Se også #

2 Vedlegg
14602 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)