Generelle lover og regler - studier

På denne siden finner du lover og regler om utdanning ved NTNU. Bruk høyre meny for å finne frem litt raskere.

Koronarelaterte rektorvedtak og forskrifter #

Under finner du en oversikt over rektorvedtak og midlertidige forskrifter i relasjon til koronaviruset. Oversikten oppdateres fortløpende.

Nasjonale bestemmelser #

Rektorvedtak og midlertidige forskrifter ved NTNU #

Midlertidige forskrifter

Ph.d.-utdanning (midlertidige bestemmelser)

Nasjonalt reglement #

Lov #

Forskrift #

Rundskriv #

Rammeplaner for høyere utdanning #

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. I studieplanene finner du en mer detaljert oversikt over innholdet i studieprogrammet. Rammeplaner for høyere utdanning fastsettes av Kunnskapsdepartementet. Rammeplanene er forskrifter til loven. På denne siden finner du alle rammeplaner som er gjeldende for studier innen høyere utdanning i dag, samt tidligere, ikke lenger gyldige rammeplaner.

For noen rammeplaner er det også utarbeidet tilhørende rundskriv. Rundskrivene er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av forskrifter.  Du finner dem direkte under den forskriften/de forskriftene de gjelder for. For enkelte av lærerutdanningene har Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for lærerutdanning utarbeidet nasjonale retningslinjer.

Reglement ved NTNU #

NTNUs studieforskrift #

Utfyllende regler til studieforskriften #

Opptak ved NTNU #

Andre bestemmelser ved NTNU #

Eksamensreglement #

NTNUs klagenemnd #

Klagenemnda behandler klagesaker for studenter.
Mer informasjon om klagesaker for studentene (enkeltvedtak, sensur, formelle feil m.m.)

Forskrift doktorgradsutdanning (ph.d.) #

English translations #

Kontakt / contact #

seniorrådgivere Anne Marie Snekvik /Kjersti Møller

Studenthenvendelser: kontakt din studieveileder

Sist oppdatert: 06.07.2021

63 Vedlegg
165777 Visninger