Generelle lover og regler - studier

På denne siden finner du lover og regler om utdanning ved NTNU. Bruk høyre meny for å finne frem litt raskere.

Koronarelaterte rektorvedtak og forskrifter #

Her finner du en oversikt over rektorvedtak og midlertidige forskrifter i relasjon til koronaviruset. Oversikten oppdateres fortløpende.

Nasjonale bestemmelser #

Rektorvedtak og midlertidige forskrifter ved NTNU #

Midlertidige forskrifter

Rammeplanstyrte utdanninger (midlertidige bestemmelser)

Ph.d.-utdanning (midlertidige bestemmelser)

Nasjonalt reglement #

Lov #

Forskrift #

Rundskriv #

Rammeplaner for høyere utdanning #

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. I studieplanene finner du en mer detaljert oversikt over innholdet i studieprogrammet.

Rammeplaner for høyere utdanning fastsettes av Kunnskapsdepartementet. Rammeplanene er forskrifter til loven. På denne siden finner du alle rammeplaner som er gjeldende for studier innen høyere utdanning i dag, samt tidligere, ikke lenger gyldige rammeplaner.

Når det kommer en ny rammeplan for en utdanning, vil den gamle være gyldig i en viss periode, dette er for at personer som er i utdanningsløp skal kunne fullføre det løpet de har startet på.  Det vil derfor være overlapping av gyldighetsperiodene til noen gyldige rammeplaner for samme utdanning. Gyldigheten til foregående rammeplan er beskrevet i siste paragraf i den etterfølgende. Rammeplanene er listet opp per utdanningstype. Først grunnutdanningene, deretter videreutdanninger som det finnes rammeplaner for.

For noen rammeplaner er det også utarbeidet tilhørende rundskriv. Rundskrivene er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av forskrifter.  Du finner dem direkte under den forskriften/de forskriftene de gjelder for.

For noen av lærerutdanningene har Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for lærerutdanning utarbeidet nasjonale retningslinjer.

Reglement ved NTNU #

NTNUs studieforskrift #

Utfyllende regler til studieforskriften #

Opptak ved NTNU #

Andre bestemmelser ved NTNU #

Eksamensreglement #

IT-relatert informasjon #

NTNUs klagenemnd #

Klagenemnda behandler klagesaker for studenter.
Mer informasjon om klagesaker for studentene (enkeltvedtak, sensur, formelle feil m.m.)

Forskrift doktorgradsutdanning (ph.d.) #

English translations #

Opphevede studie- og eksamensforskrifter  #

Med henvisning til NTNUs studieforskrift § 8-2 om overgangsbestemmelser, finner du her de relevante opphevede studie- og eksamensforskriftene: 

Kontakt / contact #

seniorrådgivere Anne Marie Snekvik /Kjersti Møller

Studenthenvendelser: kontakt din studieveileder

Sist oppdatert: 02.03.2020

60 Vedlegg
156738 Visninger
Gjennomsnitt (11 Stemmer)