Generelle lover og regler - studier

På denne siden finner du lover og regler om studier ved NTNU.

Nasjonalt reglement #

Rammeplaner for høyere utdanning #

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. Under finner du rammeplanene som gjelder utdanningene ved NTNU.

NTNUs reglement #

NTNUs studieforskrift #

Overgangsbestemmelser til studieforskriften #

Utfyllende regler til studieforskriften #

Andre bestemmelser #

Opphevede opptaksforskrifter #

Jf. NTNUs opptaksforskrift §45

Eksamensreglement #

IT-relatert informasjon #

NTNUs klagenemnd #

Klagenemnda behandler klagesaker for studenter.
Mer informasjon om klagebehandling, klage på sensurvedtak og gjennomføring av eksamen

Varsling av kritikkverdige forhold #

Om varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold ved NTNU

Opphevede studie- og eksamensforskrifter #

Jfr. NTNUs studieforskrift §8-2:

English translations #

Kontakt / contact #

Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik, seniorrådgiver Kjersti Møller 

17 Vedlegg
77220 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)