Generelle lover og regler - studier

På denne siden finner du lover og regler om studier ved NTNU. Bruk høyre meny for å finne frem litt raskere.

Nasjonalt reglement #

Lov #

Forskrift #

Rundskriv #

Rammeplaner for høyere utdanning #

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger. I studieplanene finner du en mer detaljert oversikt over innholdet i studieprogrammet. Under finner du rammeplanene som gjelder utdanningene ved NTNU. 

Lærerutdanning

Helse- og sosialfagutdanninger

Høsten 2017 startet arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt grunnutdanning i helse- og sosialfag. I første omgang gjelder dette de åtte utdanningene som i dag har rammeplaner: barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning. Les mer om RETHOS her.

Ingeniørutdanning

Annet

Videreutdanning (helse- og sosialfag)

Reglement ved NTNU #

NTNUs studieforskrift #

Utfyllende regler til studieforskriften #

Opptak ved NTNU #

Andre bestemmelser ved NTNU #

Eksamensreglement #

IT-relatert informasjon #

NTNUs klagenemnd #

Klagenemnda behandler klagesaker for studenter.
Mer informasjon om klagesaker for studentene (enkeltvedtak, sensur, formelle feil m.m.)

Opphevede studie-, opptaks- og eksamensforskrifter #

English translations #

Kontakt / contact #

seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 
seniorrådgiver Kjersti Møller 

Studenthenvendelser: kontakt din studieveileder

Sist oppdatert: 03.06.2019

32 Vedlegg
117386 Visninger
Gjennomsnitt (10 Stemmer)