Programvareprodukter

Fortran-kompilator

English version - NAG Fortran compiler

Programinformasjon #

Om kompilatorene #

NAGs Fortran 95 (F95) -kompilator er en fullstendig implementasjon av  Fortran 95-standarden.7. Kompilatoren inneholder også det meste av  fra 2003-standarden og noe fra 2008-standarden.

NAG sine kompilatorer oversetter F95 koden til C-kode, og det er en C-kompilator som så oversetter programmet til et kjørbart program. Denne C-kompilatoren må være installert på maskina for Linux og Mac, mens en C-kompilator er inkludert i Windows-utgaven. 

NAG Fortran Builder er et Integrated Development Environment (IDE) for Windows-utgaven av NAG Fortran Compiler. C-kompilatoren som benyttes sammen med Windows kompilatoren er MinGW gcc.Denne C-kompilatoren er inkludert i NAG Fortran Builder.

For mer informasjon, se NAG Fortran Builder - NAG Fortran Compiler - MinGW. Minimalist GNU for Windows

For Windows, se Using the NAG Compiler with the NAG Fortran Library on Windows

Lisensinformasjon #

Sitelisens: Tilgjengelig for Windows, MacOS X and Linux.

Benyttes av noen fakultet ved NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Brukerhjelp #

Lenker #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Fortran-kompilator hos Numerical Algorithms Group


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
27178 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)