Fortran-kompilator

En Fortran-kompilator brukes til å kompilere kode skrevet i Fortran. Studenter og ansatte ved NTNU har tilgang til NAG Fortran Compiler for Linux, Mac og Windows.


English version - NAG Fortran compiler

Ser du etter noe annet?  Temaside om programvare for studenter og programvare for ansatte  | Temaside om IT-hjelp | Sider merket med programvare 


Last ned NAG Fortran Compiler #

 Gå til nedlastingsside

Programmet kan installeres på egne maskiner av både studenter og ansatte. Det er tilgjengelig for Windows, Mac og Linux.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Orakeltjenesten kan hjelpe studenter med installasjon av programmet. Ansatte må kontakte lokal IT-ansvarlig.

Om programmet #

Om kompilatorene #

NAGs Fortran 95 (F95) -kompilator er en fullstendig implementasjon av  Fortran 95-standarden.7. Kompilatoren inneholder også det meste av  fra 2003-standarden og noe fra 2008-standarden.

NAG sine kompilatorer oversetter F95 koden til C-kode, og det er en C-kompilator som så oversetter programmet til et kjørbart program. Denne C-kompilatoren må være installert på maskina for Linux og Mac, mens en C-kompilator er inkludert i Windows-utgaven. 

NAG Fortran Builder er et Integrated Development Environment (IDE) for Windows-utgaven av NAG Fortran Compiler. C-kompilatoren som benyttes sammen med Windows kompilatoren er MinGW gcc.Denne C-kompilatoren er inkludert i NAG Fortran Builder.

For mer informasjon, se NAG Fortran Builder - NAG Fortran Compiler - MinGW. Minimalist GNU for Windows

For Windows, se Using the NAG Compiler with the NAG Fortran Library on Windows

Brukerhjelp #

NAG har diverse videoer på YouTube - se  The Numerical Algorithms Group Channel

Det finnes også en video om Fortran Compiler

Lenker #

Produsentinformasjon #

Navn: Numerical Algorithms Group (NAG)

Epost: infodesk@nag.co.uk

Utgave #

Kompilatoren finnes for 32-bit og 64-bit Windows, Linux og Mac. Nyeste utgave er v. 6.1 for Windows  og Mac, og  v. 6.2 for Linux. 

0 Vedlegg
19963 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)