Formidling - doktorgrad

English version: Dissemination of research
Ser du etter noe annet? Temaside om doktorgrad | Temaside om formidling


Som ph.d.-kandidat skal du også bidra med formidling av forskningen din. Dette kan gjøres gjennom f.eks. publisering, deltakelse på konferanser og ved populærvitenskapelig formidling. Alle typer formidling bør registreres i Cristin, både vitenskapelig formidling og allmenn- og brukerrettet formidling.

Konferansedeltakelse #

Sammen med veilederne dine bør du se på hvilke konferanser som er aktuelle for deg. Du kan delta både med og uten eget innlegg. I begynnelsen kan det være greit å delta uten eget innlegg for å få en idé om hvordan det hele foregår, men du bør delta på noen konferanser med paper og/eller posterpresentasjon.

Konferansedeltakelse er en veldig fin måte å knytte kontakter på og få ut forskningen din. Ved å presentere din egen forskning kan du også få nyttige innspill som du kan bygge videre på når du kommer hjem.

Pass på at du alltid synliggjør din NTNU-tilknytning.

Populærvitenskapelig formidling #

Tips til deg som ønsker å formidle forskningen din.

Det finnes mange former for populærvitenskapelig formidling: Intervju, skrive artikler eller kronikker, foredrag m.m. Det kan variere hvor lett det er å formidle forskningen din, avhengig av forskningsprosjekt, vinkling og hva media og allmennheten er interessert i. Noen ganger kan journalister ta kontakt for å få uttalelser i en sak. Da går de gjerne gjennom sine egne nettverk eller via pressekontaktene. NTNU har en egen ekspertliste hvor journalister kan finne fagpersoner som er villig til å svare på spørsmål og gi kommentarer innenfor ulike fagområder. Her kan både faste vitenskapelige ansatte og stipendiater være oppført.

Dersom du har et tema som du ønsker å formidle enten fordi du har forskningsbasert kunnskap på et tema som debatteres i media eller fordi du har interessante funn du mener offentligheten har interesse av, kan det være litt vanskeligere å vite hvordan du skal nå ut.

Alle fakultetet har egne kommunikasjonsrådgivere som kan være behjelpelig i en slik prosess. Det samme gjelder NTNUs kommunikasjonsavdeling.

Det finnes noen faste formidlingsarenaer som kan være en fin måte å nå ut med forskningen din.

  • Forskningsdagene har en rekke aktiviteter som egner seg godt for ph.d.-kandidater som f.eks. Forsker Grand Prix, Forskningstorget og Forsker til lunsj.
  • Trondheim folkebibliotek arrangerer barneuniversitetet, der det holdes månedlige foredrag for barn i alderen 8-12.  
  • Gemini er NTNUs eget nettbaserte tidsskrift for stoff om forskning og nyskapning ved NTNU og Sintef. Gemini kan være et godt utgangspunkt for deg som ønsker å formidle forskningen din. De samarbeider bl.a. med forskning.no, Teknisk Ukeblad, Aftenposten Innsikt, NRK Viten m.m. og en stor andel av sakene til Gemini blir plukket opp av andre medier.
  • Universitetsbiblioteket er åpent for vitenskapelig ansatte som ønsker å formidle sin forskning gjennom lunsjforedrag, boklanseringer, utstillinger m.m.

Emne i vitenskapelig kommunikasjon #

HFEL8000 - Vitenskapelig kommunikasjon - publisering og allmennrettet formidling tilbys jevnlig for alle ph.d.-kandidater ved NTNU. Det er et tre studiepoengsemne som går over to samlinger à to dager. Det kan variere hvorvidt emnet kan inngå i den obligatoriske opplæringsdelen så dersom du ønsker det bør du undersøke det med ditt fakultet/institutt på forhånd. Emnet kan uansett være svært nyttig, spesielt for kandidater med en interesse for formidling.

Nyttige lenker #

Formidlingsstøtte ved Det medisinske fakultet

0 Vedlegg
8007 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)