Finansiering av utvekslingsopphold

(Videresendt fra Finansiering av utenlandsstudier)

Informasjon om stipend- og finansieringsordninger som kan være aktuelle for deg som skal reise på utveksling. 

English version - Financing for exchange studies

Temaside om utveksling.


Utvekslingsstipend administrert av NTNU #

Mange som reiser på utveksling vil få ett av stipendene som NTNU administrer: NTNU-, Erasmus- eller Nordplus-stipend.

  • Du trenger ikke søke på disse stipendene; du vil automatisk bli vurdert etter at du har sendt inn søknad om utveksling i Søknadsweb
  • Stipendet kommer i tillegg til finansieringen fra Lånekassen

Støtte fra Lånekassen #

Lånekassen har gode støtteordninger for finansiering av utveksling:

Andre stipend og legater #

Det finnes mange muligheter for å søke om ulike stipend og legater (pengegaver). Noen er geografisk betinget, andre er fagspesifikke, mens andre igjen er åpne for alle. Her er en oversikt over noen stipend som kan være aktuelle.

Finansiering av tilrettelegging #

Ved behov for tilrettelegging kan det gis ekstrastipend også under utenlandsopphold.

0 Vedlegg
67888 Visninger