Finansiering av utenlandsstudier

Informasjon om stipend- og finansieringsordninger fra Internasjonal seksjon, Lånekassen, legater, samt ekstrastipend for studenter som behøver tilrettelegging. English version - Financing for studies abroad.

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Stipend gjennom Internasjonal seksjon #

De aller fleste som reiser på utveksling vil få ett av stipendene som Internasjonal seksjon ved NTNU administrer: NTNU-, Erasmus-, Nordpluss- eller sponsorstipend.

  • Du trenger ikke søke på disse stipendene; du vil automatisk bli vurdert etter at du har sendt inn søknad om utveksling i Søknadsweb
  • Stipendet kommer i tillegg til finansieringen fra Lånekassen

Støtte fra Lånekassen #

Lånekassen har gode støtteordninger for finansiering av delstudier i utlandet. 

Andre stipend og legater #

Det finnes mange muligheter for å søke om ulike stipend og legater (pengegaver). Noen er geografisk betinget, andre er fagspesifikke, mens andre igjen er åpne for alle.  Internasjonal seksjon har også laget en oversikt over stipend som kan være aktuelle.

Finansiering av tilrettelegging #

Ved behov for tilrettelegging kan det gis ekstrastipend også under utenlandsopphold.

0 Vedlegg
27909 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)