Søknadshjelp for...

Finansiering av helseforskning

Her finner du ulike kilder til finansiering av helseforskning. 

Norske finansieringskilder #

Norske bidragsytere innen forskning og særskilte satsninger. 

Viktigste norske finansieringskilder #

Forskningsrådet – nasjonale midler #

  • BedreHelse - forskning og innovasjon er nyttig for at befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel, og for å redusere sosiale helseforskjeller
  • Behandling - bidra til at pasienten får god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele sykdomsforløpet via klinisk forskning
  • HELSEVEL - Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester
  • SYKEFRAVÆR
  • INFRASTRUKTUR – Nasjonal forskningsinfrastruktur
  • FRIPRO - Grunnforskning

Forskningsrådet - internasjonale midler #

NTNU – internasjonaliseringsmidler #

Andre norske finansieringskilder #

Finansiering av global helseforskning #

Nordiske finansieringskilder #

EU-finansiering #

Utlysninger rettet mot medisinsk forskning, informasjon om rutiner ved innsending av søknader, og når kontakte EU-rådgiver:

Andre midler knyttet til EU:

Amerikanske og Canadiske finansieringskilder #

Utlysninger fra amerikanske og canadiske finansieringskilder. 

USA #

Canada #

Finansieringskilder rettet mot bestemte land eller regioner #

USA #

Canada #

Kina #

India #

Japan #

Sør-Afrika #

Sør- og Mellom-Amerika #

Post doc. finansieringsmuligheter #

0 Vedlegg
7201 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)