Råd og utvalg ved HF

Fakultetsstyret ved HF

Styret er Det humanistiske fakultets (HFs) øverste organ og tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Styret har ansvaret for virksomheten ved fakultetet, at det drives innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt av departement og storting. Styret skal trekke opp strategiene, fastsette mål og resultatkrav og legge fram regnskap og forslag til budsjett. Det er styret som ansetter dekan.

Dekan er styrets sekretær og daglig leder ved HF.

Styret består av 11 medlemmer. Tre medlemmer representerer det vitenskapelige personalet, én representerer midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling og én representerer de teknisk-administrativt ansatte. Studentene har to representanter, mens fire kommer utenfra universitetet (eksterne representanter). Alle styrerepresentantene velges for en fireårsperiode, med unntak av representanten fra de midlertidig ansatte og de to studentene. Disse sitter i ett år.


HF fakultetsstyre sine medlemmer for perioden 01.08.2017 - 31. 07. 2021 #

Dekan: Professor Anne Kristine Børresen

Fra administrasjonen: 

Faste vitenskapelig ansatte #

Midlertidig vitenskapelig ansatte #

Faste og midlertidig teknisk/administrativt ansatte #

Eksterne medlemmer: #

Eksterne varamedlemmer: #

  • Marielle Christiansen, instituttleder, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
  • Hanna Mellemsether, seniorrådgiver forskning, Museene i Sør-Trøndelag
  • Amund Aarvelta, prosjektleder, Tynset studie- og høgskolesenter

Studentrepresentanter: #

1 Vedlegg
7460 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)