Råd og utvalg ved HF

Fakultetsstyret ved HF

Styret er Det humanistiske fakultets (HFs) øverste organ og tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Styret har ansvaret for virksomheten ved fakultetet, at det drives innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt av departement og storting. Styret skal trekke opp strategiene, fastsette mål og resultatkrav og legge fram regnskap og forslag til budsjett. Det er styret som ansetter dekan.

Dekan er styrets sekretær og daglig leder ved HF.

Styret består av 11 medlemmer. Tre medlemmer representerer det vitenskapelige personalet, én representerer midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling og én representerer de teknisk-administrativt ansatte. Studentene har to representanter, mens fire kommer utenfra universitetet (eksterne representanter). Alle styrerepresentantene velges for en fireårsperiode, med unntak av representanten fra de midlertidig ansatte og de to studentene. Disse sitter i ett år.


HF fakultetsstyre sine medlemmer for perioden 01.08.2017 - 31. 07. 2021 #

Dekan: Professor Anne Kristine Børresen

Fra administrasjonen: 

 • Administrativ leder John Kamsvåg
 • Sekretær i styret Unni Rohnes

Faste vitenskapelig ansatte #

 • Medlem: Professor Lasse Hodne, Institutt for kunst- og medievitenskap
 • Medlem: Førsteamanuensis Anne Dahl, Institutt for språk og litteratur
 • Medlem: Professor Gøril Thomassen Hammerstad, Institutt for språk og litteratur 
 • Vara: Førsteamanuensis Guro Korsnes Kristiansen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
 • Vara: Professor Kristian Steines, Institutt for historiske studier
 • Vara: Professor Ståle Rainer Strøm Finke, Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Midlertidig vitenskapelig ansatte #

 • Medlem: Postdoktor Marius Korsnes, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
 • Fra og med 01.08.2019 Postdoktor Deniz Akin
 • Vara: Stipendiat Christopher Messelt, Institutt forspråk og litteratur
 • Fra og med 01.08.2019 Postdoktor Govet Valkenburg

Faste og midlertidig teknisk/administrativt ansatte #

 • Medlem: Rådgiver Einar Walstad, Det humanistiske fakultet 
 • Vara: Seniorkonsulent Helene Norbeck, Institutt for språk og litteratur

Eksterne medlemmer: #

 • Professor Einar Lie, UiO (styreleder)
 • Professor Kjersti Fløttum, Institutt for fremmedspråk, UiB
 • Jo Stein Moen, leder for samfunnskontakt, SINTEF
 • Førsteamanuensis Randi Solheim, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Eksterne varamedlemmer: #

 • Trond Åm, daglig leder, Litteraturhuset i Trondheim
 • Marielle Christiansen, instituttleder, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
 • Hanne Mellemsether, seniorrådgiver forskning, Museene i Sør-Trøndelag
 • Amund Aarvelta, prosjektleder campus, Trondheim kommun

Studentrepresentanter: #

 • Sondre Rekdal f.o.m 01.07.2019
 • Gustav Hopen

1 Vedlegg
4420 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)