Fagforeninger

Informasjon om fagforeninger og verneombud ved NTNU. English version - Labour unions

Temaside Ny ved NTNU | Sider merket med fagforening

Fagforeningene ivaretar dine interesser og sikrer din medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Dette gjør de blant annet ved å:

  • Ta seg av medlemmenes interesser i sentrale og lokale lønnsoppgjør.
  • Utarbeide krav om nye avtaler.
  • Yte hjelp under arbeidskonflikter og liknende.
  • Representere medlemmene i forbindelse med tilsettinger.
  • Holde medlemmene informert om aktuelle lønns- og arbeidsspørsmål.

Fagforeninger ved NTNU #

Verneombud #

Verneombudene skal ivareta medarbeidernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Medbestemmelse #

Hovedavtalen i staten og NTNUs tilpasningsavtale regulerer samarbeidsgrunnlaget for reell medbestemmelse mellom arbeidsgiver og fagforeningene ved NTNU.

Annet #

0 Vedlegg
16036 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)