Følgeevaluering fusjon

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjennomfører en forskningsbasert følge-evaluering av fusjonsprosessen. Prosjektet skal pågå til våren 2019.

Den overordnede oppgaven for forskerne er å finne ut om målene som ble satt for NTNU-fusjonen blir nådd. 

Resultatene av følgeevalueringen presenteres på Strukturkonferansen 2019 i Trondheim 11.02.2019.

Rapporter: #

Se også:

Referansegruppe #

Prosjektleder #

Prosjektleder fra NIFU er Siri Brorstad Borlaug

Se også #

Notat om evalueringsindikatorer for følgeevalueringen av NTNU (pdf)

Kontakt #

Morten Størseth

4 Vedlegg
5010 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)