Evakueringsansvarligs brannansvar

Denne retningslinjen omfatter NTNU Trondheim.

Brannvern

Hovedarbeidsoppgaver #

 • Møte nødetatene ved brannarlarm
 • Gjennomføre årlige evakueringsøvelser
 • Gjennomføre brannvernrunder (egenkontroll) i bygget

Ved brann #

 • Gå til brannsentral og avles skadested
 • Ring 110 (113 ved personskade)
 • Ta på gul brannvest
 • Ta med sjekklister over områdeansvarlig
 • Motta informasjon fra områdeansvarlige
 • Møte og informere brannvesenets og politiets utrykningsleder
 • Ved kriser/ulykker, ring: 800 80 388
 • Være tilgjengelig for utrykningsledere

Etter brann #

 • Informer om årsak til brannalarm
 • Delta på evalueringsmøter
 • Meld HMS-avvik i NTNUs avvikssystem

Ved unødvendig brannalarm #

Evakueringsøvelse #

Avhold evalueringsmøte med linjeleder(e)/HMS-koordinatorer.

Brannkort #

 • Skriv ut brannkort og bruk som veiledning ved brann.

Ressurser NTNU Trondheim #

 • NTNUs beredskapstelefon: 800 80 388
 • Teknisk beredskap Driftsavdelingen: 918 97 335
 • NTNUs vektertjeneste etter arbeidstid: 918 97 373

Kontakt #

4 Vedlegg
19262 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)