Elektrisk anlegg og utstyr

Installasjon, service, drift og vedlikehold av elektriske anlegg og brann- og gassvarslingsanlegg.

English version - Electrical systems and equipment

Temaside om systemer | Sider merket med elektro

Feil og mangler på elektrisk anlegg og utstyr #

Meld fra til e-vaktmester om løse ledninger og skjøteledninger, feil ved elektrisk utstyr eller elektriske installasjoner. 
Akutte feil og mangler: Ring fagområde Elektro, driftsavdelingen Campusservice: 91897340. 
Hvis enheten leier lokaler av andre enn NTNU, skal dere følge huseiers retningslinjer.

NTNU har rammeavtale med tre el-installatører.

Ombygging, brukertilpasning, oppussing #

Søknadsskjema for ombygging, brukertilpasning eller oppussing sendes til Eiendomsavdelingen for godkjenning. Saker behandles fortløpende. Tekniske løsninger skal godkjennes av Driftsavdelingen. Hvis din enhet leier lokaler av andre enn NTNU, skal dere følge huseiers retningslinjer.

Ansvar for elektrisk anlegg og utstyr #

Fagområde Elektro har ansvar for:

  • Elektrisk anlegg frem til stikkontakten i veggen i NTNUs bygninger.
  • Tilsyn av anlegget i NTNUs bygninger. 

Fakulteter, institutter og andre leietakere har ansvar for:

  • Internkontroll på eget elektrisk utstyr.
  • Hvis din enhet leier lokaler av andre enn NTNU, skal dere følge huseiers retningslinjer.

Høyspentanlegg #

Fagområde Elektro utfører tilsyn, drift og vedlikehold av eget høyspentnett. Dette omfatter alle egne nettstasjoner med høyspentceller og trafoer. Fagområde Elektro foretar kontrollerte strømutkoblinger for å utføre puss og revisjon. Med anlegg som holdes i god stand, unngår vi ukontrollerte nettutfall.

Forsyningsnett 12 kv fra konsesjonseier kan ikke styres av fagområde Elektro. Hvis noe skjer med nettet, gir vi informasjon så langt råd er.

Lavspentanlegg #

Fagområde Elektro utfører tilsyn, drift og vedlikehold av elektrotekniske lavspentanlegg. Dette omfatter hovedfordelinger, underfordelinger (sikringsskap), lysanlegg, stikkontakter, styringsautomasjon, nødlysanlegg, uranlegg, el-varme, varmekabelanlegg, sentral driftskontroll, nødstrømanlegg, lynvernanlegg og jordfeilovervåking.

Hjelp #

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Kontakt #

E-vaktmester

0 Vedlegg
21645 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)