Eksperter i team

Eksperter i team - for studenter

Her finner du informasjon om hvordan du melder deg opp i Eksperter i team, regler for oppmøte og fritak, nyttig læringsmateriell og hvordan du skal gå frem dersom du ikke kan ta emnet.

Studentene i Eksperter i team er inndelt i noe som kalles landsbyer (studentgrupper på ca 30) hvor emneansvarlig kalles for landsbyleder, og undervisningen foregår på NTNUs ulike campus. 

Ser du etter noe annet? Samleside om Eksperter i team | Sider merket med EiT

In English: Experts in Teamwork - for students


Når foregår undervisningen? #

Se viktige datoer på hovedsiden.


Hvordan melder jeg meg opp i EiT? #

Velge landsby #

Landsbyene 2020 (Landsbyene for våren 2021 blir oppdatert iløpet av september 2020)

Når du skal velge hvilken landsby du helst ønsker å gjennomføre må du sette opp 5 landsbyønsker i prioritert rekkefølge. Du også:

 • Velge den landsbytypen fakultetet/instituttet ditt har bestemt at du skal gjennomføre
 • Velge landsby som tilbys i din studieby
 • Velge minst to landsbyer fra et annet fakultet enn ditt eget
 • Velge kun landsbyer der du behersker undervisningsspråket (unntak: studenter på noen få studieprogram må velge engelskspråklige landsbyer, disse er merket ENG i oversikten nedenfor)

Melde seg opp #

 • Du registrerer dine fem landsbyønsker i prioritert rekkefølge på Studentweb i løpet av perioden 1. oktober - 1. november.
 • Du kan omprioritere landsbyønskene så mange ganger du vil frem til fristen.
 • Veiledning for oppmelding i Studentweb

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke får til å melde meg opp i Studentweb? #

Dersom du ikke følger normal studieprogresjon kan det hende du ikke får opp Eksperter i team i Studentweb. Hvis dette er tilfellet må du kontakte fakultetet ditt innen 1. november, slik at de kan hjelpe deg å melde inn landsbyønskene manuelt.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg må gjennomføre EiT på et annet tidspunkt enn normalt? #

EiT gjennomføres normalt i 8. semester, men i noen tilfeller kan det være aktuelt å søke om å gjennomføre EiT på et annet tidspunkt enn det som står i utdanningsplanen din. Hvis dette er tilfellet må du kontakte fakultetet ditt innen 1. november, slik at de kan behandle saken din.

Hvilken landsbytype skal jeg velge? #

Det finnes to landsbytyper: Intensive landsbyer har undervisning hver dag i tre uker i januar, mens langsgående landsbyer har undervisning femten onsdager i vårsemesteret. Begge landsbytypene har samme omfang og samme antall undervisningsdager.

Fakultetet eller instituttet ditt har bestemt om du kan velge langsgående eller intensive landsbyer, eller om du kan velge fritt mellom begge landsbytypene. Oversikten nedenfor forteller deg hvilke(n) landsbytype(r) du kan velge.

OBS: Dersom studieprogrammet ditt står oppført under begge landsbytypene så betyr det at du kan velge fritt mellom de to typene.

Det humanistiske fakultet (HF)Kan velge intensive landsbyer?Kan velge langsgående landsbyer?
Anvendt etikkJaJa
Allmenn litteraturvitenskapJaJa
ArkeologiJaNei
Drama og teaterJaJa
EngelskJaJa
European studiesJaJa
Film og medievitenskapJaJa
FilosofiJaJa
FranskJaJa
HistorieJaJa
Klassiske fagJaJa
KomposisjonNeiJa
KunsthistorieJaNei
KulturminneforvaltningJaNei
Likestilling og mangfoldJaJa
MusikkteknologiJaJa
MusikkvitenskapNeiJa
Nordisk språk og litteraturJaJa
ReligionsvitenskapJaJa
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)JaNei
Språk og kommunikasjon i profesjonerJaNei
TyskJaJa
Utøvende musikkJaJa
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)Kan velge intensive landsbyer?Kan velge langsgående landsbyer?
MSc Physical ActivityJaNei
FarmasiJaNei
Global HealthJaNei
Klinisk helsevitenskapJaNei (Mulig i enkelttilfeller, ta kontakt med inst.)
MedisinstudietJaJa
MolekylærmedisinJaNei
NeuroscienceJaNei
Folkehelse TrondheimJaNei (Deltidstudenter: Ja)
Folkehelse GjøvikNeiJa
Fakultet for arkitektur og design (AD)Kan velge intensive landsbyer?Kan velge langsgående landsbyer?
ArkitekturJaNei
BilledkunstJaJa
Eiendomsutvikling- og forvaltningNeiJa
Fysisk planleggingNeiJa
Industriell designNeiJa
Interaction design ENG GjøvikNeiJa
Sustainable ArchitectureJaNei
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)Kan velge intensive landsbyer?Kan velge langsgående landsbyer?
Applied computer science ENG GjøvikNeiJa
DatateknologiNeiJa
Electric Power EngineeringNeiJa
ElektronikkNeiJa
Elektronisk systemdesign og innovasjonNeiJa
Energi og miljøNeiJa
Energibruk og energiplanleggingNeiJa
Industriell kybernetikkNeiJa
Information SystemsNeiJa
Information Security ENG GjøvikNeiJa
InformatikkNeiJa
KommunikasjonsteknologiNeiJa
Kybernetikk og robotikkNeiJa
MatematikkNeiJa
MathematicsNeiJa
StatistikkNeiJa
Telematics - Communication Networks and Networked ServicesNeiJa
Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)Kan velge intensive landsbyer?Kan velge langsgående landsbyer?
Bygg- og miljøteknikkNeiJa
GeologiNeiJa
Geotechnics and GeohazardsNeiJa
Global Manufacturing ManagementNeiJa
Hydropower DevelopmentNeiJa
Industrial EcologyNeiJa
Ingeniørvitenskap og IKTNeiJa
Ledelse av krevende maritime operasjoner ENG ÅlesundNeiJa
Marin teknikkNeiJa
Natural Gas TechnologyNeiJa
Petroleum EngineeringNeiJa
Petroleum GeosciencesNeiJa
PetroleumsfagNeiJa
Produktutvikling og produksjonNeiJa
Produkt- og systemdesign ENG ÅlesundNeiJa
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)NeiJa
Skipsdesign ENG ÅlesundNeiJa
Sustainable EnergyNeiJa
Sustainable Manufacturing ENG GjøvikNeiJa
Tekniske geofagNeiJa
UndervannsteknologiNeiJa
Fakultet for naturvitenskap (NV)Kan velge intensive landsbyer?Kan velge langsgående landsbyer?
BiologyNeiJa
Biotechnology, 2-årigNeiJa
Bioteknologi, 5-årigNeiJa
Chemical EngineeringNeiJa
ChemistryNeiJa
Environmental Toxicology and ChemistryNeiJa
Fysikk og matematikkNeiJa
Industriell kjemi og bioteknologi, 2-årigNeiJa
Industriell kjemi og bioteknologi, 5-årigNeiJa
Light Metals, Silicon and Ferroalloy ProductionNeiJa
Materialteknologi (MSMT), 2-årigNeiJa
Materialteknologi (MIMT), 2-årigNeiJa
Materialteknologi, 5-årigNeiJa
Mat og teknologi, 5-årigNeiJa
NanoteknologiNeiJa
Ocean ResourcesNeiJa
PhysicsNeiJa
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)Kan velge intensive landsbyer?Kan velge langsgående landsbyer?
Voksnes læringJaJa
Childhood Studies ENGJaNei
MSc Globalization and Sustainable Development ENGJaNei
GeografiJaNei
IdrettsvitenskapJaNei
Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltningJaNei
Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunnJaNei
Master i fagdidaktikk - egne landsbyerNeiNei
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologiJaNei
Pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekstJaNei
Pedagogikk, studieretning spesialpedagogikkNeiJa
Psykologi (masterstudiet)JaNei
Psykologiutdanningen (profesjonsstudiet)NeiJa
SosialantropologiJaNei
SosiologiJaNei
StatsvitenskapJaNei
Sosialt arbeidJaNei
Funksjonshemming og samfunnJaNei
BarnevernJaNei
Fakultet for økonomi (ØK)Kan velge intensive landsbyer?Kan velge langsgående landsbyer?
Finansiell økonomiJaNei
Helse, miljø og sikkerhetNeiJa
Industriell økonomi og teknologiledelseNeiJa
NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (egen landsby)NeiNei
Project Management ENGNeiJa
Samfunnsøkonomi, 2-årigJaNei
Samfunnsøkonomi, 5-årigJaNei
Master i regnskap og revisjon, 2-årigNeiJa
Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom, 2-årigNeiJa
Master of Science in International Business and Marketing (siviløkonom) ENGNeiJa

ENG: Studenter fra disse studieprogrammene må velge engelskspråklige landsbyer

Lenke til landsbyene 2020


Tildeling av plass i landsby #

6. desember kan du se hvilken landsby du har fått plass i via Studentweb eller Blackboard. Får du ikke opp informasjon om tildelt landsby i Studentweb? Kontakt EiT-fagseksjonen.

Merk at når du har fått tildelt en landsby er du automatisk undervisnings- og vurderingsmeldt i emnet Eksperter i team.

Velkomstmelding fra landsbyleder #

Landsbylederen i den landsbyen der du er blitt tildelt plass vil sende deg en velkomstmelding på Blackboard innen 13. desember. I meldingen får du blant annet informasjon om oppmøtetid og -sted første landsbydag.

Ingen melding fra landsbyleder eller manglende informasjon om oppmøtested? #

Da anbefaler vi deg å ta kontakt med:

 • landsbyleder direkte
 • instituttet som tilbyr landsbyen
 • fakultet til instituttet som tilbyr landsbyen

NB! Den informasjonen om oppmøtested som finnes på timeplanen på NTNU sine nettsider kan være upålitelig ettersom romforandringer forekommer. Du bør derfor få en bekreftelse fra landsbyleder eller instituttet om hvor du skal møte første landsbydag.

Tildelingsprosessen #

Hovedregelen er at det kan være maksimalt to studenter fra samme studieprogram i en studentgruppe. EiT-fagseksjonen fordeler studentene i de ulike landsbyene i henhold til dette prinsippet, og landsbyønskene som er meldt inn fra studentene, samt behovet for fagkompetanse i landsbyen.


Hva gjør jeg hvis jeg må bytte landsbytype? #

Eksperter i team er et obligatorisk emne for alle studenter på masternivå og det er studieprogrammet ditt som avgjør hvilken landsbytype (intensiv eller langsgående) du skal gjennomføre, men i noen tilfeller kan det være aktuelt å søke om bytte av landsbytype. Du må sende en søknad til ditt fakultet, og fristen for å søke om bytte av landsbytype er 1. oktober.

Hvordan bytter jeg fra intensiv til langsgående landsby eller omvendt? #

Det er studieprogrammet ditt som avgjør hvilken landsbytype (intensiv eller langsgående) du skal gjennomføre, eller om du selv kan velge hvilken landsbytype du ønsker å gjennomføre. Se listen ovenfor for en oversikt over dette.

Du kan søke om bytte av landsbytype dersom du har en god grunn. Søknaden sendes til EiT-kontakten på det fakultetet du hører til gjennom ditt masterprogram. Denne personen kan også hjelpe deg med mer informasjon eller spørsmål om søknadsprosedyren.

Merk deg at selv om du søker om bytte av landsbytype så må du likevel melde inn fem landsbyønsker via Studentweb innen 1. november.


Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan ta EiT? #

Eksperter i team er et obligatorisk emne for alle studenter på masternivå, men i noen tilfeller kan det være aktuelt å søke fritak. Du må sende en søknad til ditt fakultet og fristen for å søke fritak er 1. oktober. Fakultetene behandler også søknader som kommer inn etter 1. oktober, men du har da ingen garanti for at du får plass i en av de landsbyene du ønsker deg, i tilfelle du ikke innvilges fritak. Nedenfor finner du reglene for hvem som kan søke fritak og hvordan du går frem for å søke.

Hvem kan søke fritak? #

Du kan søke fritak fra EiT dersom et av disse punktene gjelder for deg:

 • tilsvarende kompetanse tilegnet gjennom annen bestått eksamen
 • tilsvarende kompetanse tilegnet gjennom praksis (realkompetanse)
 • programrelevant fravær
 • tvingende grunner for fravær som er dokumentert
 • fysiske eller psykiske årsaker for fritak

Dersom det er aktuelt for deg å søke fritak må du lese fritaksreglene i fullformat.

For å behandle en realkompetansesøknad må vi ha dokumentasjon på den erfaringen du har, inkludert omfang. Vi gjør oppmerksom på at tidligere realkompetansefritak vanligvis har vært basert på flere år med heltidsarbeid da yrkeserfaringen skal gi uttelling i studiepoeng på masternivå. 

Hvordan søker jeg fritak? #

Søknad med begrunnelse sendes til og behandles av EiT-kontakten på ditt fakultet. Fakultetet kan også gi mer informasjon og besvare spørsmål om søknadsprosedyren.

Merk deg at selv om du søker fritak så må du likevel melde inn fem landsbyønsker via Studentweb innen 1. november.


Kontakt #

Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål på vår wikiside vennligst benytt følgende link for å finne riktig kontaktperson:

Kontaktinformasjon til fakultetene og Fagseksjon for Eksperter i team.


Læringsmateriell #

Veiledning for EiT-studenter #

Veiledningen for studenter er et viktig dokument du bør lese i oppstarten av undervisningen. Den inneholder emnebeskrivelsen og utdyper læringsmålene og vurderingskriteriene i EiT. Den beskriver rammene for emnet, som blant annet tilstedeværelse og obligatoriske aktiviteter.
Veiledningen inneholder også et kapittel som utdyper forventningene til innholdet i prosessrapporten, slik at du vet hva du blir vurdert etter. Kapitlet er derfor ment som en hjelp i arbeidet med å skrive rapporten.

Refleksjonsboka #

Alle studenter i EiT får utdelt en refleksjonsbok. Boka inneholder for det meste blanke sider hvor du kan skrive personlige refleksjoner. Disse danner grunnlaget for refleksjonene på gruppenivå, og for gruppas prosessrapport. Refleksjonsboka inneholder også noen sider om EiT og fasilitering, samt veiledning til refleksjonsskriving.

EiT-kompendiet #

EiT-kompendiet er digitalt og på engelsk. Kompendiet er en samling tekster som har som mål å gi et teoretisk rammeverk, og være et grunnlag for refleksjon rundt gruppeprosesser. Tekstene beskriver og drøfter gruppedynamikk fra ulike perspektiver, og hva som kjennetegner og utvikler effektive grupper.

Kort beskrivelse av tekstene i EiT-kompendiet

Videoforelesning om gruppepsykologiens ABC #

Vi i EiT-fagseksjonen anbefaler at du ser videoopptaket av forelesningen Gruppepsykologiens ABC med Turid Suzanne Berg-Nielsen. Forelesningen gir deg begrep og eksempler på typiske gruppedynamiske fenomen, som du kan bruke når du skal reflektere over samarbeidet i gruppa.

Videoforelesning: Gruppepsykologiens ABC (både norsk og engelsk utgave).


Referansegrupper #

I EiT kvalitetssikres undervisningen med bruk av referansegrupper. På siden for landsbyledere finner du normal prosedyre og maler for referansegrupperapport.


Oppmøteregler #

Det er obligatorisk tilstedeværelse i Eksperter i team. Hvis du har fravær ut over 20 prosent (tre dager), eller ikke deltar på alle obligatoriske aktiviteter i EiT, får du ikke levere sluttarbeidet til sensur. Du må være til stede på følgende dager for å kunne fullføre EiT:

 • Første eller andre landsbydag grunnet utarbeidelse av gruppas samarbeidsavtale.
 • Dagen det er sluttpresentasjon av prosjektet.

Hvorfor er det obligatorisk oppmøte i EiT? #

Utvikling av samarbeidskompetanse kan bare skje når gruppa er samlet og gjennomfører læringsaktiviteter sammen. Øvelser og fasilitering stimulerer til refleksjon i studentgruppa og legger grunnlaget for læringen. Læringsaktivitetene krever derfor at gruppa er samlet hele dagen, og at gruppa er til stede i landsbyrommet til avtalte tider. Ettersom emnet er erfaringsbasert og erfaringene skal munne ut i en felles rapport, vil det gå ut over resten av gruppa dersom du er fraværende.

Hva er de obligatoriske aktivitetene i EiT? #

I tillegg til obligatorisk oppmøte er det følgende obligatoriske aktiviteter i EiT:

 • Studentgruppa skal skrive en samarbeidsavtale i løpet av de to første landsbydagene.
 • Studentene skal presentere prosjektet muntlig ved undervisningsslutt.
 • Landsbyleder og studentgruppene skal gjennomføre en perspektivsamtale om gruppeprosessen i løpet av ferdigstillingsfasen.

Hvorfor må jeg være til stede første eller andre landsbydag? #

Grunnlaget for arbeidet i gruppene legges i starten av landsbyperioden. I en gruppe er man gjensidig avhengig av gruppedeltakernes innsats, bidrag og tilstedeværelse, og for at samarbeidet skal fungere, må det være visse spilleregler. Hvilke regler som gjelder, er noe dere i gruppa skal diskutere dere fram til og nedfelle i en samarbeidsavtale. Dette er en obligatorisk aktivitet som skal gjennomføres i løpet av de to første landsbydagene, og som må gjøres for at emnet skal godkjennes.

Jeg kommer til å få mer enn 20 prosent fravær – er det noe jeg kan gjøre? #

Landsbyleder har ikke anledning til å gi dispensasjon fra oppmøtereglene. Hvis det er særdeles tungtveiende grunner til fraværet anbefaler vi deg å kontakte landsbyleders fakultet. Presenter situasjonen, så vil fakultetet vurdere om det er mulig å finne en løsning. 

Hva gjør jeg dersom jeg blir syk? #

Dersom det totale fraværet ikke overskrider 20 %, holder det å informere landsbyleder og gruppa, og bli enig med gruppa di om hva du må gjøre for å ta igjen arbeidet. Gjennomføring av obligatorisk aktivitet (se ovenfor) forutsetter at du er til stede

Må vi i gruppa være i landsbyrommet hele dagen? #

Det er landsbyleder som bestemmer hvor mye av dagen gruppa skal være samlet i landsbyrommet, og hvor mye av dagen gruppa selv kan velge arbeidssted. Trolig vil det variere gjennom landsbyperioden. Som støtte i arbeidet med gruppeprosesser vil en fasilitator observere dere underveis i arbeidet, og kan på ulike måter fasilitere (legge til rette) slik at dere reflekterer over hvordan dere samarbeider. Det er viktig at du og gruppa di er samlet i landsbyrommet store deler av tiden, da dette gjør det mulig å bli observert og fasilitert.


Videreføring av prosjektresultater #

Eksperter i team (EiT) ønsker å legge til rette for en videreføring av studentgruppenes prosjektresultater, og har utviklet to informasjonsvideoer for studentene. Målet med videoene er å motivere og vise studentgrupper hvordan de kan få hjelp og støtte til å ta resultater fra EiT prosjekter videre etter gjennomført emnet. Videoene er utviklet i samarbeid med Spark NTNU. Spark er en gratis veiledningstjeneste for alle studenter ved NTNU og hjelper dem med finansiering og videreutvikling uansett hvor langt eller kort de har kommet med sin ide.

Tror din studentgruppe at det kan være et potensiale i ideen eller konseptet dere har jobbet med i EiT? Se på videoene og gjør som flere hundre andre NTNU studenter har gjort: meld inn idéen på SparkNTNU.no for å få gratis veiledning.

Trykk på linkene her for å komme til video: Hvordan melde seg inn i et team og Spark xEiT promo video
Prosjektet er del av SFU Engage


#

7 Vedlegg
133862 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)